Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 51 1 1766 Erich Gidsted Fierdingen 1 Hoved/side/bakbygning 1 5 2100
2 Christiania Fjerdingen 54 2 1766 Truls Nielsen Løvstad Fierdingen 2 Hoved/side/bakbygning 1 420
3 Christiania Fjerdingen 55 3 1766 Jørgen Larsen Fierdingen 3 Hoved/side/bakbygning 1 360
4 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 4 Hovedbygning 1 13 350
5 Bakbygning 2 14 200
4 Christiania Fjerdingen 56 5 1766 Hans Amundsen Fierdingen 6 Hoved/side/bakbygning 1 730
5 Christiania Fjerdingen 57 6 1766 Peder Tronsen Fierdingen 7 Hoved/side/bakbygning 1 470
6 Christiania Fjerdingen 60 7 1766 Jørgen Larsen Fierdingen 8 Hovedbygning 1 130
7 Christiania Fjerdingen 61 8 1766 Agent Nielsens Lejegaard Fierdingen 9 Hoved/sidebygning 1 470
8 Christiania Fjerdingen 62 9 1766 Peder Abildgaarden Fierdingen 10 Hoved/sidebygning 1 250
9 Christiania Fjerdingen 63 10 1766 Ole Unuldsen Fierdingen 11 Hoved/sidebygning 1 220
10 Christiania Fjerdingen 64 11 1766 Hans Olsen Fierdingen 12 Hoved/side/bakbygning 1 450
11 Christiania Fjerdingen 65 12 1766 Lars Jørgensen Fierdingen 13 Hoved/side/bakbygning 1 300
12 Christiania Fjerdingen 66 13 1766 Peder Andersen Lundbech Fierdingen 14 Hoved/side/bakbygning 1 420
13 Christiania Fjerdingen 67 14 1766 Niels Larsen Fierdingen 15 Hoved/sidebygning 1 300
14 Christiania Fjerdingen 68, 69 15 1766 Ole Kieldsens Lejegaard Fierdingen 16 Hoved/sidebygning 1 300
15 Christiania Fjerdingen 70 16 1766 Jacob Jonsen Fierdingen 17 Hoved/sidebygning 1 260
17 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 18 Hjørnehus 1 11 150
19 Bakbygning 2 8 40
20 Bod 3 3 20
16 Christiania Fjerdingen 71, 72 18 1766 Erich Blegens Lejegaard Fierdingen 21 Hoved/side/bakbygning 1 600
17 Christiania Fjerdingen 73 19 1766 Amund Hansen Fierdingen 22 Hoved/sidebygning 1 230
18 Christiania Fjerdingen 74 20 1766 Bendik Erichsen Fierdingen 23 Hoved/sidebygning 1 500
21 1766 Lars Jensen Glosh Fierdingen 24 Hoved/bakbygning 1 260
19 Christiania Fjerdingen 75, 76 22 1766 Raadmand Jacobsens Lejegaard Fierdingen 25 Hoved/sidebygning 1 190
23 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 26 Stuebygning 1 10 150
20 Christiania Fjerdingen 77 24 1766 Tolluf Christensen Fierdingen 27 Hovedbygning 1 120
25 1797 Hans Biørnerud Fjerdingen 28 Stuebygning 1 8 100
21 Christiania Fjerdingen 79 26 1766 Ole Mortensen Fierdingen 29 Hoved/sidebygning 1 220
22 Christiania Fjerdingen 79a, 79b 27 1797 Arne Knudsen Espelin Fjerdingen 30 Stuebygning 1 150
31 Sidebygning 2 100
32 Bygning 3 50
23 Christiania Fjerdingen 80 28 1766 Gunder Swendsen Fierdingen 33 Hoved/bakbygning 1 230
24 Christiania Fjerdingen 82 29 1766 Endre Rolfsen Fierdingen 34 Hoved/bakbygning 1 200
25 Christiania Fjerdingen 83 30 1766 Christopher Halvorsen Fierdingen 35 Hoved/sidebygning 1 340
31 1797 Søren Tronsen Fjerdingen 36 Bygninger 1 8 120
26 Christiania Fjerdingen 86 32 1766 Niels Gullichsen Fierdingen 37 Hovedbygning 1 40
27 Christiania Fjerdingen 88 33 1766 Peder Olsen Fierdingen 38 Hovedbygning 1 140
34 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 39 Stuebygning 1 9 110
28 Christiania Fjerdingen 89 35 1766 Gunder Svendsen Fierdingen 40 Hovedbygning 1 120
29 Christiania Fjerdingen 90 36 1766 Christen Torstensen Fierdingen 41 Hoved/bakbygning 1 140
37 1766 Gulbrand Svendsen Fierdingen 42 Hoved/sidebygning 1 220
30 Christiania Fjerdingen 90a 38 1797 Ole Christiansen Fjerdingen 43 Stuebygning 1 100
44 Sidebygning 2 10
31 Christiania Fjerdingen 90b 39 1797 Gulbrand Svendsen Fjerdingen 45 Stuebygning 1 110
32 Christiania Fjerdingen 90c 40 1797 Hans Hansen Fjerdingen 46 Stuebygning 1 60
33 Christiania Fjerdingen 91 41 1766 Svend Halvorsens Encke Fierdingen 47 Hoved/sidebygning 1 250
42 1797 Ener Holm Fjerdingen 48 Forbygning 1 9 100
49 Skjul 2 5 50
50 Skur 3 3 20
34 Christiania Fjerdingen 92 43 1766 Helge Olsen Fierdingen 51 Hoved/side/bakbygning 1 120
35 Christiania Fjerdingen 93 44 1766 Helle Ditterichs Lejegaard Fierdingen 52 Bakbygning 1 120
36 Christiania Fjerdingen 94 45 1766 Niels Olsens Encke Fierdingen 53 Hoved/side/bakbygning 1 210
46 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 54 Stuebygning 1 8 50
55 Sidebygning 2 8 30
37 Christiania Fjerdingen 95 47 1766 Ole Erichsen Fierdingen 56 Hovedbygning 1 120
48 1797 Lars Hansen Storo Fjerdingen 57 Stuebygning 1 7 60
38 Christiania Fjerdingen 96 49 1766 Torchel Nielsens Encke Fierdingen 58 Hovedbygning 1 90
39 Christiania Fjerdingen 98 50 1766 Peder Christensen Fierdingen 59 Hovedbygning 1 120
51 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 60 Stuebygning 1 10 200
61 Sidebygning 2 6 30
40 Christiania Fjerdingen 99 52 1766 Halvor Olsen Fierdingen 62 Hoved/sidebygning 1 130
41 Christiania Fjerdingen 100 53 1766 Jacob Larsens Lejegaard Fierdingen 63 Hoved/sidebygning 1 500
42 Christiania Fjerdingen 101 54 1766 Peder Hansen Fattigfoged Fierdingen 64 Hovedbygning 1 200
55 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 65 Stuebygning 1 9 80
43 Christiania Fjerdingen 102 56 1766 Lars Olsen Fierdingen 66 Hoved/sidebygning 1 110
57 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 67 Stuebygning 1 8 300
68 Bakbygning 2 9 100
44 Christiania Fjerdingen 103 58 1766 Mogens Pedersen Fierdingen 69 Hoved/sidebygning 1 100
45 Christiania Fjerdingen 104 59 1766 Peder Haagensens Lejegaard Fierdingen 70 Hovedbygning 1 100
60 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 71 Stuebygning 1 10 80
46 Christiania Fjerdingen 105 61 1766 Hans Hansen Fierdingen 72 Hovedbygning 1 110
47 Christiania Fjerdingen 106 62 1766 Peder Haagensen Fierdingen 73 Hoved/sidebygning 1 300
63 1797 Even Brufladt Fjerdingen 74 Stuebygning 1 14 300
75 Sidebygning 2 8 25
76 Stall 3 1 25
48 Christiania Fjerdingen 107 64 1766 Ole Halvorsens Encke Fierdingen 77 Hovedbygning 1 240
49 Christiania Fjerdingen 108 65 1766 Poul Østensen Fierdingen 78 Hovedbygning 1 110
66 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 79 Stuebygning 1 10 100
50 Christiania Fjerdingen 109 67 1766 Fattighuuset Fierdingen 80 Hovedbygning 1 730
68 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 81 Hovedbygning 1 9 650
82 Veedhammer 2 3 40
83 Boder 3 2 30
51 Christiania Fjerdingen 110 69 1766 Gullich Amundsens Encke Fierdingen 84 Hoved/sidebygning 1 410
52 Christiania Fjerdingen 110, 111 70 1797 Amund Gullichsen Fjerdingen 85 Bygning 1 150
86 Boder 2 20
53 Christiania Fjerdingen 112 71 1766 Lars Tollufsen Fierdingen 87 Hoved/sidebygning 1 500
54 Christiania Fjerdingen 113 72 1766 Erich Culbrandsens Encke Fierdingen 88 Hovedbygning 1 400
55 Christiania Fjerdingen 114 73 1766 Jens Olsen Fierdingen 89 Hoved/side/bakbygning 1 280
74 1797 Jens Olsen Fjerdingen 90 Stuebygning 1 100
91 Sidebygning 2 50
56 Christiania Fjerdingen 115 75 1766 Niels Hansen Fierdingen 92 Hovedbygning 1 120
57 Christiania Fjerdingen 116 76 1766 Johannes Pedersens Encke Fierdingen 93 Hoved/sidebygning 1 350
58 Christiania Fjerdingen 117 77 1766 Tosten Ottersen Fierdingen 94 Hovedbygning 1 140
78 1797 Ejlert Stoltenberg Fjerdingen 95 Stuebygning 1 70
96 Stuebygning 2 50
59 Christiania Fjerdingen 118 79 1766 Magnus Nielsen Fierdingen 97 Hovedbygning 1 80
80 1797 Peder Nederspil Fjerdingen 98 Stuebygning 1 100
60 Christiania Fjerdingen 119 81 1766 Peder Tindsen Fierdingen 99 Hovedbygning 1 80
82 1797 Peder Nederspil Fjerdingen 100 Hus 1 80
61 Christiania Fjerdingen 120 83 1766 Ole Baalsen Fierdingen 101 Hoved/sidebygning 1 190
84 1797 Ole Jacobsen Fjerdingen 102 Stuebygning 1 150
62 Christiania Fjerdingen 121 85 1766 Herman Ottersens Encke Fierdingen 103 Hoved/sidebygning 1 400
63 Christiania Fjerdingen 122 86 1766 Anna Dal Fierdingen 104 Hovedbygning 1 80
87 1797 Johan Henrich Olsen Fjerdingen 105 Hovedbygning 1 400
106 Sidebygning 2 50
107 Sjøbod 3 50
64 Christiania Fjerdingen 123 88 1766 Lars Asbiørnsen Borger Fierdingen 108 Hoved/sidebygning 1 900
65 Christiania Fjerdingen 124 89 1766 Doctor Sundiuses Lejegaard Fierdingen 109 Hoved/sidebygning 1 700
66 Christiania Fjerdingen 125 90 1766 Doctor Sundiuses Lejegaard Fierdingen 110 Hoved/sidebygning 1 200
91 1766 Johan Qvistes Lejegaard Fierdingen 111 Hovedbygning 1 120
67 Christiania Fjerdingen 126 92 1766 Niels Thoresen Fierdingen 112 Hovedbygning 1 800
68 Christiania Fjerdingen 127 93 1766 Friderich Hansen Lunge Fierdingen 113 Hoved/sidebygning 1 460
69 Christiania Fjerdingen 128, 129 94 1766 Doctor Sundiuses Lejegaard Fierdingen 114 Hoved/sidebygning 1 4800
70 Christiania Fjerdingen 130 95 1766 Anfin Thomesen Fierdingen 115 Hovedbygning 1 150
96 1797 Hans Henrich Rummelhoff Fjerdingen 116 Stuebygning 1 400
117 Stuebygning 2 150
118 Bygning 3 100
119 Tverrbygning 4 30
120 Sjøbod 5 220
71 Christiania Fjerdingen 131 97 1766 Ole Pedersen Svindal Fierdingen 121 Hoved/sidebygning 1 240
72 Christiania Fjerdingen 132 98 1766 Peder Arnesen Fierdingen 122 Hoved/side/bakbygning 1 460
73 Christiania Fjerdingen 133 99 1766 Erich Giedsteds Lejegaard Fierdingen 123 Sidebygning 1 430
74 Christiania Fjerdingen 133a 100 1797 Christopher Nielsen Fjerdingen 124 Stuebygning 1 250
125 Bygning 2 100
75 Christiania Fjerdingen 133b 101 1797 Christopher Borch Fjerdingen 126 Sjøbod 1 350
76 Christiania Grændsen 305 102 1766 Madame Tollef Axelsen Hiørnet af Møller og Grubegaden 127 Hoved/side/bakbygning 1 1650
77 Christiania Grændsen 307 103 1766 Stephen Lutz Grubegaden 128 Hoved/sidebygning 1 310
78 Christiania Grændsen 308 104 1766 Peder Walsteds Lejegaard Grubegaden 129 Hovedbygning 1 240
105 1797 Forvalter Muus Lejegaard Grubbe Gaden 130 Stuebygning 1 150
131 Bygning 2 100
79 Christiania Grændsen 309 106 1766 Peter Hansen Smith Møllergaden 132 Hoved/side/bakbygning 1 890
80 Christiania Grændsen 310 107 1766 Anders Justensen Encke Møllergaden 133 Hovedbygning 1 320
81 Christiania Grændsen 311 108 1766 Johan Friderich Lindemejer Møllergaden 134 Hoved/bakbygning 1 600
82 Christiania Grændsen 312 109 1766 Mathias Gulbrandsens Encke Møllergaden 135 Hovedbygning 1 180
83 Christiania Grændsen 314 110 1766 Hans Jørgen Gierding Møllergaden 136 Hoved/sidebygning 1 680
111 1766 Jens Berg Møllergaden 137 Hoved/sidebygning 1 1140
112 1797 Johan Gierding Møllergaden 138 Bygning 1 300
139 Bygning 2 100
84 Christiania Grændsen 315 113 1766 Peder Erichsen Møllergaden 140 Hovedbygning 1 130
114 1766 Peder Joensen Møllergaden 141 Hovedbygning 1 190
85 Christiania Grændsen 316 115 1766 Peder Larsen Sindsen Møllergaden 142 Hoved/sidebygning 1 240
116 1797 Peder Frosts Lejegaard Møllergaden 143 Bygning 1 200
86 Christiania Grændsen 317 117 1797 Frue Anchers Lejegaard Møller Gaden 144 Stuebygning 1 130
145 Skur 2 20
87 Christiania Grændsen 319 118 1766 Madame Haagen Nielsens Leiegaard Blegedammen 146 Hoved/sidebygning 1 400
88 Christiania Grændsen 322 119 1766 Jens Holm Løcken ved Blegedammen 147 Hovedbygning 1 80
89 Christiania Grændsen 323, 324, 325 120 1797 Fru Ancher Blegevolden 148 Stuebygning 1 50
149 Stuebygning 2 150
90 Christiania Grændsen 331 121 1797 Johan Samuel Roths Enke Møller Gaden 150 Bygning 1 100
91 Christiania Grændsen 332 122 1766 Gietmund Knudsen Møllergaden 151 Hoved/bakbygning 1 200
123 1797 Ole Jacobsen Fæstad Møller Gaden 152 Stuebygning 1 100
153 Stuebygning 2 80
154 Skjul 3 60
92 Christiania Grændsen 333, 334 124 1766 Joachim Sternberg Møllergaden 155 Hoved/sidebygning 1 220
93 Christiania Grændsen 335 125 1766 Erich Friderichsen Møllergaden 156 Hoved/sidebygning 1 250
94 Christiania Grændsen 337 126 1766 Bartoel Nicolay Knoph Ridebanen 157 Hovedbygning 1 300
95 Christiania Grændsen 338 127 1766 Hans Haagensen Ridebanen 158 Hovedbygning 1 300
128 1797 Niels Amundsen Baarstad Hammersborg 159 Stuebygning 1 250
96 Christiania Grændsen 339 129 1766 Halvor Andersen Ridebanen 160 Hovedbygning 1 160
97 Christiania Grændsen 340 130 1766 Lars Mathiesen Ridebanen 161 Hoved/sidebygning 1 120
131 1797 Børre Christensen Hammersborg 162 Stuebygning 1 100
98 Christiania Grændsen 341 132 1766 Helle Pedersen Ridebanen 163 Hovedbygning 1 110
99 Christiania Grændsen 342 133 1766 Ole Svendsen Ridebanen 164 Hovedbygning 1 200
134 1797 Peder Arnesens Lejegaard Hammersborg 165 Stuebygning 1 100
100 Christiania Grændsen 343 135 1766 Peder Rasmusens Encke Ridebanen 166 Hovedbygning 1 300
101 Christiania Grændsen 344 136 1766 Lars Lotsrud Ridebanen 167 Hoved/sidebygning 1 800
