Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Etatsråd Stie Schøller

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 82 1 10 7/8 22 16 9 3/8 37 13 8 9/16 26 7 11 81/112 119 15 3 7/16 49 4 5 11/112 82 8 11 46 15 14 37 6 8 7/16 2 8 7 11/112
2 Trondheim 1752 2 72 3 2 5/8 17 18 8 37 6 8 7/16 2 8 7 11/112 109 9 11 1/16 20 6 15 11/112 72 9 8 7/8 9 19 7 3/8 37 0 2 3/16 10 7 7 81/112
3 Trondheim 1753 3 84 1 6 1/8 13 8 14 37 2 2 3/16 10 7 8 1/6 221 1 8 5/16 23 16 6 1/6 88 15 1 1/4 10 7 4 32 5 9 11/16 13 9 2 1/6
4 Trondheim 1754 4 85 7 13 5/8 11 18 8 32 5 9 11/16 13 9 2 1/6 117 13 7 5/16 25 7 10 1/6 58 7 2 1/8 13 9 2 1/6 59 6 5 3/16 11 18 8

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.