Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1756 1 418 16 7 117/172 19 13 12 9/14 185 0 3 3/8 7 3 11 603 16 11 19/344 26 17 7 9/14 366 14 13 7/8 17 15 7 237 1 13 31/172 9 2 9/14
2 Trondheim 1757 2 420 9 1 15 2 8 237 1 13 31/172 9 2 9/14 657 10 14 13/172 24 4 8 9/14 393 2 8 18 3 8 9/14 264 0 9 157/172 6 1 0
3 Trondheim 1758 3 431 7 15 16 10 9 3/7 264 0 9 29/32 6 1 0 695 8 8 29/32 22 11 9 3/7 464 0 0 15 2 8 231 4 13/32 7 9 1 3/7
4 Trondheim 1759 4 379 2 13 3/4 13 19 13 231 4 13/32 7 9 1 3/7 610 6 14 5/32 21 8 13 3/7 451 4 12 10 10 9 3/7 158 14 4 5/32 4 18 5

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.