102 Christiania Grændsen 345 137 1766 Peder Thomesen Ridebanen 168 Hovedbygning 1 270
103 Christiania Grændsen 346 138 1766 Christopher Poulsens Encke Ridebanen 169 Hovedbygning 1 220
104 Christiania Grændsen 347 139 1766 Mathias Edschildsen Ridebanen 170 Hovedbygning 1 120
105 Christiania Grændsen 348 140 1766 Anders Westbye Ridebanen 171 Hoved/side/bakbygning 1 150
141 1797 Anders Hansen Westbyes Enke Ridebanen 172 Stuebygning 1 80
173 Skjul 2 20
106 Christiania Grændsen 349 142 1766 Ole Jonasen Ridebanen 174 Hoved/side/bakbygning 1 420
143 1797 Lars Amundsen Ridebanen 175 Bygning 1 300
176 Sidebygning 2 80
177 Bygning 3 20
107 Christiania Grændsen 350 144 1797 Halvor Olsen Dufsæt Ridebanen 178 Stuebygning 1 50
108 Christiania Grændsen 351 145 1766 Jacob Halvorsen Ridebanen 179 Hovedbygning 1 50
146 1797 Mægler Andreas Lie Ridebanen 180 Bygning 1 330
181 Tomt 2 70
109 Christiania Grændsen 352 147 1766 Madame Cudrios Lejegaard Ridebanen 182 Hovedbygning 1 170
110 Christiania Grændsen 353 148 1766 Hans Nielsen Ridebanen 183 Hovedbygning 1 80
149 1766 Jens Steenersen Ridebanen 184 Hovedbygning 1 80
150 1766 Jens Weddol Stoelemagers Lejegaard Ridebanen 185 Bygning 1 500
151 1766 Karen Zacharias Ridebanen 186 Hovedbygning 1 90
152 1766 Niels Joensen Ridebanen 187 Hovedbygning 1 70
153 1766 Peder Andersen Rosenmøller Ridebanen 188 Hoved/bakbygning 1 250
111 Christiania Grændsen 353D 154 1797 Hans Holgersen Wælen Ridebanen 189 Stuebygning 1 40
112 Christiania Grændsen 353F 155 1797 Jørgen Andersen Ridebanen 190 Bygning 1 160
191 Vognskur 2 40
192 Bygning 3 110
193 Bygning 4 90
113 Christiania Grændsen 353G 156 1797 Ole Christiansen Ridebanen 194 Stuebygning 1 80
114 Christiania Grændsen 353H 157 1797 Wilhelm Buchs Lejehuus Ridebanen 195 Stuebygning 1 40
115 Christiania Grændsen 354 158 1766 Just Andersen Encke Grubegaden 196 Hovedbygning 1 210
116 Christiania Grændsen 355 159 1766 Madame Cudrios Lejegaard Grubegaden 197 Hovedbygning 1 230
117 Christiania Grændsen 356 160 1766 Michel Hansen Grubegaden 198 Bygning 1 590
118 Christiania Grændsen 357 161 1766 Hans Storms Lejegaard Grubegaden 199 Hovedbygning 1 260
119 Christiania Grændsen 358 162 1797 Even Sogns Enke Grubbe-Gaden 200 Stuebygning 1 150
201 Bygning 2 100
202 Bod/Vedhammer 3 50
120 Christiania Grændsen 359 163 1766 Claus Frogner Hiørnet af Grube og Grændsegaden 203 Hoved/side/bakbygning 1 980
121 Christiania Grændsen 360 164 1766 Henrich Baldeus Grændsegaden 204 Hoved/side/bakbygning 1 830
165 1797 Paul Nordbye Grændse Gaden 205 Bygning 1 200
206 Bygning 2 400
207 Bygning 3 80
208 Bygning 4 70
209 Bygning 5 50
122 Christiania Grændsen 361 166 1766 Jens Olsen Raae Grændsegaden 210 Hoved/side/bakbygning 1 800
123 Christiania Grændsen 362 167 1766 David Felberg Grændsegaden 211 Hovedbygning 1 170
168 1797 Marthe Wærdal Grændse Gaden 212 Stuebygning 1 170
124 Christiania Grændsen 363 169 1766 Johan Gotlob Høderich Grændsegaden 213 Hoved/side/bakbygning 1 400
170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 214 Bygning 1 150
215 Perse 2 60
216 Kyppe 3 90
217 Kyppe 4 40
218 Kobberkjele 5 10
219 Kobberkjele 6 7
220 Messingkjele 7 7
221 Stuebygning 8 456
222 Vinkelbygning 9 380
125 Christiania Grændsen 364, 365 171 1766 Collett og Leuch Aggersgaden 223 Bygninger 1 1350
126 Christiania Grændsen 366 172 1766 Madame Wittrop Aggersgaden 224 Hovedbygning 1 240
173 1797 Niels Møller Aggersgaden 225 Stuebygning 1 60
226 Skjul 2 20
227 Kjeglebane 3 40
127 Christiania Grændsen 367 174 1766 Tosten Haurits Aggersgaden 228 Hovedbygning 1 390
175 1797 Niels Møller Aggersgaden 229 Bygning 1 600
230 Tomt 2 0
128 Christiania Grændsen 368 176 1766 Ole Meyer Aggersgaden 231 Hoved/side/bakbygning 1 720
129 Christiania Grændsen 369 177 1766 Ober Krigs Commisair Fyhns Lejegaard Ridebanen 232 Hovedbygning 1 260
130 Christiania Grændsen 370 178 1766 Krigs Secretaire Widdings Lejegaard Ridebanen 233 Hovedbygning 1 60
131 Christiania Grændsen 371 179 1766 Krigs Secretaire Widdings Lejegaard Ridebanen 234 Hovedbygning 1 110
132 Christiania Grændsen 372 180 1766 Jacob Holters Lejegaard Ridebanen 235 Hoved/bakbygning 1 210
133 Christiania Grændsen 373 181 1766 Erich Pedersen Ridebanen 236 Hovedbygning 1 330
134 Christiania Grændsen 374 182 1766 Lars Andersen Rewold Ridebanen 237 Hoved/bakbygning 1 130
183 1797 Lars Andersen Revold Aggersgaden 238 Stuebygning 1 80
239 Bod/Vedskjul 2 20
240 Bod 3 20
135 Christiania Grændsen 375 184 1766 Raadmand Jacobsens Lejegaard Aggersgaden 241 Hovedbygning 1 100
185 1797 Adam Steens Lejegaard Aggersgaden 242 Bygning 1 130
243 Skjul 2 20
136 Christiania Grændsen 376 186 1766 Anders Ewensens Encke Aggersgaden 244 Hoved/sidebygning 1 400
137 Christiania Grændsen 377 187 1766 Doctor Sminche Aggersgaden 245 Hovedbygning 1 380
188 1797 Doctor Schminke Aggersgaden 246 Bygning 1 400
247 Vognskur 2 50
138 Christiania Grændsen 378 189 1766 Morten Leuch Aggersgaden 248 Hoved/sidebygning 1 720
139 Christiania Grændsen 379, 380 190 1766 Krigs Assessor Brochmann Aggersgaden 249 Hoved/bakbygning 1 1350
140 Christiania Grændsen 381 191 1766 Avlegaardsmand Horn Grændsegaden 250 Hoved/side/bakbygning 1 2070
192 1797 Det Ancherske Waysenhuus Aggers og Natmandsgaden 251 Hovedbygningen 1 600
252 Bygning 2 400
253 Bygning 3 50
254 Skjul 4 20
141 Christiania Grændsen 382 193 1766 Jess Wraues Lejegaard Natmandsgaden 255 Hovedbygning 1 160
142 Christiania Grændsen 383 194 1766 Apotequer Falchenbergs Lejegaard Natmandsgaden 256 Hoved/sidebygning 1 330
143 Christiania Grændsen 384, 385 195 1766 Regiments Qvarter Mæster Brochmann Natmandsgaden 257 Hoved/side/bakbygning 1 2080
196 1797 Assessor Jørgen Wilhelm Brochmann Natmandsgaden 258 Hovedbygningen 1 1900
259 Bygningen 2 230
260 Vinkelbygning 3 220
261 Hovedbygning 4 150
144 Christiania Grændsen 387 197 1766 Jens Langreen Natmandsgaden 262 Hoved/sidebygning 1 480
145 Christiania Grændsen 388 198 1766 Ulrich Kruse Natmandsgaden 263 Hoved/sidebygning 1 150
146 Christiania Grændsen 389 199 1766 Truls Swendsen Hybel Krogen 264 Hovedbygning 1 70
147 Christiania Grændsen 390 200 1766 Abraham Gundersens Encke Natmandsgaden 265 Hovedbygning 1 100
148 Christiania Grændsen 391 201 1766 Halvor Rasmusen Hybel Krogen 266 Hovedbygning 1 110
149 Christiania Grændsen 395 202 1766 Cancellie Raad Leuch - 267 Lysthus 1 240
150 Christiania Grændsen 396 203 1766 Christian Johansen - 268 Hovedbygning 1 70
204 1797 Assessor Brochmanns Lejegaard Grændsen eller Krullen 269 Bygning 1 80
151 Christiania Grændsen 397 205 1766 Amund Sørensen Grændsen 270 Hoved/sidebygning 1 330
152 Christiania Grændsen 399 206 1766 Onen Evensen Grændsegaden 271 Hovedbygning 1 230
153 Christiania Grændsen 400 207 1766 Hans Jacobsen Grændsegaden 272 Hoved/sidebygning 1 500
154 Christiania Grændsen 401 208 1766 Rasmus Nielsen Ruseløckgaden 273 Hoved/bakbygning 1 1000
155 Christiania Grændsen 401, 402 209 1797 Wilhelm Buch Grændsen og Natmandsgaden 274 Hjørnebygning 1 350
275 Bygning 2 270
276 Bygning 3 400
277 Bygning 4 180
156 Christiania Grændsen 402 210 1766 Hans Olsen Ruseløckgaden 278 Hoved/side/bakbygning 1 450
157 Christiania Grændsen 403 211 1766 Knud Nielsen Kierboe Ruseløckgaden 279 Hovedbygning 1 430
212 1797 Christian Olsen Grændsegaden 280 Bygning 1 170
281 Bygning 2 170
282 Bygning 3 800
283 Vinkelbygning 4 360
158 Christiania Grændsen 404 213 1766 Knud Børgen Ruseløckgaden 284 Hovedbygning 1 350
159 Christiania Grændsen 405, 406 214 1766 Christen Tveten Ruseløckgaden 285 Hoved/sidebygning 1 600
215 1766 Joen Arnesen Ruseløckgaden 286 Hoved/sidebygning 1 450
160 Christiania Grændsen 407 216 1766 Ole Wold Ruseløckgaden 287 Hovedbygning 1 220
217 1797 Lars Sørensen Grændsegaden 288 Bygning 1 250
289 Vedhammer 2 50
290 Bygning 3 150
291 Bygning 4 350
161 Christiania Grændsen 408, 409, 410 218 1766 Ober Krigs Commissair Holter Krogen 292 Hovedbygning/veksthus/bakbygning 1 1050
162 Christiania Grændsen 412, 413 219 1766 Niels Aasens Encke Nordre gaden 293 Hoved/sidebygning 1 2000
163 Christiania Grændsen 415 220 1766 Erich Olsen Waaler Nordre gaden 294 Hoved/side/bakbygning 1 400
221 1797 Jacob Ramstad Nordre Gade 295 Hovedbygning 1 200
296 Bygning 2 140
297 Bygning 3 400
164 Christiania Grændsen 416 222 1766 Lars Axelsen Ullern Korsgangen 298 Hoved/sidebygning 1 600
165 Christiania Grændsen 417 223 1766 Alv Christensen Nordre gaden 299 Hoved/sidebygning 1 290
224 1797 Jacob Ramstads Lejegaard Nordre Gade 300 Bygning 1 200
166 Christiania Grændsen 418 225 1766 Amund Baalsen Nordre gaden 301 Hoved/bakbygning 1 250
167 Christiania Grændsen 421 226 1766 Lars Jansen Blom Grændsegaden 302 Hovedbygning 1 800
168 Christiania Grændsen 422 227 1766 Johannes NIelsen Helberg Sverdfegerbacken 303 Hovedbygning 1 390
228 1797 Jens Dauelsberg Nordre Gade 304 Stuebygning 1 250
305 Bygning 2 150
306 Bygning 3 50
307 Grændsen 4 50
169 Christiania Grændsen 423 229 1766 Lars Pedersen Sverdfegerbacken 308 Hoved/bakbygning 1 280
170 Christiania Grændsen 425, 426 230 1766 Christen Pedersens Encke Sverdfegerbacken 309 Hovedbygning 1 40
171 Christiania Grændsen 427 231 1766 Asbiørn Andersen Ruseløckgaden 310 Hovedbygning 1 350
172 Christiania Grændsen 428 232 1766 Revisor Bentsen Sverdfegerbacken 311 Hoved/side/bakbygning 1 2200
173 Christiania Kirkestrædet 32 233 1766 Jacob Bruun Kirkestrædet 312 Forbygning 1 1750
313 Bakbygning 2 60
174 Christiania Laderne 527 234 1766 Madme Ole Nielsen 314 Lade 1 220
175 Christiania Laderne 529 235 1766 Madme Wiil 315 Lade 1 60
176 Christiania Laderne 530 236 1766 Procurator Gram 316 Lade 1 240
177 Christiania Laderne 533 237 1766 Cancellie Raad Stub 317 Lade 1 60
178 Christiania Laderne 534 238 1766 Cancellie Raad Leuch 318 Lade 1 60
179 Christiania Laderne 535 239 1766 Madme Cudrio 319 Lade 1 250
180 Christiania Laderne 538 240 1766 Madme Kurre 320 Lade 1 150
181 Christiania Laderne 539 241 1766 Procurator Grundt 321 Lade 1 30
182 Christiania Laderne 540 242 1766 Frue Raadinde Ancher 322 Lade 1 230
183 Christiania Laderne 542 243 1766 Collett & Leuch 323 Lade 1 80
184 Christiania Laderne 543 244 1766 Madme Haagen Nielsen 324 Lade 1 80
185 Christiania Laderne 544 245 1766 Peter Dampe 325 Lade 1 60
186 Christiania Laderne 545 246 1766 Raadmand Jacobsen 326 Lade 1 100
187 Christiania Laderne 546 247 1766 Assessor Brochman 327 Lade 1 130
188 Christiania Laderne 547 248 1766 Frue Justie Raadinde Juul 328 Lade 1 60
189 Christiania Laderne 548 249 1766 hr. Cammer herre von Horm 329 Lade 1 60
190 Christiania Laderne 549 250 1766 hr. Etatz Raad Feddersen 330 Lade 1 70
191 Christiania Laderne 550 251 1766 hr. Ober Krigs Commisonz Fyhn 331 Lade 1 40
192 Christiania Laderne 551 252 1766 hr. Doctor Sminche 332 Lade 1 50
193 Christiania Laderne 552 253 1766 Hr. General Auditeur Pipper 333 Lade 1 70
194 Christiania Laderne 553 254 1766 Michael Rasch 334 Lade 1 140
195 Christiania Laderne 554 255 1766 Ober Krigs Commissoir Fyhn 335 Lade 1 60
196 Christiania Løkkene 83 256 1797 Anders Meyer Soelberg paa Byens Mark 336 Våningshus 1 270
337 Lade/Fehus 2 40
338 Materialhus 3 80
339 Lyshus 4 10
197 Christiania Løkkene 97 257 1797 General Lieutenant Wackenitz Paa Byens Mark Frydenlund kaldet 340 Hovedbygning 1 1700
341 Lade 2 450
342 Vinkelbygning 3 400
343 Husmannsstue 4 300
198 Christiania Løkkene 160, 161, 162 258 1797 Peder Frost Sidelienlyst paa Byens Mark 344 Hovedbygning 1 550
345 Husmannsstue 2 200
346 Porter 3 50
347 Bygning 4 150
348 Drivhus 5 50
199 Christiania Løkkene 355 259 1797 Raadmand Lauritz Larsen Steen paa Byens Mark 349 Bygningen 1 450
350 Lade 2 120
351 Plankeværk 3 30
200 Christiania Nordre 311 260 1766 Post Controleur Schanche Hiørnet af Kongens og Toldboed gaden. - 352 Forbygning 1 870
353 Bakhus 2 300
354 Bakbygning 3 230
261 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 355 Hjørnebygning 1 5 300
356 Bygning 2 6 200
357 Bygning 3 11 300
358 Skjul 4 2 50
201 Christiania Nordre 312 262 1766 Johan Friderich Larsen Kongens gade 359 Hovedbygning 1 1720
360 Sidebygning 2 410
361 Bakhus 3 360
362 Bakgården 4 210
202 Christiania Nordre 313, 314 263 1766 Auctions Directeur Peter Henrich Barthley Hiørnet af Kongens og Printsens gade 363 Forbygning 1 9000
364 Bakbygning 2 1000
365 Bygning 3 500
203 Christiania Nordre 315 264 1766 Peder Herlochs Nedre Slots gaden 366 Forbygning 1 610
367 Bygning 2 380
368 Bakbygning 3 310
369 Hammer 4 70
