Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1752 1 381 8 2 1/4 185 5 10 9/10 566 13 13 3/20 420 4 6 5/8 146 9 6 21/40
2 Trondheim 1753 2 456 7 7 6/8 12 2 0 146 9 6 21/20 602 16 14 11/40 12 2 0 385 15 6 9/10 9 1 8 216 17 7/8 3 0 8
3 Trondheim 1754 3 463 11 3 11 6 14 216 17 7/8 3 0 8 680 8 3 7/8 14 7 6 404 4 8 1/4 12 2 0 276 3 11 5/8 2 5 6
4 Trondheim 1755 4 376 1 1/4 16 5 3 276 3 11 5/8 2 5 6 652 4 11 7/8 18 10 9 467 4 8 1/2 11 6 14 185 0 3 3/8 7 3 11

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.