Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kanseliråd Sommer

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1752 1 39 8 10 4/7 15 12 8 1/7 55 1 2 5/7 38 6 12 16 14 6 1/7
2 Trondheim 1756 2 78 15 2 4/7 41 1 7 5/7 119 16 10 2/7 77 13 12 42 2 14 2/7
3 Trondheim 1757 3 60 10 0 42 2 14 2/7 102 12 14 2/7 54 7 0 48 5 14 2/7
4 Trondheim 1758 4 66 2 5 5/7 48 5 14 2/7 114 8 4 73 0 0 41 7 13

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.