204 Christiania Nordre 316 265 1766 General Auditeur og Borgermester Pipper Hiørnet af Nedre Slotsgaden og Toldboedgaden 370 Forbygning 1 4340
371 Hus 2 1250
372 Bygning 3 410
373 Bygning 4 800
205 Christiania Nordre 317 266 1766 Madame Karre Hiørnet af Kongens og Printsens gade 374 Forbygning 1 1760
375 Bakbygning 2 240
376 Bygninger 3 260
206 Christiania Nordre 319 267 1766 Madme Ole Nielsen Kongens gade 377 Bygning 1 320
207 Christiania Nordre 320 268 1766 Frue Justitie Raadinde Eliesen Kongens gade 378 Bygning 1 690
208 Christiania Nordre 321 269 1766 Madme Hassing Kongens gade 379 Forbygning 1 1000
380 Sidebygning 2 520
381 Bygninger 3 80
209 Christiania Nordre 322 270 1766 Byefoged Hagerup Hiørnet af Kongens gade og Kierke Strædet 382 Forbygning 1 1990
383 Sidebygning 2 520
384 Side og bakbygning 3 1160
210 Christiania Nordre 322, 323 271 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 385 Bygning 1 14 2000
386 Bygning 2 7 350
387 Sidebygning 3 10 800
388 Bagbygning 4 7 350
389 Bygning 5 10 200
390 Sidebygning 6 7 100
211 Christiania Nordre 323 272 1766 Hans Hansen Øer Kirke Strædet 391 For- og bakbygning 1 600
212 Christiania Nordre 324 273 1766 Mogens Larsen Nedre Slotsgaden 392 Hovedbygning 1 440
393 Sidebygning 2 560
394 Sidebygning 3 200
395 Bakbygning 4 480
213 Christiania Nordre 325 274 1766 Anders Jensen Nedre Slotsgaden 396 Hovedbygning 1 460
397 Side og bakbygning 2 270
275 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 398 Hovedbygning 1 9 500
399 Verksted 2 8 150
214 Christiania Nordre 326 276 1766 Arne Hansen Krogstad Nedre Slotsgaden 400 Forbygning 1 450
215 Christiania Nordre 327 277 1766 Johan Wigant Steen Nedre Slotsgaden 401 Hovedbygning 1 690
402 Side og bakbygning 2 530
278 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 403 Hovedbygning 1 11 650
404 Vinkelbygning 2 10 240
405 Vedhammer 3 4 50
216 Christiania Nordre 328 279 1766 Mouritz Horbye Nedre Slotsgaden 406 Forbygning 1 550
407 Sidebygning 2 100
408 Hammer 3 50
217 Christiania Nordre 329 280 1766 Mathias Møller Printsens gade 409 Hovedbygning 1 370
410 Sidebygning 2 150
411 Hammer 3 20
218 Christiania Nordre 330 281 1766 Anders Holte Paa hiørnet ut til Torvet 412 Hovedbygning 1 2630
413 Side- og bakbygning 2 570
219 Christiania Nordre 331 282 1766 Poul Clausen 414 Hovedbygning 1 670
415 Side og bakbygninger 2 1370
220 Christiania Nordre 332 283 1766 Hans Storm Torvet 416 Hovedbygning 1 2330
417 Side og bakbygning 2 830
221 Christiania Nordre 333 284 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 418 Hovedbygning 1 8 1250
419 Bagbygning 2 7 250
222 Christiania Nordre 334 285 1766 Slots Præsten Hr. Johannes Greensgaard Kierke Strædet 420 Forbygning 1 1780
421 Sidebygning 2 880
422 Bakbygning 3 70
223 Christiania Nordre 335 286 1766 Ernst Peter Rømer Hiørnet af Slots og Kierke Strædet 423 Hovedbygning 1 1150
424 Bygning 2 50
224 Christiania Nordre 338 287 1766 Jørgen Remer Slotsgaden 425 Hovedbygning 1 710
426 Side og bakbygning 2 140
225 Christiania Nordre 341 288 1766 Madme Boalt Hiørnet af Slots og Kierke Strædet 427 Hovedbygning 1 1200
428 Sidebygning 2 400
429 Bakbygning 3 300
226 Christiania Nordre 342 289 1766 General Auditeur Moinichen Slotsgaden 430 Forbygning 1 1930
431 Sidehus 2 220
432 Bakhus 3 200
227 Christiania Nordre 343 290 1766 Petter Hammer Slotsgaden 433 Hovedbygning 1 520
434 Side og bakbygninger 2 380
228 Christiania Nordre 343, 350 291 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 435 Hovedbygning 1 12 600
436 Sidebygning 2 12 300
437 Sidebygning 3 7 100
438 Bagbygning 4 7 200
229 Christiania Nordre 344 292 1766 Elling Olsen Kold Slotsgaden 439 Hovedbygning 1 500
440 Sidebygning 2 480
230 Christiania Nordre 345 293 1766 Morten Berner Slotsgaden 441 Hovedbygning 1 680
442 Sidebygning 2 300
443 Bakbygning 3 250
231 Christiania Nordre 346 294 1766 Casper Grunde Hiørnet af Slots og Printsens gade 444 Hovedbygning 1 560
445 Bygning 2 390
446 Bygning 3 150
447 Sidebygning 4 140
232 Christiania Nordre 347 295 1766 Lars Mørche Hiørnet af Printsens og øfre Slotsgaden 448 Forbygning 1 1260
449 Bakbygning 2 160
450 Hammer 3 80
233 Christiania Nordre 348 296 1766 Arne Arnesen Øfre Slotsgaden 451 Hovedbygning 1 300
452 Sidebygning 2 290
453 Bakbygning 3 290
454 Sidebygning 4 130
234 Christiania Nordre 349 297 1766 Ole Østegaarden Øfre Slotsgaden 455 Hovedbygning 1 530
456 Bakbygning 2 130
298 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 457 Hovedbygning 1 9 400
458 Bagbygning 2 8 100
459 Sidebygning 3 9 100
235 Christiania Nordre 350 299 1766 Jess Wraal Øfre Slotsgaden 460 Hovedbygning 1 520
461 Side og bakbygninger 2 970
236 Christiania Nordre 352 300 1766 Peter Lund Øfre Slotsgaden 462 Hovedbygning 1 400
463 Kammer 2 60
464 Vedhammer 3 60
301 1766 Thomas Hansel Hiørnet af Printsens og Slots gaden 465 Hovedbygning 1 930
466 Bakbygning 2 80
237 Christiania Nordre 353 302 1766 Even Sang Printsens gade 467 Hovedbygning 1 770
468 Sidebygning 2 370
469 Bakbygning 3 240
238 Christiania Nordre 354 303 1766 Samuel Conrad Schwach Printsens gade 470 Hovedbygning 1 590
471 Sidebygning 2 310
472 Bakbygning 3 330
473 Remisse 4 70
239 Christiania Nordre 355 304 1766 Hr Doctor Otto Holmboe Hiørnet af Nedre Slotsgaden og Toldboedgaden 474 Hovedbygning 1 2180
475 Sidebygning 2 240
476 Remisse 3 40
240 Christiania Nordre 356 305 1766 Hans Hage Øfre Slotsgaden 477 Hovedbygning 1 490
478 Sidebygning 2 210
479 Fjøs 3 50
480 Sidebygning 4 100
241 Christiania Nordre 357 306 1766 Poul Tendrup Øfre Slotsgaden 481 Hovedbygning 1 640
482 Sidebygning 2 310
483 Bakbygning 3 200
242 Christiania Nordre 358 307 1766 Johan Friderich Bruuns Enke Hiørnet af Printsens og Slots gaden 484 Hovedbygning 1 650
485 Sidebygning 2 180
486 Bakbygning 3 240
308 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 487 Hovedbygning 1 13 900
488 Bygning 2 7 100
489 Skjul 3 7 50
243 Christiania Nordre 359 309 1766 Peter Berlin Hiørnet af Slots og Toldboedgaden 490 Forbygning 1 1550
491 Side og bakbygning 2 520
310 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 492 Hovedbygning 1 15 1200
493 Sidebygning 2 9 440
494 Fehus/Vedskjul 3 6 60
244 Christiania Nordre 360 311 1766 Peter Møller Nordregaden 495 Hovedbygningen 1 1540
496 Bakbygning 2 200
245 Christiania Nordre 361 312 1766 Annichen Salig Boldeus Nordre gaden 497 Hovedbygning 1 980
498 Side og bakbygning 2 1020
246 Christiania Nordre 362 313 1766 Frantz Gotschalch Sedel Nordre gaden 499 Forbygning 1 510
500 Bakbygning 2 300
501 Fjøs 3 20
247 Christiania Nordre 363 314 1766 Georg Friderich Stein Nordre gaden 502 Hovedbygning 1 900
503 Bakbygning 2 240
504 Hammer 3 60
248 Christiania Nordre 364 315 1766 Jens Jensen Hiørnet af Nordre og Prindsens gade 505 Hovedbygning 1 750
506 Vedhammer 2 20
316 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 507 Bygning 1 13 550
508 Bygning 2 4 50
249 Christiania Nordre 365 317 1766 Anders Dal Hiørnet af Printsens og Slots gaden 509 Forbygning 1 1440
510 Sidebygning 2 420
511 Bakhus 3 290
250 Christiania Nordre 366 318 1766 Rasmus Solners Enke Slotsgaden 512 Hovedbygning 1 930
513 Sidebygning 2 620
514 Bakbygning 3 500
515 Remisse 4 150
251 Christiania Nordre 368 319 1766 Peder Falche Nordre gaden 516 Hovedbygning 1 1090
517 Side og bakbygning 2 600
252 Christiania Nordre 369 320 1766 Anna Salig Eschied Jansen Nordre gade 518 Hovedbygning 1 460
519 Bygning 2 250
520 Sidebygning 3 170
521 Skjul 4 50
253 Christiania Nordre 371 321 1766 Anders Lerche Hiørnet af Nordre og Printsens gade 522 Hovedbygning 1 630
523 Sidebygning 2 200
524 Vedhammer 3 60
254 Christiania Nordre 372 322 1766 Lars Grønner Printsens gade 525 Hovedbygning 1 390
526 Bakbygning 2 230
323 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 527 Hovedbygning 1 9 250
528 Bygning 2 9 250
529 Bygning 3 6 100
255 Christiania Nordre 373 324 1766 Johan Christian Mundte Hiørnet af Printsens og Slotsgaden 530 Hovedbygning 1 650
531 Sidehus 2 610
532 Porthus 3 40
256 Christiania Nordre 374 325 1766 Friderich Florentz Langefeldte Slotsgaden 533 Hovedbygning 1 570
534 Sidebygning 2 260
535 Vedhammer 3 180
536 Bakbygning 4 60
326 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 537 Hovedbygning 1 9 450
538 Sidebygning 2 9 150
539 Sidebygning 3 7 130
540 Fehus 4 3 20
257 Christiania Nordre 375 327 1766 Johannes Wirman Slotsgaden 541 Hovedbygning 1 940
328 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 542 Hovedbygning 1 12 590
543 Vedhammer 2 2 10
258 Christiania Nordre 376 329 1766 Ole Andersen Holm Slotsgaden 544 Hovedbygning 1 320
330 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 545 Hovedbygning 1 9 300
546 Sidebygning 2 2 10
259 Christiania Nordre 377 331 1766 Jess Wraal 547 Hovedbygning 1 500
548 Bygning 2 470
260 Christiania Nordre 378 332 1766 Henrich Smithe 549 Hovedbygning 1 930
550 Hammer 2 140
551 Sidebygning 3 170
552 Sidebygning 4 150
261 Christiania Nordre 379 333 1766 Peder Ravn Krullen 553 Hovedbygning 1 250
262 Christiania Nordre 380 334 1766 Christen Borche Krullen 554 Hovedbygning 1 320
555 Bygning 2 280
263 Christiania Nordre 381 335 1766 Lars Arnesen Hiørnet af Toldboedgaden og Nordre gaden 556 Hovedbygning 1 550
557 Bygning 2 430
558 Bygning 3 150
559 Hestestall 4 150
560 Remisse 5 50
264 Christiania Nordre 382 336 1766 Kield Krogh Nordre gaden 561 Hovedbygning 1 440
562 Hammer 2 80
563 Bakbygning 3 320
265 Christiania Nordre 383 337 1766 Elisabeth Catharina Polman Nordre gaden 564 Hovedbygning 1 1630
565 Side og bakbygninger 2 480
266 Christiania Nordre 384 338 1766 Lars Aare Nordre gaden 566 Hovedbygning 1 590
567 Side og bakbygning 2 790
339 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 568 Hovedbygning 1 13 700
569 Bygning 2 8 200
267 Christiania Nordre 385 340 1766 Henrich Bloche Nordre gaden 570 Hovedbygning 1 680
571 Sidebygning 2 210
572 Sidebygning 3 130
573 Bakbygning 4 390
574 Bakbygning 5 170
575 Vedhammer 6 110
268 Christiania Nordre 386 341 1766 Barbra Brun Hiørnet af Nordre gaden og Printsens gade 576 Hovedbygning 1 420
269 Christiania Nordre 387 342 1766 Peder Andersen Hassing Printsens gade 577 Hovedbygning 1 810
270 Christiania Nordre 388 343 1766 Jens Corsten With Hiørnet af Nedre Voldgaden og Printsens gade 578 Hovedbygning 1 760
579 Bakhus 2 80
580 Remisse 3 40
271 Christiania Nordre 389 344 1766 Jacob Sylleborg Nedre Voldgaden 581 Hovedbygning 1 500
582 Side og bagbygning 2 400
272 Christiania Nordre 390 345 1766 Augustinus Erichsen Nedre Voldgaden 583 Hovedbygning 1 190
584 Sidebygning 2 60
585 Bakbygning 3 290
273 Christiania Nordre 391 346 1766 Jens Hansen Toldboedgaden 586 Hovedbygning 1 400
587 Side og bakbygning 2 700
274 Christiania Nordre 392 347 1766 Christen Brochman Hiørnet af Printsens og Nordre gaden 588 Hovedbygning 1 1380
589 Portebygning 2 160
590 Sidebygning 3 270
591 Smie 4 60
275 Christiania Nordre 393 348 1766 Jacob Franche Printsens gade 592 Hovedbygning 1 690
593 Sidebygning 2 850
276 Christiania Nordre 394 349 1766 Arne Høch Printsens og Nedre Voldgaden 594 Hovedbygning 1 520
595 Bygning 2 810
596 Vinkelbygning 3 810
277 Christiania Nordre 395 350 1766 Anders Jensen Nedre Voldgaden 597 Hovedbygning 1 810
598 Side og bakbygning 2 320
351 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 599 Hovedbygning 1 12 300
600 Sidebygning 2 8 200
601 Bagbygning 3 5 100
278 Christiania Nordre 396 352 1766 Jørgen Smed 602 Hovedbygning 1 450
603 Sidebygning 2 240
353 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 604 Hovedbygning 1 12 400
605 Sidebygning 2 7 200
606 Bygning 3 7 100
279 Christiania Nordre 397 354 1766 Jørgen Jansen Nedre Voldgaden 607 Hovedbygning 1 810
608 Hammer 2 110
609 Smie 3 150
610 Fjøs 4 30
280 Christiania Nordre 398 355 1766 Lars Michelsen Hiørnet af Nedre Voldgaden 611 Hovedbygning 1 850
612 Side og bakbygning 2 320
356 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 613 Hovedbygning 1 7 600
614 Bakbygning 2 11 100
281 Christiania Nordre 399 357 1766 Hans Fahnes Enke Nedre Voldgaden 615 Hovedbygning 1 430
358 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 616 Hovedbygning 1 9 400
282 Christiania Nordre 400 359 1766 Giertrud Salig Tollef Axelsen Grendse gaden 617 Hovedbygning 1 500
618 Side og bakbygning 2 500
283 Christiania Nordre 401 360 1766 Jens Gudmundsens Enke Grendse gaden 619 Hovedbygning 1 610
