Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Konferenseråd Suhm

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1769 1 209 16 13 5/8 4 18 8 1/4 279 0 9 5 7 12 1/2 10 16 3/4 588 17 6 5/8 10 6 5 10 16 3/4 253 18 1 5 7 12 1/4 309 13 2 4 18 8 1/2 10 16 3/4
2 Trondheim 1770 2 258 12 12 5 2 1 1/2 309 13 2 4 18 8 1/2 10 16 3/4 568 5 14 4 18 8 1/2 15 18 2 1/4 284 1 7 1/2 4 18 8 1/2 258 12 12 15 18 2 1/4
3 Trondheim 1771 3 326 15 9 3/8 4 8 13 3/4 258 12 12 15 18 2 1/4 585 8 5 3/4 20 7 0 328 12 12 5 2 1 1/2 256 15 9 3/8 15 4 14 1/2
4 Trondheim 1772 4 330 3 10 3/8 4 8 13 3/4 256 15 9 3/8 15 4 14 1/2 586 19 3 3/4 19 13 12 1/4 281 7 3/4 205 12 3 19 13 12 1/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.