Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Etatsråd Henrik Hornemann

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1765 1 35 1 12 3/8 30 5 0 35 1 12 3/8 30 5 0 8 0 0 15 0 0 27 1 5 3/4 15 5 0
2 Trondheim 1766 2 33 13 3 7/8 18 10 4 29/30 27 1 5 3/4 15 5 0 60 14 9 5/8 33 15 4 29/30 33 1 6 29 16 1 1/2 27 12 15 3/4 3 19 3 7/15
3 Trondheim 1767 3 35 11 7/8 18 10 9 1/2 5 15 7 4/15 27 12 15 3/4 3 19 3 7/15 63 4 5/8 18 10 9 1/2 9 14 10 11/15 24 5 0 3 19 6 35 10 13 18 10 9 1/2 5 15 4 11/15
4 Trondheim 1768 4 31 0 7 5/8 18 17 2 7/8 5 5 5 14/15 35 10 13 18 10 9 1/2 5 15 4 11/15 66 11 4 5/8 37 7 12 3/8 11 0 10 2/3 12 0 0 31 0 1 18 17 2 7/8 11 0 10 2/3
5 Trondheim 1769 5 34 8 8 5/8 17 4 13 3/5 12 12 1 1/3 31 0 1 18 17 2 7/8 11 0 10 2/3 65 8 9 5/8 36 2 19/40 23 12 12 21 0 0 11 0 0 10 0 0 34 8 2 7 4 13 3/5 12 12 12

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.