620 Side og bakbygninger 2 350
284 Christiania Nordre 402 361 1766 Mogens Larsen Grændse gaden 621 Hovedbygning 1 400
622 Bakbygning 2 80
285 Christiania Nordre 403 362 1766 Christen Jørgensen Holms Enke Grændsen 623 Hovedbygning 1 420
624 Bakbygning 2 150
363 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 625 Hovedbygning 1 13 2000
626 Bygning 2 7 800
286 Christiania Nordre 404 364 1766 Hans Eylertsen Grændsegaden 627 Hovedbygning 1 850
287 Christiania Nordre 406 365 1766 Søren Dal Slotsgaden 628 Hovedbygning 1 850
629 Bygning 2 200
288 Christiania Nordre 407 366 1766 Bernt Hasberg Nordre gaden 630 Hovedbygning 1 750
631 Side og bakbygning 2 450
367 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 632 Hovedbygning 1 13 400
633 Bygning 2 7 300
634 Vinkelbygning 3 14 300
289 Christiania Nordre 408 368 1766 Anders Christensen Krullen 635 Hovedbygning 1 480
636 Side og bakbygning 2 150
369 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 637 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200
638 Vinkelbygning 2 17 2300
290 Christiania Nordre 411 370 1766 Hans Gynter Magelsen Slots gaden 639 Hovedbygning 1 150
640 Bygning 2 160
291 Christiania Nordre 412 371 1766 Lars Nagel Møller Slotsgaden 641 Hovedbygning 1 750
642 Bakbygning 2 320
292 Christiania Nordre 413 372 1766 Knud Berg Slotsgaden 643 Hovedbygning 1 800
293 Christiania Nordre 414 373 1766 Just Smithes Enke Slotsgaden 644 Hovedbygning 1 130
645 Bygning 2 220
294 Christiania Nordre 415 374 1766 Hans Engebretsen Nye Torv 646 Hovedbygning 1 1020
647 Sidebygning 2 740
648 Bakbygning 3 600
649 Vedskjul 4 50
375 1766 Johan Carl Geberlein Nye Torv 650 Hovedbygning 1 1400
651 Side og bakbygning 2 1100
295 Christiania Nordre 416 376 1766 Jess Wraal Torvet 652 Hovedbygning 1 140
653 Bakbygning 2 160
654 Bygning 3 70
296 Christiania Nordre 417 377 1766 Lars Kaas Torvet 655 Hovedbygning 1 2000
656 Side og bakbygning 2 1600
297 Christiania Nordre 418 378 1766 Christiania Bye 657 Kirke 1 12000
379 1766 Halvor Tønsberg Hiørnet af Storgaden 658 Hovedbygning 1 3770
659 Side og bakbygning 2 980
380 1766 Sprøitehuuset Ved Kirken 660 Sprøytehus 1 270
298 Christiania Nordre 419 381 1797 Vor Frelsers Kirke Stadens Torv 661 Begravelses Kielderen 1 2 3000
662 Kirke 2 25000
663 Kirke - innvendig 3 12000
664 Kirketårn 4 10500
665 Sakristi 5 2 500
666 Notat til tidligere taksering og resolution av 1779 6 0
299 Christiania Pebervigen 429 382 1766 Etatz Raad Christian Petersen Ruseløchgaden 667 Hoved, side og bakbygning 1 3900
383 1797 Slots og Sognepræsts Sverdrup Pebervigen 668 Hovedbygning 1 200
300 Christiania Pebervigen 430 384 1766 Isach Svendsen Pibervigen 669 Hoved og sidebygning 1 410
385 1797 Niels Halvorsen Pebervigen 670 Bygning 1 220
671 Bygning 2 30
301 Christiania Pebervigen 431 386 1766 Erich Enersen Pibervigen 672 Hovedbygning 1 120
387 1797 Peter Johan Petersens Lejegaard Pebervigen 673 Stuebygning 1 50
302 Christiania Pebervigen 433 388 1766 Johannnes Andersen Pibervigen 674 Hovedbygning 1 50
389 1797 Hans Andersens Enke Pebervigen 675 Bygning 1 20
303 Christiania Pebervigen 434 390 1766 Christen Jacobsen Pibervigen 676 Hovedbygning 1 60
391 1797 Lars Olsen Musquetair Pebervigen 677 Stuebygning 1 40
304 Christiania Pebervigen 435 392 1766 Torchel Berner Pibervigen 678 Hovedbygning 1 170
305 Christiania Pebervigen 436 393 1766 Maria Pedersdaatter Pibervigen 679 Hovedbygning 1 120
394 1797 Mogens With Pebervigen 680 Stuebygning 1 70
306 Christiania Pebervigen 437 395 1766 Søren Henrichsen Pibervigen 681 Hovedbygning 1 40
396 1797 Ole Paulsens Enke Pebervigen 682 Stuebygning 1 50
307 Christiania Pebervigen 438 397 1766 Ewert Gulbrandsen Pibervigen 683 Hovedbygning 1 80
398 1797 Christian Johansen Pebervigen 684 Stuebygning 1 70
685 Vedskjul 2 10
686 Stuebygning 3 100
308 Christiania Pebervigen 439 399 1766 Ole Olsen Røtter Smed Pibervigen 687 Hoved Side og bagbygning 1 400
309 Christiania Pebervigen 441 400 1766 Lars Jacobsen Pibervigen 688 Hovedbygning 1 441
310 Christiania Pebervigen 443 401 1766 Thomas Henrichsen Pibervigen 689 Hovedbygning 1 20
402 1797 Gulbrand Gulbrandsen Pebervigen 690 Bygning 1 30
311 Christiania Pebervigen 444 403 1797 John Christophersen Pebervigen 691 Stuebygning 1 50
312 Christiania Pebervigen 445 404 1797 Erich Haagensen Holm Pebervigen 692 Bygning 1 60
313 Christiania Pebervigen 446 405 1766 Halvor Thommesen Pibervigen 693 Hoved, side og bagbygning 1 300
314 Christiania Pebervigen 447 406 1766 Greger Hansen Pibervigen 694 Hoved, side og bagbygning 1 300
407 1797 Ole Nielsen Tømmeraas Pebervigen 695 Stuebygning 1 80
696 Bygning 2 120
315 Christiania Pebervigen 448 408 1766 Jens Pedersen Blommendal Pibervigen 697 Hoved, side og bagbygning 1 520
409 1797 Sorenskriver Aass's Lejegaard Pebervigen 698 Bygning 1 300
699 Bygning 2 30
316 Christiania Pebervigen 449 410 1766 Joen Brynildsen Pibervigen 700 Hovedbygning 1 90
411 1797 Carl Olsen Oxevald Pebervigen 701 Stuebygning 1 50
317 Christiania Pebervigen 450 412 1766 Joen Clausen Pibervigen 702 Hoved og sidebygning 1 210
318 Christiania Pebervigen 451 413 1797 Peder Torstensen Walbye Pebervigen 703 Stuebygning 1 50
319 Christiania Pebervigen 452 414 1766 Hans Hansen Pibervigen 704 Hovedbygning 1 150
415 1797 Hans Gulbrandsens Enke Pebervigen 705 Stuebygning 1 70
320 Christiania Pebervigen 453 416 1766 Gulbrand Hansen Pibervigen 706 Hovedbygning 1 80
321 Christiania Pebervigen 454 417 1766 Wilhelm Christiansen Pibervigen 707 Hoved side og bagbygning 1 500
322 Christiania Pebervigen 455 418 1766 Knud Kampus Pibervigen 708 Hovedbygning 1 50
323 Christiania Pebervigen 456 419 1766 Anders Ytterstrøm Pibervigen 709 Hovedbygning 1 230
324 Christiania Pebervigen 457 420 1766 Elen Mortens daatters Pibervigen 710 Hoved og sidebygning 1 130
325 Christiania Pebervigen 458 421 1766 Hans Engelsen Pibervigen 711 Pibervigen 1 1000
326 Christiania Pebervigen 459 422 1766 Wilhelm Christiansen Pibervigen 712 Hovedbygning 1 210
327 Christiania Pebervigen 460 423 1766 Helge Olsen Pibervigen 713 Hoved og sidebygning 1 330
328 Christiania Pebervigen 461 424 1766 Cornelius Clausen Pibervigen 714 Hovedbygning 1 100
329 Christiania Pebervigen 462 425 1766 Peder Nielsen Pibervigen 715 Hovedbygning 1 210
330 Christiania Pebervigen 463 426 1766 Lars Winales Pibervigen 716 Hoved Side og bagbygning 1 550
331 Christiania Pebervigen 464 427 1766 Christian Dediches Pibervigen 717 Hovedbygning 1 100
332 Christiania Pebervigen 465 428 1766 Hans Olsen Pibervigen 718 Hovedbygning 1 180
429 1797 Adam Fritz Pebervigen 719 Bygning 1 60
333 Christiania Pebervigen 466, 467, 468 430 1766 Herman Sogn Pibervigen 720 Hovedbygning 1 100
334 Christiania Pebervigen 466, 468 431 1797 Herman Sogns Lejegaard Pebervigen 721 Stuebygning 1 80
335 Christiania Pebervigen 469 432 1766 Ole Andersen Pibervigen 722 Hovedbygning 1 110
433 1797 John Møller Pebervigen 723 Stuebygning 1 100
724 Lysthus 2 10
336 Christiania Pebervigen 470 434 1766 Anders Svendsen Pibervigen 725 Hoved og side bygning 1 270
337 Christiania Pebervigen 470, 471 435 1797 Amund Gullichsen Pebervigen 726 Hovedbygning 1 450
727 Bygning 2 80
728 Bagbygning 3 120
729 Bygning 4 30
338 Christiania Pebervigen 471 436 1766 Anders Tollersen Pibervigen 730 Hoved og sidebygning 1 210
339 Christiania Pebervigen 472 437 1766 Ellef Hansen Pibervigen 731 Hovedbygning 1 120
340 Christiania Pebervigen 475, 476 438 1766 David Bolt Pibervigen 732 Hovedbygning 1 70
341 Christiania Pebervigen 477 439 1766 Torger Pedersen Pibervigen 733 Hovedbygning 1 50
342 Christiania Pebervigen 478 440 1766 Jens Jacobsen Pibervigen 734 Hovedbygning 1 400
343 Christiania Pebervigen 479, 480 441 1766 Erich Friderichsen Pibervigen 735 Hoved og sidebygning 1 250
442 1797 Ole Egers Lejegaard Pebervigen 736 Bygning 1 300
344 Christiania Pebervigen 481, 482, 483 443 1766 Jens Jacobsen Pibervigen 737 Hovedbygning 1 170
345 Christiania Pebervigen 484 444 1766 Lars Nielsen Løen Pibervigen 738 Hoved, side og bakbygning 1 350
346 Christiania Pebervigen 485, 486 445 1766 Knud Erichsen Schulstad Pibervigen 739 Hoved, side og bakbygning 1 420
347 Christiania Pebervigen 487 446 1766 Christian Willman Pibervigen 740 Hovedbygning 1 160
348 Christiania Pebervigen 489 447 1766 Ruseløchen Ruseløchen 741 Hoved, side og bakbygning 1 1470
349 Christiania Pebervigen 490 448 1766 David Jacobsen Pibervigen 742 Hovedbygning 1 90
350 Christiania Pebervigen 491 449 1766 Erich Olsen Pibervigen 743 Hovedbygning 1 130
450 1797 Ole Olsen Pebervigen 744 Stuebygning 1 50
745 Bod 2 10
351 Christiania Pebervigen 492 451 1766 Frue Eliesen Pibervigen 746 Hoved og side bygning 1 130
352 Christiania Pebervigen 493 452 1766 Niels Pedersen Dal Hovedbygning 747 Hovedbygning 1 220
353 Christiania Pebervigen 494 453 1766 Christen Pedersen Pibervigen 748 Hovedbygning 1 130
354 Christiania Pebervigen 496 454 1766 Christen Hansen Øen Pibervigen 749 Hoved og sidebygning 1 300
355 Christiania Pebervigen 497 455 1766 Ole Larsen Pibervigen 750 Hoved og sidebygning 1 90
356 Christiania Pebervigen 498 456 1766 Karen Andersdatter Pibervigen 751 Hoved og sidebygning 1 90
457 1797 John Erichsens Enke 752 Stuebygning 1 140
357 Christiania Pebervigen 499 458 1766 Johannes Moensen Pibervigen 753 Hoved og bakbygning 1 230
358 Christiania Pebervigen 500 459 1797 Jens Jacobsen Holts Lejegaard Pebervigen 754 Stuebygning 1 250
755 Bryggerhus 2 50
359 Christiania Pebervigen 500, 501 460 1766 Ole Poulsen Pibervigen 756 Hoved, side og bakbygning 1 390
360 Christiania Pebervigen 502 461 1766 Ole Larsen Pibervigen 757 Hoved, side og bakbygning 1 350
361 Christiania Pebervigen 503 462 1766 Niels Pedersen Pibervigen 758 Hoved og bakbygning 1 90
463 1797 Niels Larsen Røe Pebervigen 759 Bygning 1 100
362 Christiania Pebervigen 504 464 1766 Lars Haagensen Pibervigen 760 Hoved og sidebygning 1 170
465 1797 Jonas Sørensen Møller Pebervigen 761 Stuebygning 1 20
762 Stuebygning 2 80
363 Christiania Pebervigen 505 466 1766 Lars Haagensen Pibervigen 763 Hoved og bakbygning 1 70
467 1797 Niels Schou Pebervigen 764 Stuebygning 1 60
364 Christiania Pebervigen 508 468 1766 Postmæster Raabech Hovedbygning 765 Hovedbygning 1 70
469 1797 Børre Christensen Pebervigen 766 Bygning 1 200
365 Christiania Pebervigen 511 470 1766 Jonas Olsen Pibervigen 767 Hovedbygning 1 110
366 Christiania Pebervigen 512 471 1766 Jens Danielsen Pibervigen 768 Hovedbygning 1 90
367 Christiania Pebervigen 513 472 1766 Daniel Carlsteen Pibervigen 769 Hoved og sidebygning 1 430
473 1797 Fattig Sygehuus Pebervigen 770 Bygning 1 200
771 Stuebygning 2 50
772 Bygning 3 40
773 Vedskjul 4 10
368 Christiania Pebervigen 514 474 1766 Hans Mortensen Pibervigen 774 Hovedbygning 1 120
475 1797 Johannes Pedersen Rødding Pebervigen 775 Stuebygning 1 80
369 Christiania Pebervigen 517 476 1766 Ole Nuggerud Pibervigen 776 Hovedbygning 1 110
477 1797 Ole Nuggerud Pebervigen 777 Hjørnebygning 1 50
370 Christiania Pebervigen 519 478 1766 Henrich Poulsen Pibervigen 778 Hovedbygning 1 400
371 Christiania Pebervigen 520 479 1766 Søren Berg Pibervigen 779 Hovedbygning 1 90
372 Christiania Pebervigen 521 480 1766 Ole Thoresen Pibervigen 780 Hovedbygning 1 80
481 1797 Niels Christensen Pebervigen 781 Stuebygning 1 60
373 Christiania Pebervigen 522 482 1766 Ole Christophersens Enke Pibervigen 782 Hovedbygning 1 40
374 Christiania Pebervigen 523 483 1766 Christen Hansen Øen Pibervigen 783 Hoved og sidebygning 1 130
484 1797 Kiøbmand Borthigs Enke Klinkenberg ved Pebervigen 784 Bygning 1 80
785 Bygning 2 100
786 Lade 3 120
787 Tomt 4 0
375 Christiania Pebervigen 524 485 1766 Christen Hansen Øen Pibervigen 788 Hovedbygning 1 90
376 Christiania Pebervigen 526 486 1797 Contre Admiral Kroghs Enke Holmens Teglværk 789 Bygning 1 200
790 Bygning 2 50
791 Ladebygning 3 60
792 Bygning 4 350
793 Lysthus 5 30
377 Christiania Pebervigen 526B 487 1797 Justits Raad og Bureau Chef Smith Ruseløkken ved Pebervigen 794 Hovedbygning 1 1070
795 Bygning 2 100
796 Bygning 3 500
797 Bygning 4 300
798 Skjul 5 30
378 Christiania Sagene 1 488 1766 Anders Jensen Ved Aggersbacken 799 Hovedbygning 1 60
489 1766 Ole Meyer Ved Aggersbacken 800 Hovedbygning 1 100
379 Christiania Sagene 2 490 1766 Bendt Jaensen Ved Aggersbacken 801 Hovedbygning 1 90
380 Christiania Sagene 3 491 1766 Peder Andersen Ved Aggersbacken 802 Hovedbygning 1 60
