Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Peder Schiødt

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Borgermester Hans Hagerup 61 Peder Schiødt 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Kommerseråd Hammond 53 Peder Schiødt 20 0 0 28 2 5 4 0 0 52 2 5 Amsterdam Nederland
3 Augustinus Røst 54 Peder Schiødt 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
4 Helmer Meincke 55 Peder Schiødt 2 0 0 10 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
5 Borgermester Hans Hagerup 56 Peder Schiødt 1 0 11 0 15 3 6 16 0 8 11 14 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.