381 Christiania Sagene 5 492 1766 Amund Strømsøen Ved Aggersbacken 803 Hovedbygningen 1 140
382 Christiania Sagene 6 493 1766 Joen Børresen Ved Aggersbacken 804 Hoved og sidebygning 1 150
494 1766 Peter Jacobsen Ved Aggersbacken 805 Hovedbygning 1 70
383 Christiania Sagene 7 495 1766 Hans Gulbrandsen Ved Aggersbacken 806 Hovedbygning 1 80
384 Christiania Sagene 8 496 1766 Claus Hanche Ved Aggersbacken 807 Hovedbygning 1 170
385 Christiania Sagene 9 497 1766 Jens Rasmussen Bach Ved Aggersbacken 808 Hoved og sidebygning 1 90
386 Christiania Sagene 10 498 1766 Ole Erichsen ved Aggersbacken 809 Hovedbygning 1 100
387 Christiania Sagene 11 499 1766 Jens Larsen 810 Hoved og sidebygning 1 90
388 Christiania Sagene 12 500 1766 Gudmund Gulbrandsen ved Aggersbacken 811 Hovedbygning 1 40
389 Christiania Sagene 13 501 1766 Madme Hassing ved Aggersbacken 812 Hovedbygning 1 180
390 Christiania Sagene 14 502 1766 Arne Andersen Saugerne 813 Hoved og sidebygning 1 130
391 Christiania Sagene 15 503 1766 Frue Eliesen Saugerne 814 Hoved og sidebygning 1 90
392 Christiania Sagene 16 504 1766 Christopher Cristophersen Saugerne 815 Hovedbygning 1 60
393 Christiania Sagene 17 505 1766 Lars Pedersen Saugerne 816 Hovedbygning 1 60
394 Christiania Sagene 18 506 1766 Erich Rasmussens Enke Saugerne 817 Hovedbygning 1 50
395 Christiania Sagene 19 507 1766 Peder Løche Saugerne 818 Hoved og sidebygning 1 280
396 Christiania Sagene 20 508 1766 Tosten Lorens Saugerne 819 Hovedbygning 1 80
397 Christiania Sagene 21 509 1766 Frue Blix Saugerne 820 Hovedbygning 1 70
398 Christiania Sagene 22 510 1766 Hans Moe Saugerne 821 Hovedbygning 1 80
399 Christiania Sagene 23 511 1766 Hans Moe Saugerne 822 Hovedbygning 1 50
400 Christiania Sagene 24 512 1766 Catharina Jørgensdatter Saugerne 823 Hovedbygning 1 60
401 Christiania Sagene 25 513 1766 Frue Eliesen Saugerne 824 Hoved, side og bagbygning 1 430
402 Christiania Sagene 27 514 1766 Frue Eliesen Saugerne 825 Hovedbygning 1 80
403 Christiania Sagene 28 515 1766 Peder Løche Saugerne 826 Hoved, side og bagbygning 1 900
404 Christiania Sagene 29 516 1766 Frue Justie Raadinde Juul Saugerne 827 Hovedbygning 1 90
405 Christiania Sagene 30 517 1766 Madme Ole Nielsen Saugerne 828 Hoved, side og bagbygning 1 1250
406 Christiania Sagene 31 518 1766 Madme Ole Nielsen Saugerne 829 Hoved, side og bagbygning 1 1250
407 Christiania Sagene 32 519 1766 Peder Mogensen Saugerne 830 Hovedbygning 1 60
408 Christiania Sagene 35 520 1766 Hans Alfsen Saugerne 831 Hoved og sidebygning 1 100
409 Christiania Sagene 36 521 1766 Helge Haraldsen Saugerne 832 Hoved og sidebygning 1 36
410 Christiania Sagene 37 522 1766 Amund Engebretsen Saugerne 833 Hovedbygning 1 40
411 Christiania Sagene 38 523 1766 Ole Nielsen Wold Saugerne 834 Hoved, side og bakbygning 1 38
412 Christiania Sagene 39 524 1766 Alv Johansen Saugerne 835 Hoved og sidebygning 1 130
413 Christiania Sagene 40 525 1766 Erich Erichsen Saugerne 836 Hoved, side og bakbygning 1 200
414 Christiania Sagene 41 526 1766 Peter Erichsens Enke Saugerne 837 Hovedbygning 1 50
415 Christiania Sagene 42 527 1766 Ole Pedersen Saugerne 838 Hoved og sidebygning 1 70
416 Christiania Sagene 43 528 1766 Jens Samuelsen Saugerne 839 Hovedbygningen 1 50
417 Christiania Sagene 45 529 1766 Amund Ingebretsen Saugerne 840 Hoved, side og bakbygning 1 810
418 Christiania Sagene 46 530 1766 Amund Ingebretsen Saugerne 841 Hoved og side bygning 1 110
419 Christiania Sagene 48 531 1766 Torbiørn Simonsen Saugerne 842 Hovedbygning 1 90
420 Christiania Sagene 49 532 1766 Lars Laache Sagene 843 Hoved, side og bakbygning 1 800
421 Christiania Sagene 50 533 1766 Peder Christophersen Saugerne 844 Hoved og sidebygning 1 180
422 Christiania Sagene 51 534 1766 Halvor Pedersen Sagene 845 Hoved og sidebygning 1 700
423 Christiania Sagene 54 535 1766 Søren Domenicus Sagene 846 Hoved og bakbygning 1 300
424 Christiania Sagene 55 536 1766 Jens Larsen Sagene 847 Hoved, side og bakbygning 1 400
425 Christiania Sagene 56 537 1766 Ole Amundsen Saugerne 848 Hoved og sidebygning 1 110
426 Christiania Sagene 57 538 1766 Christen Gulbrandsen Saugerne 849 Hovedbygning 1 90
427 Christiania Sagene 58 539 1766 Ingeborg Grue Saugerne 850 Hovedbygning 1 60
428 Christiania Sagene 60 540 1766 Ole Larsen Lørstue Sagene 851 Hoved og bakbygning 1 450
429 Christiania Sagene 61 541 1766 Arne Jensen Saugerne 852 Hoved, side og bakbygning 1 270
430 Christiania Sagene 69 542 1766 Ole Mogensen ved Elven 853 Hoved og sidebygning 1 70
431 Christiania Sagene 610 543 1797 Lars Hansen Hukebakken i Møllergaden paa vestre Side af Aggers Elv 854 Hovedbygning 1 260
855 Fehus 2 40
432 Christiania Sagene 622 544 1797 Niels Rosing Ved Aggers Broe 856 Bygning 1 220
857 Bygning 2 20
433 Christiania Sagene 648 545 1797 Procurator Wolds Lejegaard Saugerne 858 Hovedbygning 1 250
859 Bygning 2 150
860 Bryggerhus 3 90
861 Vedskjul 4 40
862 Nyttehus 5 100
434 Christiania Sagene 650 546 1797 Claus Clausen Saugene 863 Hovedbygning 1 1700
864 Bygning 2 400
865 Bygning 3 200
866 Sidebygning 4 300
867 Bod 5 500
868 Smie 6 50
869 Mølle 7 6000
435 Christiania Sagene 668 547 1797 Haagen Taasen Saugene 870 Hovedbygning 1 400
871 Bygning 2 250
872 Bygning 3 150
873 Bygning 4 100
436 Christiania Saugbanken 134 548 1797 [ukjent] Saugbanken 874 [usikkert] 1 0
437 Christiania Saugbanken 135 549 1766 Niels Olsen Vatterlands Torv 875 Hoved/side/bakbygning 1 580
438 Christiania Saugbanken 136 550 1766 Hans Henrich Trulsen Vatterlands Torv 876 Hoved/sidebygning 1 1150
551 1797 Haldor Larsen Saugbanken 877 Hovedbygning 1 900
878 Sidebygning 2 1000
879 Laftebygning 3 50
880 Vedhammer/Saltbod/Kornloft 4 200
881 Pakkbod 5 150
882 Pakkboder 6 200
883 Boder 7 200
439 Christiania Saugbanken 137 552 1766 Hans Schedsmoe Vatterlands Torv 884 Hoved/side/bakbygning 1 740
440 Christiania Saugbanken 138 553 1766 Herr Raadmand Jacobsen ved Elven 885 Hoved/sidebygning 1 3400
441 Christiania Saugbanken 139, 140 554 1766 Hans Casper Seyer Vatterlands Torv 886 Hovedbygning 1 1630
887 Side/bakbygning 2 430
442 Christiania Saugbanken 141 555 1766 Gunder Engebretsen Strandgaden 888 Hoved/sidebygning 1 460
556 1797 Ditlef Rasch Saugbanken 889 Hovedbygning 1 700
890 Vinkelbygning 2 800
891 Bygning 3 200
443 Christiania Saugbanken 142 557 1766 Jacob Christensen Strandgata 892 Hovedbygning 1 540
444 Christiania Saugbanken 143 558 1766 Peter Corneliusen Strandgata 893 Hoved/sidebygning 1 420
559 1797 Garver Anders Schierven Saugbanken 894 Hovedbygning 1 260
895 Søndre bygning 2 130
896 Div bygninger 3 60
445 Christiania Saugbanken 144 560 1766 Lars Stiesen Strandgaden 897 Hovedbygning 1 320
446 Christiania Saugbanken 145 561 1766 Jacob Findsen Strandgaden 898 Hoved/sidebygning 1 740
447 Christiania Saugbanken 146 562 1766 Anders Christensen Strandgaden 899 Hovedbygning 1 220
448 Christiania Saugbanken 147 563 1766 Jonas Fernstrøm Boelværckgaden 900 Hoved/side/bakbygning 1 960
449 Christiania Saugbanken 148 564 1766 Lars Stiesens Lejegaard Boelværckgaden 901 Hovedbygning 1 150
450 Christiania Saugbanken 149 565 1766 Ole Kieldsen Boelværckgaden 902 Hoved/side/bakbygning 1 1100
451 Christiania Saugbanken 150 566 1766 Christence Olsdatter Strandgaden 903 Hoved/sidebygning 1 490
452 Christiania Saugbanken 151 567 1766 Niels Hansen Røjert Strandgaden 904 Hovedbygning 1 150
453 Christiania Saugbanken 152 568 1766 Hans Donderhagen Strandgaden 905 Hoved/side/bakbygning 1 330
569 1797 Christian Donderhagen 906 Stuebygning 1 150
907 Leievåning 2 150
454 Christiania Saugbanken 153 570 1766 Oberst Lieutenant Petersen - 908 Sjøbod 1 410
571 1766 Ole Svendsen Strandgaden 909 Hoved/side/bakbygning 1 340
455 Christiania Saugbanken 154 572 1766 Tron Gregersen Dals Lejegaard Hiørnet af Boelværcksgaden og Christen Huus gang 910 Hoved/sidebygning 1 500
456 Christiania Saugbanken 155 573 1766 Peder Aasmunsen Boelværcksgaden 911 Hovedbygning 1 570
457 Christiania Saugbanken 156 574 1766 Erich Tostensen Enckes Lejegaard Strandgaden 912 Hoved/side/bakbygning 1 1380
458 Christiania Saugbanken 157 575 1766 Jens Holms Lejegaard Strandgaden 913 Hovedbygning 1 310
576 1797 Kiøbmand Peder Schnell Saugbanken 914 Stuebygning 1 200
459 Christiania Saugbanken 158, 189, 190 577 1797 Skipper Jens Olsen Folmoe Saugbanken 915 Hovedbygning 1 1500
916 Sidebygning 2 350
917 Bygning 3 150
918 Bygning 4 500
919 Bygning 5 750
920 Vinkelbygning 6 350
460 Christiania Saugbanken 159 578 1766 Jens Holms Lejegaard Strandgaden 921 Hoved/sidebygning 1 230
579 1797 Residerende Capellan Ole Pihl Saugbanken 922 Stuebygning 1 159
461 Christiania Saugbanken 160 580 1766 Christen Alfsen Boelværcksgaden 923 Hoved/side/bakbygning 1 840
462 Christiania Saugbanken 161 581 1766 Morten Leuches Lejegaard Tvergaden 924 Hoved/side/bakbygning 1 1200
463 Christiania Saugbanken 162 582 1797 Kammerherre Anker Saugbanken 925 Tomt 1 60
464 Christiania Saugbanken 163 583 1766 Lars Lorentsen Lotse Tvergaden 926 Hovedbygning 1 210
584 1797 Lorentz Walstrøm Saugbanken 927 Stuebygning 1 100
465 Christiania Saugbanken 164, 165 585 1797 Jess Anker Saugbanken 928 Tomt 1 100
466 Christiania Saugbanken 166 586 1766 Ole Knudsen Encke Tvergaden 929 Hoved/sidebygning 1 320
587 1797 Niels Torgersen Saugbanken 930 Stuebygning 1 200
931 Sidebygning 2 100
932 Hjørnebygning 3 200
467 Christiania Saugbanken 167 588 1766 Ole Olsen Tvergaden 933 Hoved/sidebygning 1 260
589 1797 Jomfru Nøttestad Saugbanken 934 Stuebygning 1 80
935 Sidebygning 2 70
936 Vedhammer 3 20
468 Christiania Saugbanken 168 590 1766 Jens Holms Lejegaard Hiørnet af Tvergaden og Vatterlandsgaden 937 Hoved/sidebygning 1 280
591 1797 Niels Torgersen Saugbanken 938 Stuebygning 1 140
469 Christiania Saugbanken 169 592 1766 Jens Holms Lejegaard Vatterlandsgaden 939 Hoved/sidebygning 1 460
593 1797 Niels Torgersen Saugbanken 940 Vinkelbygning 1 300
941 Bygning 2 100
942 Bygning 3 250
943 Bygning 4 30
944 Bygning 5 100
945 Bygning 6 150
946 Bakbygning 7 120
470 Christiania Saugbanken 170 594 1766 Johan Jacob Jamhes Lejegaard Vatterlandsgaden 947 Hovedbygning 1 260
471 Christiania Saugbanken 171 595 1766 Niels Rasmusens Enckes Lejegaard Vatterland 948 Hoved/sidebygning 1 420
596 1797 Marthe Maria Paulsdatter Saugbanken 949 Forbygningen 1 60
950 Bygning 2 30
951 Sidebygning 3 120
472 Christiania Saugbanken 172 597 1797 Jacob Bølling Saugbanken 952 Sjøbod 1 900
473 Christiania Saugbanken 173 598 1766 Hans Jacobsen Vatterland 953 Hovedbygning 1 100
599 1797 Niels Torgersen Saugbanken 954 Stuebygning 1 200
955 Smie 2 50
474 Christiania Saugbanken 174 600 1766 Ole Jensen Ulven Vatterland 956 Hoved/side/bakbygning 1 850
475 Christiania Saugbanken 175 601 1766 Hans Børresen Vatterland 957 Hovedbygning 1 70
602 1797 Skipper Gunder Halvorsen Saugbanken 958 Stuebygning 1 80
959 Bygning 2 450
960 Bygning 3 70
961 Bygning 4 50
476 Christiania Saugbanken 176 603 1766 Peder Christensen Schoug Vatterland 962 Hovedbygning 1 230
477 Christiania Saugbanken 177 604 1766 Syver Findstads Encke Vatterland 963 Hovedbygning/bakbygning 1 300
478 Christiania Saugbanken 178 605 1766 Niels Rasmusens Encke Vatterlandsgaden 964 Hoved/side/bakbygning 1 530
606 1797 Gulbrand Erichsen Soelberg Saugbanken 965 Stuebygning 1 330
966 Bygning 2 160
967 Bygning 3 80
968 Bygning 4 30
479 Christiania Saugbanken 179 607 1766 Ole Larsen Vatterlandsgaden 969 Hoved/side/bakbygning 1 600
480 Christiania Saugbanken 180 608 1766 Knud Smite Vatterlandsgaden 970 Hoved/sidebygning 1 520
481 Christiania Saugbanken 181 609 1766 Knud Smites Lejegaard Vatterlandsgaden 971 Hovedbygning 1 60
482 Christiania Saugbanken 182 610 1766 Jens Holms Lejegaard Tvergaden 972 Hovedbygning 1 80
483 Christiania Saugbanken 183 611 1766 Peder Mathiesen Tvergaden 973 Hovedbygning 1 110
612 1797 Christian Jørgensen Riis Saugbanken 974 Bygning 1 100
484 Christiania Saugbanken 184 613 1766 Peder Brascherud Tvergaden 975 Hoved/sidebygning 1 650
485 Christiania Saugbanken 184a 614 1797 Christian Jørgensen Riis Saugbanken 976 Bygning 1 130
977 Bygning 2 150
978 Bryggerhus 3 30
979 Sidebygning 4 200
486 Christiania Saugbanken 184b 615 1797 Knud Tholstrup Saugbanken 980 Sjøbod 1 110
487 Christiania Saugbanken 185 616 1766 Poul Pedersen Tvergaden 981 Hoved/sidebygning 1 1760
488 Christiania Saugbanken 186 617 1766 Poul Henrichsen Tvergaden 982 Hoved/side/bakbygning 1 400
489 Christiania Saugbanken 187 618 1766 Torbiørn Knudsen Tvergaden 983 Hoved/bakbygning 1 240
490 Christiania Saugbanken 188 619 1766 Arne Johansens Lejegaard Tvergaden 984 Hovedbygning 1 80
491 Christiania Saugbanken 189, 190 620 1766 Jens Holm Tvergaden 985 Hoved/side/bakbygning 1 2100
492 Christiania Saugbanken 191 621 1766 Ole Ditlevsen Tvergaden 986 Hoved/sidebygning 1 310
622 1797 Anders Gaustad Saugbanken 987 Stuebygning 1 170
988 Sidebygning 2 50
989 Vedskjul 3 30
990 Bygning 4 50
493 Christiania Saugbanken 192 623 1766 Johan Andersen Tvergaden 991 Hoved/sidebygning 1 240
624 1797 Christen Olsen Saugbanken 992 Stuebygning 1 120
993 Bygning 2 10
494 Christiania Saugbanken 193, 194 625 1766 Iver Pedersen Tvergaden 994 Hoved/side/bakbygning 1 400
495 Christiania Saugbanken 195 626 1766 Christen Pedersen Tvergaden 995 Hoved/side/bakbygning 1 200
496 Christiania Saugbanken 196 627 1766 Erich Christophersen Soelberg Tvergaden 996 Hoved/sidebygning 1 180
628 1797 Anders Andersen Saugbanken 997 Stuebygning 1 80
998 Sidebygning 2 40
999 Bygning 3 70
1000 Vinkelbygning 4 30
497 Christiania Saugbanken 197 629 1766 Poul Hansen Tvergaden 1001 Hoved/sidebygning 1 430
498 Christiania Saugbanken 198 630 1766 Johannes Berg Tvert for Pølsesundet 1002 Hoved/sidebygning 1 200
499 Christiania Saugbanken 199 631 1766 Abraham Josepsen Berg - 1003 Hoved/sidebygning 1 570
500 Christiania Saugbanken 200 632 1766 Anders Olsen Tvergaden 1004 Hoved/bakbygning 1 480
501 Christiania Saugbanken 202 633 1766 Peder Pedersen Tvergaden 1005 Hovedbygning 1 140
634 1797 Erich Paulsens enke Saugbanken 1006 Bygning 1 120
502 Christiania Saugbanken 203 635 1766 Christian Christophersen Tvergaden 1007 Hoved/sidebygning 1 360
636 1797 Christian Christophersens Enke Saugbanken 1008 Hjørnebygning 1 200
503 Christiania Saugbanken 204 637 1766 Halvor Gundersen Tvergaden 1009 Hoved/sidebygning 1 220
638 1797 Halvor Gundersens Enke Saugbanken 1010 Stuebygning 1 100
504 Christiania Saugbanken 205 639 1766 Johannes Christophersen Tvergaden 1011 Hoved/sidebygning 1 240
640 1797 Thor Olsen Borgen Saugbanken 1012 Stuebygning 1 250
1013 Bygning 2 60
505 Christiania Saugbanken 206 641 1766 Amund Henrichsen Tvergaden 1014 Hoved/sidebygning 1 210
506 Christiania Saugbanken 207 642 1766 Friderich Henrichsen Tvergaden 1015 Hovedbygning/bakbygning 1 340
507 Christiania Saugbanken 208 643 1766 Simen Olsen Houm Tvergaden 1016 Hoved/side/bakbygning 1 270
644 1797 Johannes Øen Saugbanken og Vognmandsgaden 1017 Bygning 1 280
1018 Bygning 2 80
1019 Boder 3 40
508 Christiania Saugbanken 209 645 1766 Gunder Torgersen Tvergaden 1020 Hoved/side/bakbygning 1 500
646 1797 Cancellie Raad Monsen Saugbanken 1021 Stuebygning 1 120
1022 Vinkelbygning 2 30
509 Christiania Saugbanken 210 647 1766 Søren Willumsen Tvergaden 1023 Hoved/side/bakbygning 1 150
648 1797 Ole Berner Saugbanken 1024 Stuebygning 1 60
510 Christiania Saugbanken 211 649 1766 Peder Trulsen Tvergaden 1025 Hoved/sidebygning 1 280
650 1797 Erich Knudsen Saugbanken 1026 Stuebygning 1 180
1027 Sidebygninger 2 40
511 Christiania Saugbanken 212 651 1766 Jens Løvgreen Tvergaden 1028 Hovedbygning/bakbygning 1 360
652 1797 Ole Nielsen Saugbanken 1029 Stuebygning 1 100
1030 Stuebygning 2 70
1031 Bakbygning 3 90
512 Christiania Saugbanken 213 653 1766 Jens Lidberg Tvergaden 1032 Hoved/side/bakbygning 1 280
654 1797 Børre Haagensen Saugbanken og Pølsesundgaden 1033 Hjørnebygning 1 180
1034 Bygning 2 30
513 Christiania Saugbanken 214 655 1766 Iver Olsen Pølsesundet 1035 Hovedbygning 1 150
514 Christiania Saugbanken 215 656 1766 Peter Demins Lejegaard Pølsesundet 1036 Hoved/sidebygning 1 450
657 1797 Anders Pedersen Burud Saugbanken 1037 Bygning 1 50
1038 Bakbygning 2 50
1039 Bygning 3 100
515 Christiania Saugbanken 216 658 1766 Ole Larsen Stubberud Pølsesundet 1040 Hovedbygning/bakbygning 1 250
659 1797 Ole Stubberuds Enke Saugbanken 1041 Stuebygning 1 140
1042 Bygning 2 20
516 Christiania Saugbanken 217 660 1766 Svendbye Pedersen Hammer Pølsesundet 1043 Hoved/side/bakbygning 1 740
517 Christiania Saugbanken 218 661 1766 Ingebret Nielsens Encke Pølsesundet 1044 Hoved/sidebygning 1 180
662 1797 Johan Henrich Bøhm Saugbanken 1045 Stuebygning 1 110
518 Christiania Saugbanken 219 663 1766 Jens Larsens Lejegaard Pølsesundet 1046 Hoved/side/bakbygning 1 330
519 Christiania Saugbanken 220, 221, 222 664 1766 Jens Holms Lejegaard Pølsesundet 1047 Hoved/sidebygning 1 460
665 1797 Jomfrue Engel Maria Lund Saugbanken 1048 Hovedbygning 1 680
1049 Boder 2 50
1050 Gjerde 3 70
520 Christiania Saugbanken 223 666 1766 Jens Holms Lejegaard Pølsesundet 1051 Hovedbygning 1 90
667 1797 Søren Jensen Saugbanken 1052 Stuebygning 1 80
521 Christiania Saugbanken 224 668 1766 Lars Mortensen Pølsesundet 1053 Hoved/side/bakbygning 1 210
522 Christiania Saugbanken 225 669 1766 Torger Torgersen Pølsesundet 1054 Hoved/side/bakbygning 1 470
523 Christiania Saugbanken 226 670 1766 Jens Hansen Pølsesundet 1055 Hoved/sidebygning 1 200
524 Christiania Saugbanken 227 671 1766 Morten Erichsens Lejegaard Tvergaden 1056 Hovedbygning 1 120
525 Christiania Saugbanken 229 672 1766 Ole Olsen Ulven Tvergaden 1057 Hoved/side/bakbygning 1 520
526 Christiania Saugbanken 230, 231 673 1766 Peter Andersen Tvergaden 1058 Hovedbygning/bakbygning 1 320
527 Christiania Saugbanken 232 674 1766 Mathias Pedersen Pølsesundet 1059 Hovedbygning 1 400
675 1766 Poul Christensen Lalsgangen 1060 Hovedbygning 1 150
528 Christiania Saugbanken 233 676 1766 Frantz Olsen Røjert Lalsgangen 1061 Hoved/sidebygning 1 220
677 1797 Fyhrværker Sindsen Pølsesundet 1062 Bygning 1 190
1063 Vedbod 2 10
529 Christiania Saugbanken 234 678 1766 Christian Reinholts Encke Lalsgangen 1064 Hovedbygning 1 190
679 1797 Peder Buruds Enke Saugbanken 1065 Stuebygning 1 150
530 Christiania Saugbanken 235 680 1766 Jens Holms Lejegaard Saugbanchgaden 1066 Hoved/sidebygning 1 200
681 1797 Lehnsmand Knoph Saugbanken 1067 Bygning 1 400
1068 Sidebygning 2 300
1069 Sidebygning 3 300
1070 Sidebygning 4 150
531 Christiania Saugbanken 236 682 1766 Anders Pedersen Saugbanchgaden 1071 Hovedbygning 1 210
683 1797 John Jensen Saugbanken 1072 Bygning 1 150
1073 Bygning 2 50
532 Christiania Saugbanken 237 684 1766 Peter Demin Pølsesundet 1074 Hovedbygning/bakbygning 1 600
533 Christiania Saugbanken 238 685 1766 Peder Bouerus Saugbanchgaden 1075 Hoved/side/bakbygning 1 460
686 1797 Peder Buruds Enke Saugbanken 1076 Hjørnebygning 1 500
1077 Bygning 2 80
1078 Bygning 3 30
1079 Bygning 4 50
534 Christiania Saugbanken 239 687 1766 Lars Goustad Saugbanchgaden 1080 Hoved/sidebygning 1 170
688 1797 John Jensen Saugbanken 1081 Stuebygning 1 340
1082 Bygning 2 60
535 Christiania Saugbanken 240 689 1766 Knud Thoresen Saugbanchgaden 1083 Hoved/sidebygning 1 240
536 Christiania Saugbanken 241 690 1766 Jesper Jacobsen Saugbanchgaden 1084 Hoved/side/bakbygning 1 440
537 Christiania Saugbanken 242 691 1766 Rasmus Giertsen Saugbanchgaden 1085 Hoved/sidebygning 1 250
538 Christiania Saugbanken 242a 692 1797 Anders Olsen Tangen Saugbanken 1086 Stuebygning 1 180
1087 Bygning 2 20
539 Christiania Saugbanken 242b 693 1797 Diderich Helgesen 1088 Forbygning 1 300
1089 Laftehus 2 50
1090 Boder 3 20
540 Christiania Saugbanken 243 694 1766 Anders Paasche ved Elven 1091 Hoved/side/bakbygning 1 1260
695 1766 Christopher Paasche Saugbanchgaden 1092 Hovedbygning 1 260
541 Christiania Saugbanken 243a 696 1797 Ole Halvorsen Esserud Saugbanken 1093 Bygning 1 150
1094 Bygning 2 80
542 Christiania Saugbanken 243b 697 1797 Hans Biørnerud Saugbanken 1095 Forbygning 1 200
1096 Lejevaaning 2 100
543 Christiania Saugbanken 243c 698 1797 Peder Grans Enke Saugbanken 1097 Hovedbygning 1 500
1098 Sidebygning 2 10
1099 Hjørnebygning 3 140
544 Christiania Saugbanken 244 699 1766 Helge Jørgensen Saugbanckgaden 1100 Hoved/side/bakbygning 1 530
545 Christiania Saugbanken 245 700 1797 Simon Waalers Enke Saugbanken 1101 Bygning 1 600
1102 Bygning 2 400
1103 Sidebygning 3 100
546 Christiania Saugbanken 246 701 1766 Elen Brinche Saugbanckgaden 1104 Hovedbygning/bakbygning 1 220
547 Christiania Saugbanken 247 702 1766 Ditterich Halvorsens Lejegaard Saugbanckgaden 1105 Hoved/sidebygning 1 420
548 Christiania Saugbanken 248 703 1766 Christen Nielsen Røjert Saugbanckgaden 1106 Hovedbygning 1 160
549 Christiania Saugbanken 249 704 1766 Peder Andersens Encke Saugbanckgaden 1107 Hovedbygning/bakbygning 1 330
705 1797 Opsloe Hospital Saugbanken 1108 Bygning 1 160
1109 Sidebygning 2 20
550 Christiania Saugbanken 250 706 1766 Sivert Dals Saugbanckgaden 1110 Hoved/sidebygning 1 370
551 Christiania Saugbanken 251 707 1766 Alf Knudsen Saugbanckgaden 1111 Hovedbygning/bakbygning 1 210
708 1797 John Hansen Saugbanken 1112 Stuebygning 1 140
1113 Bod 2 20
552 Christiania Saugbanken 252 709 1766 Encke Huuset Saugbanckgaden 1114 Hovedbygning 1 780
553 Christiania Saugbanken 253 710 1766 Anders Løwe Saugbanckgaden 1115 Hovedbygning/bakbygning 1 350
711 1797 Søren Wang Saugbanken 1116 Bygning 1 300
1117 Sidebygning 2 60
1118 Sidebygning 3 400
554 Christiania Saugbanken 254 712 1766 Diderich Halvorsen Saugbanckgaden 1119 Hoved/side/bakbygning 1 350
555 Christiania Saugbanken 255 713 1766 Christian Hansen Strøm Saugbanckgaden 1120 Hovedbygning 1 210
556 Christiania Saugbanken 256 714 1766 Børre Smith Saugbanckgaden 1121 Hoved/side/bakbygning 1 450
715 1797 Ole Halvorsen Esserud Saugbanken 1122 Forbygning 1 260
1123 Sidebygning 2 100
1124 Sidebygning 3 90
557 Christiania Saugbanken 257 716 1766 Christen Madsens Encke Saugbanckgaden 1125 Hoved/sidebygning 1 200
558 Christiania Saugbanken 258 717 1766 Christian Nielsen Saugbanckgaden 1126 Hoved/side/bakbygning 1 900
559 Christiania Saugbanken 259 718 1766 Carl Oustad Saugbanckgaden 1127 Hoved/side/bakbygning 1 300
719 1797 Christen Larsen Saugbanken 1128 Bygning 1 250
1129 Sidebygning 2 460
1130 Vedskjul 3 10
560 Christiania Saugbanken 260 720 1766 Slotsfoged Søren Roeds Lejegaard Saugbanckgaden 1131 Hoved og sidebygning 1 620
561 Christiania Saugbanken 261 721 1766 Madame Stochman Saugbanckgaden 1132 Hoved/side/bakbygning 1 1040
562 Christiania Saugbanken 262 722 1766 Det nye fattighuus Saugbanckgaden 1133 Hovedbygning 1 820
563 Christiania Saugbanken 263 723 1766 Arne Olsen Saugbanckgaden 1134 Hoved/side/bakbygning 1 400
564 Christiania Saugbanken 264 724 1766 Jens Andersen Vognmandsgaden 1135 Hoved/side/bakbygning 1 800
565 Christiania Saugbanken 265 725 1766 Lars Smites Lejegaard Vognmandsgaden 1136 Hovedbygning 1 80
566 Christiania Saugbanken 266 726 1766 Lars Smite Vognmandsgaden 1137 Hoved/side/bakbygning 1 270
567 Christiania Saugbanken 267 727 1766 Rasmus Holtes Encke Vognmandsgaden 1138 Hovedbygning 1 110
568 Christiania Saugbanken 268 728 1766 Gunder Hansen Vognmandsgaden 1139 Hoved/side/bakbygning 1 500
569 Christiania Saugbanken 269 729 1766 Christopher Hansen Lind Vognmandsgaden 1140 Hovedbygning 1 550
570 Christiania Saugbanken 270 730 1766 Erich Olsen Vognmandsgaden 1141 Hovedbygning 1 350
731 1797 Niels Baches Enke Saugbanken 1142 Bygning 1 240
1143 Sidebygning 2 20
571 Christiania Saugbanken 271 732 1766 Madame Adolph Vognmandsgaden 1144 Hoved/sidebygning 1 400
572 Christiania Saugbanken 272 733 1766 Aslach Christiansen Vognmandsgaden 1145 Hoved/sidebygning 1 830
573 Christiania Saugbanken 273 734 1766 Anders Olsens Encke Vognmandsgaden 1146 Hoved/sidebygning 1 70
574 Christiania Saugbanken 274, 275 735 1766 Jens Sørensen Vognmandsgaden 1147 Hoved/side/bakbygning 1 840
575 Christiania Saugbanken 276 736 1766 Christen Gulbrandsen Vognmandsgaden 1148 Hoved/side/bakbygning 1 470
576 Christiania Saugbanken 277 737 1766 Mogens Pedersen Vognmandsgaden 1149 Hoved/sidebygning 1 320
577 Christiania Saugbanken 278 738 1766 Jens Schultzes Lejegaard Vognmandsgaden 1150 Hovedbygning 1 90
578 Christiania Saugbanken 279 739 1766 Halwor Andersen Vognmandsgaden 1151 Hovedbygning 1 220
579 Christiania Saugbanken 280 740 1766 Lars Olsen Busch Vognmandsgaden 1152 Hoved/side/bakbygning 1 400
580 Christiania Saugbanken 281 741 1766 Axel Huuser Vognmandsgaden 1153 Hoved/sidebygning 1 630
581 Christiania Saugbanken 282 742 1766 Jens Larsen Badker Vognmandsgaden 1154 Hoved/sidebygning 1 260
582 Christiania Saugbanken 283 743 1766 Ole Wal Vognmandsgaden 1155 Hoved/side/bakbygning 1 1280
583 Christiania Saugbanken 284 744 1766 Hans Willumsen Aanerud Vognmandsgaden 1156 Hovedbygning 1 660
584 Christiania Saugbanken 285 745 1766 Tosten Mogensen Vognmandsgaden 1157 Hoved/side/bakbygning 1 550
585 Christiania Saugbanken 286 746 1766 Arne Johansen Vognmandsgaden 1158 Hoved/bakbygning 1 260
586 Christiania Saugbanken 287 747 1766 Laul Axelsens Lejegaard Vognmandsgaden 1159 Hovedbygning 1 170
587 Christiania Saugbanken 288 748 1766 Peder Andersen Vognmandsgaden 1160 Hoved/bakbygning 1 260
588 Christiania Saugbanken 289 749 1766 Tosten Tomte Vognmandsgaden 1161 Hoved/bakbygning 1 290
589 Christiania Saugbanken 290 750 1766 Knud Ellefsen Vognmandsgaden 1162 Hoved/bakbygning 1 160
590 Christiania Saugbanken 291 751 1766 Axel Stubbe Vognmandsgaden 1163 Hoved/sidebygning 1 230
591 Christiania Saugbanken 292 752 1766 Michel Gaarder Vognmandsgaden 1164 Hovedbygning 1 60
592 Christiania Saugbanken 293 753 1766 Helene Hesling Vognmandsgaden 1165 Hoved/sidebygning 1 470
593 Christiania Saugbanken 294 754 1766 Jens Hansen Vognmandsgaden 1166 Hoved/sidebygning 1 330
594 Christiania Saugbanken 295 755 1766 Christian Nielsen Vognmandsgaden 1167 Hoved/sidebygning 1 270
595 Christiania Saugbanken 296 756 1766 Niels Thoresen Vognmandsgaden 1168 Hovedbygning 1 190
596 Christiania Saugbanken 297 757 1766 Henrich Simonsens Encke Vognmandsgaden 1169 Hoved/bakbygning 1 290
597 Christiania Saugbanken 298 758 1766 Peter Nicolay Kiær Vognmandsgaden 1170 Hoved/bakbygning 1 380
598 Christiania Saugbanken 300 759 1766 Jørgen Pedersen Vognmandsgaden 1171 Hoved/side/bakbygning 1 450
599 Christiania Saugbanken 301 760 1766 Lars Pedersen Vognmandsgaden 1172 Hovedbygning 1 460
600 Christiania Saugbanken 302 761 1766 Anders Jensen Vognmandsgaden 1173 Hoved/side/bakbygning 1 680
601 Christiania Saugbanken 303 762 1766 Jacob Nielsen Schoug Vognmandsgaden 1174 Hovedbygning 1 510
602 Christiania Saugbanken 304 763 1766 Christopher Grentzner Vognmandsgaden 1175 Hoved/sidebygning 1 420
603 Christiania Sjøbod 1 764 1766 Poul Haslef Syndre Brygge 1176 Sjøbod 1 680
604 Christiania Sjøbod 2 765 1766 Mogens Larsen Syndre Brygge 1177 Sjøbod 1 760
605 Christiania Sjøbod 3 766 1766 Madme Dariuch Syndre Brygge 1178 Sjøbod 1 560
606 Christiania Sjøbod 4 767 1766 Peter Dampe Syndre Brygge 1179 Sjøbod 1 230
607 Christiania Sjøbod 5 768 1766 Collett Syndre Brygge 1180 Sjøbod 1 760
608 Christiania Sjøbod 6 769 1766 Madme Haagen Nielsen Syndre Brygge 1181 Sjøbod 1 450
609 Christiania Sjøbod 7 770 1766 Frue Eliesen Syndre Brygge 1182 Sjøbod 1 450
610 Christiania Sjøbod 9 771 1766 Jørgen Pedersen Syndre Brygge 1183 Sjøbod 1 250
611 Christiania Sjøbod 10 772 1766 Madme Darius Syndre Brygge 1184 Sjøbod 1 560
773 1797 Hans Thorn, Frederik Berg Ved Bryggene imellem Toldbod og Raadhus Gaderne 1185 Sjøbod 1 2000
612 Christiania Sjøbod 11 774 1766 Madme Wiil, Anders Holt og Langerfeldt Syndre Brygge 1186 Sjøbod 1 540
775 1797 Bager Jacob Bølling Nordre Brygge paa Hjørnet af Toldbodgaden 1187 Søbod 1 1900
613 Christiania Sjøbod 12 776 1766 Jens Schultz Syndre Brygge 1188 Sjøbod 1 600
614 Christiania Sjøbod 13 777 1766 Ole Meyer Syndre Brygge 1189 Sjøbod 1 230
615 Christiania Sjøbod 14 778 1766 James Collett Syndre Brygge 1190 Sjøbod 1 1100
779 1797 Kjøbmand Paul Thrane Bryggene ved Vandsiden samt nye Søndre Gade 1191 Søbod 1 2500
616 Christiania Sjøbod 15 780 1766 Hans Borch Syndre Brygge 1192 Sjøbod 1 660
617 Christiania Sjøbod 16 781 1766 Frue Eliesen Syndre Brygge 1193 Sjøbod 1 570
618 Christiania Sjøbod 17 782 1766 Iver Aarhus Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1194 Sjøbod 1 550
619 Christiania Sjøbod 18 783 1766 Cammer Herre von Storm Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1195 Sjøbod 1 540
620 Christiania Sjøbod 19 784 1766 Frue Eliesen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1196 Sjøbod 1 440
621 Christiania Sjøbod 20 785 1766 Frue Eliesen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1197 Sjøbod 1 550
786 1797 Mægler Andreas Lie Ved Toldboden 1198 Søbod 1 2000
622 Christiania Sjøbod 21 787 1766 Ober Kriegs Commissair Holter Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1199 Sjøbod 1 690
623 Christiania Sjøbod 22 788 1766 Friderich Wexal Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1200 Sjøbod 1 390
624 Christiania Sjøbod 23 789 1766 Conferentze Raad Vogt Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1201 Sjøbod 1 450
625 Christiania Sjøbod 24 790 1766 Mogens Larsen Mogensen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1202 Sjøbod 1 570
626 Christiania Sjøbod 25 791 1766 Madme Tullin Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1203 Sjøbod 1 560
627 Christiania Sjøbod 26 792 1766 Conference Raad Vogt Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1204 Sjøbod 1 440
628 Christiania Sjøbod 27 793 1766 Friderich Krog Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1205 Sjøbod 1 440
629 Christiania Sjøbod 28 794 1766 Truls Jacobsen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1206 Sjøbod 1 470
630 Christiania Sjøbod 29 795 1766 Madme Haagen Nielsen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1207 Sjøbod 1 150
631 Christiania Sjøbod 30 796 1766 Hans Borch Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1208 Sjøbod 1 250
632 Christiania Sjøbod 31 797 1766 Poul Clausen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1209 Sjøbod 1 200
633 Christiania Sjøbod 32 798 1766 Madme Haagen Nielsen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1210 Sjøbod 1 160
634 Christiania Sjøbod 33 799 1766 Byefoged Hagerup Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1211 Sjøbod 1 510
635 Christiania Sjøbod 34 800 1766 Tollef Axelsens Enke Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1212 Sjøbod 1 380
636 Christiania Sjøbod 35 801 1766 Peder Holm Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1213 Sjøbod 1 550
637 Christiania Sjøbod 36 802 1766 Collett & Leuch Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1214 Sjøbod 1 350
638 Christiania Sjøbod 38 803 1766 Peter Dampe Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1215 1766 1 290
639 Christiania Sjøbod 39 804 1766 Hans Kierbo Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1216 Sjøbod 1 340
640 Christiania Sjøbod 40 805 1766 Madme Cudrio Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1217 Sjøbod 1 580
641 Christiania Sjøbod 41 806 1766 Frue Sverdrup Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1218 Sjøbod 1 410
642 Christiania Sjøbod 42 807 1766 Auctions Directeur Barckley Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1219 Sjøbod 1 210
643 Christiania Sjøbod 43 808 1766 Brandbryggerne Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1220 Sjøbod 1 2000
644 Christiania Sjøbod 44 809 1766 Christiania Toldbod Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1221 Sjøbod 1 1500
645 Christiania Sjøbod 45 810 1766 Weyer Preus Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1222 Sjøbod 1 170
646 Christiania Sjøbod 46 811 1766 Anders Lie Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1223 Sjøbod 1 360
647 Christiania Sjøbod 47 812 1766 Kield Simonsen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1224 Sjøbod 1 250
648 Christiania Sjøbod 48 813 1766 Ole Simonsen Sjøbod 1225 Sjøbod 1 250
649 Christiania Sjøbod 49 814 1766 Ole Nielsen Sjøbod 1226 sjøbod 1 560
650 Christiania Sjøbod 50 815 1766 Hans Storm Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1227 Sjøbod 1 250
651 Christiania Sjøbod 51 816 1766 Assessor Willumsen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1228 Sjøbod 1 120
652 Christiania Sjøbod 52 817 1766 Peder Holmsen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1229 Sjøbod 1 190
653 Christiania Sjøbod 53 818 1766 Hans Friderichsen Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1230 Sjøbod 1 190
654 Christiania Sjøbod 54 819 1766 Frue Justie Raadinde Ancher Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1231 Sjøbod 1 340
655 Christiania Sjøbod 55 820 1766 Johan Neuman Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1232 Sjøbod 1 140
656 Christiania Sjøbod 56 821 1766 Frue Justie Raadinde Ancher Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1233 Sjøbod 1 700
657 Christiania Sjøbod 57 822 1766 Frue Justie Raadinde Ancher Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1234 Sjøbod 1 410
658 Christiania Sjøbod 58 823 1766 Henrich Calmejer Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1235 Sjøbod 1 240
659 Christiania Sjøbod 59 824 1766 Madme Cudrio Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1236 Sjøbod 1 130
660 Christiania Sjøbod 60 825 1766 Weyer Preus Sjøbod 1237 Sjøbod 1 670
661 Christiania Sjøbod 61 826 1766 General Auditeur Pipper Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1238 Sjøbod 1 430
662 Christiania Sjøbod 62 827 1766 Madme Barch Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1239 Sjøbod 1 550
663 Christiania Sjøbod 63 828 1766 Anders Colling Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1240 Sjøbod 1 360
664 Christiania Sjøbod 64 829 1766 Madme Cudrio Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1241 Sjøbod 1 200
665 Christiania Sjøbod 65 830 1766 Johan Friderich Ditterich Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1242 Sjøbod 1 250
666 Christiania Sjøbod 66 831 1766 Frue Justie Raadinde Ancher Fra Syndre Brygge til Nordre Brygge 1243 Sjøbod 1 770
667 Christiania Søndre 143 832 1766 Madame Ole Willsen Hiørnet af Toldbod og Kongens gade 1244 Bygning 1 5000
1245 Bag/sidebygning 2 650
668 Christiania Søndre 144 833 1766 Jens Weddøes Lejegaard Toldbodgaden 1246 Forbygning 1 1180
1247 Bygning 2 1260
1248 Bagbygning 3 520
1249 Hammer 4 60
669 Christiania Søndre 145 834 1766 Bertram Petersen Toldbodgaden 1250 Forbygning 1 1420
1251 Sidebygning 2 380
670 Christiania Søndre 146 835 1766 James Collett Hiørnet af Toldbod og Kirckegaden 1252 Forbygning 1 10550
1253 Vinkelbygning 2 680
671 Christiania Søndre 147 836 1766 Ole Berner Kirckegaden 1254 Forbygning 1 2200
1255 Bakbygning 2 500
672 Christiania Søndre 148 837 1766 Jonas Darel Kirckegaden 1256 Forbygning 1 700
1257 Bakbygning 2 100
673 Christiania Søndre 149 838 1766 Doctor Peter Sundi Kirckegaden 1258 Forbygning 1 1400
1259 Forbygning 2 140
1260 Bakhus 3 290
1261 Vedhammer/Stall 4 120
674 Christiania Søndre 151 839 1766 Morten Leuche Raadstuegaden 1262 Forbygning 1 6160
1263 Bygning 2 1520
1264 Bakbygning 3 1000
1265 Sidebygning 4 1320
675 Christiania Søndre 152 840 1766 James Collett Lejegaard Hiørnet af Raadstue og Kongens gade 1266 Forbygning 1 1370
1267 Vinkelbygning 2 740
676 Christiania Søndre 153 841 1766 Hans Wisløf Kongens gade 1268 Forbygning 1 670
1269 Bygninger 2 480
1270 Bygning 3 150
677 Christiania Søndre 154 842 1766 Hr. Etatz Raad og President Nicolay Feddersen Kongens gade 1271 Forbygning 1 6200
1272 Bak/sidebygning 2 1600
843 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 1273 Hovedbygning 1 20 6050
1274 Bagbygning 2 11 1550
1275 Bygning 3 8 400
678 Christiania Søndre 155 844 1766 Procurator Johan Grundte Kongens gade 1276 Forbygning 1 870
1277 Sidebygning 2 330
1278 Bakhus 3 600
1279 Remisse 4 100
679 Christiania Søndre 156 845 1766 Frue Consistorial Raadhinde Wegner Kongens gade 1280 Forbygning 1 3100
1281 Sidebygning 2 900
1282 Bak/sidebygning 3 600
846 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 1283 Hovedbygning 1 15 1700
1284 Sidebygning 2 10 400
1285 Bagbygning 3 5 300
1286 Sidebygning 4 8 300
680 Christiania Søndre 157 847 1766 Michel Lasche Hiørnet af Raadstue og Kongens gade 1287 Forbygning 1 780
1288 Sidebygning 2 450
1289 Bakbygning 3 130
1290 Remisse 4 90
681 Christiania Søndre 158 848 1766 Hr. Johan Cornische Kongens gade 1291 Forbygning 1 870
1292 Sidebygning 2 420
1293 Vedhammer 3 60
682 Christiania Søndre 159 849 1766 Jens Wirring Kongens gade 1294 Forbygning 1 810
1295 Sidebygning 2 550
683 Christiania Søndre 160 850 1766 Cornelius Møller Kongens gade 1296 Forbygning 1 830
1297 Bakbygning 2 530
684 Christiania Søndre 162 851 1797 Procurator Vold Revier 1298 Vognskjul 1 3 100
685 Christiania Søndre 163 852 1766 Jens Baar Hjørnet af Kirckegaden og ud til Reveriet 1299 Forbygning 1 430
1300 Bygning 2 870
1301 Bygning 3 180
686 Christiania Søndre 164 853 1766 Obrist Lieutenant Preutz Kirckegaden 1302 Forbygning 1 730
1303 Bygning 2 460
1304 Bygning 3 210
687 Christiania Søndre 165 854 1766 Mathias Melchior Kirckegaden 1305 Forbygning 1 680
1306 Vinkelbygning 2 720
688 Christiania Søndre 166 855 1766 Cancellie Raad Herslebs Lejegaard Hjørnet af Kircke og Raadstuegaden 1307 Hovedbygning 1 760
1308 Vinkelbygning 2 520
1309 Remisse 3 50
689 Christiania Søndre 167 856 1766 Anna Margaretha Havn Raadstuegaden 1310 Forbygning 1 2300
1311 Bakbygning 2 130
690 Christiania Søndre 168 857 1766 Christopher Honne Raadstuegaden 1312 Forbygning 1 890
1313 Bygning 2 440
691 Christiania Søndre 169 858 1766 Peter Berg Raadstuegaden 1314 Forbygning 1 770
1315 Bakbygning 2 470
692 Christiania Søndre 170 859 1766 Frue Justice Raadinde Anchers Lejegaard Hjørnet af Kircke og Toldbodgaden 1316 Forbygning 1 1980
1317 Bakbygning 2 580
860 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 1318 Hovedbygning 1 12 1500
1319 Sidebygning 2 11 200
693 Christiania Søndre 171 861 1766 Cancellie Raad Leuche Kirckegaden 1320 Forbygning 1 3400
1321 Bakbygning 2 1530
1322 Skjul/vannpost 3 80
1323 Pakkhus 4 1900
694 Christiania Søndre 174 862 1766 Jomfru Catharina Schavenius Kirckegaden 1324 Forbygning 1 660
1325 Sidebygninger 2 570
863 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 1326 Hovedbygning 1 18 500
1327 Bagbygning 2 9 200
1328 Sidebygning 3 10 200
1329 Sidebygning 4 6 100
695 Christiania Søndre 175 864 1766 General Krigs Commissair Johan Lebvect von Lengnich Hjørnet af Kircke og Raadstuegaden 1330 Forbygning 1 8000
1331 Vinkelbygning 2 2320
1332 Bygning 3 410
1333 Bygning 4 960
1334 Bygning 5 480
1335 Sidebygning 6 450
696 Christiania Søndre 176 865 1766 Den Mathematiske Skoele Raadstuegaden 1336 Forbygning 1 4000
1337 Side/bakbygninger 2 1000
697 Christiania Søndre 177 866 1766 Christiania Raadstue Hjørnet af Dronningens og Raadstuegaden 1338 Ford/sidebyginger 1 13300
1339 Bygning 2 450
1340 Bygning 3 170
1341 Bygning 4 460
1342 Bygning 5 1090
1343 Kjeller 6 490
1344 Sprøytehus 7 40
698 Christiania Søndre 178 867 1766 Justice Raadinde Elæsen Dronningens gade 1345 Forbygning 1 5440
1346 Sidebygning 2 1660
1347 Mellom/sidebygning 3 720
1348 Bakbygning 4 6240
699 Christiania Søndre 179 868 1766 Ober Krigs Commissair Holter Dronningens gade 1349 Forbygning 1 8000
1350 Sidebygning 2 1500
1351 Vognremisse 3 260
1352 Bakbygning 4 800
700 Christiania Søndre 180 869 1766 Herr Cammer Herre von Storm Hjørnet af Toldbod og Dronningens gade 1353 Forbygning 1 21650
1354 Bakbygning 2 7500
1355 Sidebygning 3 450
1356 Sidebygning 4 400
870 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 1357 Hovedbygning 1 16 10000
1358 Bagbygning 2 15 2000
1359 Vinkelbygning 3 8 600
1360 Bygning 4 10 400
701 Christiania Søndre 181 871 1766 Madame Wittrop Toldbodgaden 1361 Forbygning 1 4820
1362 Mellombygning 2 2370
1363 Sidebygning 3 420
1364 Sidebygning 4 950
1365 Bakbygning 5 580
702 Christiania Søndre 182 872 1766 Niels Haslef Toldbodgaden 1366 Forbygning 1 860
1367 Sidebygning 2 300
1368 Hammer 3 60
1369 Bakbygning 4 230
703 Christiania Søndre 183 873 1766 Johan Gotfried Grebe Hjørnet af Kircke og Raadstuegaden 1370 Forbygning 1 1450
1371 Sidebygning 2 510
1372 Hammer 3 40
704 Christiania Søndre 184 874 1766 Procurator Michael Germand Kirckegaden 1373 Forbygning 1 1050
1374 Sidebygning 2 800
1375 Bakbygning 3 620
1376 Stall/vedhammer 4 250
1377 Bygning 5 250
1378 Pakkhus 6 600
1379 Vognremisse 7 600
705 Christiania Søndre 186 875 1766 Ole Lorentzen Revierstrædet 1380 Forbygning 1 860
1381 Bygning 2 220
1382 Bygning 3 20
706 Christiania Søndre 187 876 1766 General Auditeur og Borgemæster Pippers lejegaard Reveret 1383 Forbygning 1 160
707 Christiania Søndre 187, 188 877 1797 Assessor Mathisen Revieren 1384 Materialhus 1 2 50
708 Christiania Søndre 188 878 1766 General Auditeur Pippes lejegaard Reveret 1385 Hovedbygning 1 220
709 Christiania Søndre 189 879 1766 Johan Gad Revierstrædet 1386 Forbygning 1 580
1387 Sidebygninger 2 240
1388 Bygninger 3 240
1389 Bakbygning 4 20
710 Christiania Søndre 190 880 1766 Capitain Peter Kiøbing Revierstrædet 1390 Forbygning 1 1880
1391 Side/bakbygning 2 480
711 Christiania Søndre 191 881 1766 Else Omlag Niels Grimelund Hjørnet af Revierstrædet og Dronningens gade 1392 Forbygning 1 740
1393 Sidebygning 2 290
712 Christiania Søndre 192 882 1766 Etatzraad Falsen Dronningens gade 1394 Forbygning 1 2300
1395 Vinkelbygning 2 1150
1396 Sidebygning 3 550
713 Christiania Søndre 193 883 1766 Frue General Auditeur Aagaard Dronningens gade 1397 Forbygning 1 790
1398 Bakbygning 2 220
714 Christiania Søndre 194, 195 884 1766 Mogens Larsen Mogensen Hiørnet af Raadstue og Dronningens gade 1399 Forbygning 1 6000
1400 Side/bakbygning 2 2300
1401 Bygning 3 0
715 Christiania Søndre 196 885 1766 Procurator Leonhard Schejtlie Raadstuegaden 1402 Forbygning 1 850
1403 Sidebygning 2 460
1404 Sidebygning 3 1050
1405 Bakbygning 4 440
1406 Remisse 5 360
716 Christiania Søndre 197 886 1766 Marcus Møller Raadstuegaden 1407 Forbygning 1 2230
1408 Side/bakbygning 2 740
887 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 1409 Hovedbygning 1 11 900
1410 Sidebygning 2 11 300
1411 Bagbygning 3 8 250
717 Christiania Søndre 198 888 1766 Conrector Søren Monradt Raadstuegaden 1412 Forbygning 1 4650
1413 Sidebygning 2 1270
1414 Bakbygning 3 380
1415 Vedhammer 4 100
718 Christiania Søndre 199 889 1766 General Auditeur og Borgermæster Johan Pippers Leiegaard Raadstuegaden 1416 Forbygning 1 980
1417 Sidebygning 2 850
1418 Bakbygning 3 450
719 Christiania Søndre 200 890 1766 Hands Exellence Herr Stadtholder Bentzen Hiørnet af Toldbod og Dronningens gade 1419 Forbygning 1 4650
1420 Sidebygning 2 1680
1421 Vinkelbygning 3 1170
891 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 1422 Hovedbygning 1 12 730
1423 Sidebygning 2 7 120
1424 Bagbygning 3 5 100
1425 Vedhammer 4 3 50
720 Christiania Søndre 201 892 1766 Hands Exellence Herr Stadtholder Bentzen Dronningens gade 1426 Forbygning 1 1000
1427 Vognremisse 2 20
721 Christiania Søndre 204 893 1766 Hans Orchusen Bloch Dronningens gade 1428 Forbygning 1 1110
1429 Side/bakbygning 2 140
722 Christiania Søndre 205 894 1766 Johannes Nielsen Dronningens gade 1430 Forbygning 1 950
1431 Sidebygning 2 200
723 Christiania Søndre 206 895 1766 Magister Johannes Winter Dronningens gade 1432 Forbygning 1 970
1433 Side/bakbygninger 2 450
724 Christiania Søndre 207 896 1766 Conferentz Raad Vogt Hiørnet af Dronningens og Raadstuegaden 1434 Forbygning 1 4600
1435 Vinkelbygning 2 1800
1436 Bakbygning 3 500
1437 Vogn/vedskjul 4 360
897 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 1438 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000
1439 Hjørnebygning 2 14 1300
1440 Side 3 4 200
725 Christiania Søndre 208 898 1766 Erich Krog Skippergaden 1441 Forbygning 1 670
1442 Sidebygning 2 350
1443 Bakbygning 3 30
726 Christiania Søndre 209 899 1766 Holger Christian Arctander Skippergaden 1444 Forbygning 1 1140
1445 Sidebygning 2 800
1446 Vedhammer 3 30
727 Christiania Søndre 210 900 1766 Regiments Feltskier Ditlef Riste Skippergaden 1447 Forbygning 1 970
1448 Sidebygning 2 560
1449 Bagbygning 3 470
1450 Remisse 4 190
728 Christiania Søndre 211 901 1766 Christian Eliesen Skippergaden 1451 Forbygning 1 280
1452 Side/bakbygning 2 380
729 Christiania Søndre 212 902 1766 Hands Exellence Herr Stadtholder Benzon Lejegaard Skippergaden 1453 Forbygning 1 790
1454 Bygning 2 40
730 Christiania Søndre 213 903 1766 Conferentze Raad Vogtes Leiegaard Raadstuegaden 1455 Forbygning 1 980
1456 Veksthus/sidebygning 2 520
731 Christiania Søndre 214 904 1766 Conferentze Raad Vogtes Leiegaard Raadstuegaden 1457 Forbygning 1 1060
732 Christiania Søndre 215 905 1766 Frantz Hanevig Hiørnet af Raadstue og Skippergaden 1458 Forbygning 1 1840
1459 Bygning 2 290
1460 Bakbygning 3 670
1461 Bygning 4 340
733 Christiania Søndre 219 906 1766 Friderich Kroger Hiørnet af Toldbod og Skippergaden 1462 Forbygning 1 1540
1463 Bakbygning 2 560
734 Christiania Søndre 220 907 1766 Friderich Nicolay Andersen Skippergaden 1464 Forbygning 1 1300
1465 Sidebygning 2 740
1466 Bygning 3 90
1467 Remisse 4 120
1468 Kjeller 5 150
735 Christiania Søndre 221 908 1766 Iver Olsen Aarhuus Skippergaden 1469 Forbygning 1 750
1470 Sidebygning 2 500
1471 Hammer 3 120
736 Christiania Søndre 222 909 1766 Erich Jacobsen Skippergaden 1472 Forbygning 1 1940
1473 Sidebygning 2 370
1474 Bakbygning 3 760
737 Christiania Søndre 223 910 1766 Hans Holmboe Skippergaden 1475 Forbygning 1 700
1476 Sidebygning 2 440
1477 Bakbygning 3 120
911 1766 Procurator Mathias Egedius Gram Hiørnet af Raadstue og Skippergaden 1478 Forbygning 1 3250
1479 Side/bakbygninger 2 630
912 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 1480 Hovedbygning 1 18 4500
1481 Vinkelbygning 2 14 2000
738 Christiania Søndre 224 913 1766 Jørgen Pedersen Hiørnet af Raadstue og Skippergaden 1482 Forbygning 1 1430
1483 Bakbygning 2 350
1484 Kjeller 3 420
739 Christiania Søndre 225 914 1766 Jacob Nicolay Jedin Strandgaden 1485 Forbygning 1 1320
1486 Sidebygning 2 390
1487 Bakbygning 3 90
1488 Remisse 4 240
740 Christiania Søndre 226 915 1766 Iver Olsen Aarhuuses Lejegaard Strandgaden 1489 Forbygning 1 1010
1490 Sidebygning 2 600
1491 Sidebygning 3 440
741 Christiania Søndre 227 916 1766 Madame Munche Hiørnet af Toldbod og Strandgaden 1492 Forbygning 1 2450
1493 Bygning 2 270
1494 Vedhammer 3 30
742 Christiania Søndre 228 917 1766 Anders Køya Toldbodgaden 1495 Forbygning 1 590
1496 Bygning 2 50
918 1766 Corps de Guarder Fiske Torvet 1497 Bygning 1 320
919 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 1498 Bygning 1 15 2200
1499 Bakbygning 2 6 300
743 Christiania Søndre 229 920 1766 Lars Gad Hiørnet af Raadstuegaden ud til Sadelmager Brøggen 1500 Forbygning 1 3600
1501 Sidebygning 2 540
1502 Bakbygning 3 230
744 Christiania Vaterland 1 921 1766 Peter Henrich Bergvitze Hiørnet af Nellecke Strædet og Stoergaden 1503 Hovedbygning 1 1500
745 Christiania Vaterland 2 922 1766 Hans Olsen Graver Nellecke Strædet 1504 Hovedbygning 1 280
1505 Bygning 2 150
1506 Bygning 3 120
746 Christiania Vaterland 3 923 1766 Mogens Joensen Nellicke Strædet 1507 Hovedbygning 1 200
747 Christiania Vaterland 4 924 1766 Hans Dalins Lejegaard Nellickestrædet 1508 Hovedbygning 1 150
748 Christiania Vaterland 5 925 1766 Peter Løring Stoergaden 1509 Hovedbygning 1 590
1510 Sidebygning 2 290
1511 Bakbygning 3 230
749 Christiania Vaterland 6 926 1766 Johan Casper Reuming Vaterlands Stoergade 1512 Hoved/side/bakbygning 1 4600
927 1797 Kiøbmand Andreas Andresen Ell Dronningens gade contra Kirken 1513 Hovedbygningen 1 1500
1514 Sidebygning 2 600
1515 Bakbygning 3 300
1516 Bygning mot syd [eksisterer ikke lenger] 4 0
750 Christiania Vaterland 7 928 1766 Herman Sogn Stoergaden 1517 Hovedbygning 1 1300
1518 Sidebygning 2 820
929 1797 Herman Sogn Storgaden 1519 Hovedbygning 1 1050
1520 Sidebygning 2 500
751 Christiania Vaterland 8 930 1766 Johan Henrich Schiørme Stoergaden 1521 Hovedbygning 1 630
1522 Bakbygning 2 120
752 Christiania Vaterland 9 931 1766 Carl Friderich Kruse Stoergaden 1523 Hovedbygning 1 790
1524 Sidebygning 2 300
1525 Sidebygning 3 110
753 Christiania Vaterland 10 932 1766 Johan Qvist Stoergaden 1526 Hoved/side/bakbygning 1 1130
754 Christiania Vaterland 11 933 1766 Hans Dalins Encke - 1527 Hoved/side/bakbygning 1 1600
755 Christiania Vaterland 12 934 1766 Hans Hansen Olstad Stoergaden 1528 Hovedbygning/bakbygning 1 1400
935 1797 Ole Nubsen Vaterlands Storgade 1529 Hovedbygningen 1 700
1530 Sidebygning 2 450
1531 Sidebygning 3 450
1532 Sammenføyet bygning 4 150
1533 Vedhammer 5 100
756 Christiania Vaterland 13 936 1766 Michel Hansen Torring Stoergaden 1534 Hoved/bakbygning 1 2000
937 1797 Kiøbmand Jacob Petersen Vaterlands Storgaden 1535 Hovedbygning 1 2050
1536 Sidebygning 2 550
1537 Sidebygning 3 400
1538 Vinkelbygning 4 2000
757 Christiania Vaterland 15 938 1766 Madame Bloch Stoergaden 1539 Hoved/bakbygning 1 2200
758 Christiania Vaterland 16 939 1766 Steen Bruun Stoergaden 1540 Hovedbygning 1 1770
759 Christiania Vaterland 17 940 1766 Christian Weihe Stoergaden 1541 Hoved/sidebygning 1 830
760 Christiania Vaterland 18 941 1766 Knud Ellingsen Stoergaden 1542 Hovedbygning 1 650
761 Christiania Vaterland 20 942 1766 Michel Hansen Stoergaden 1543 Hoved/side/bakbygning 1 850
943 1797 Michel Hansens Enke Vaterlands Storgade 1544 Hovedbygning 1 1000
1545 Sidebygning 2 300
1546 Bakbygning 3 300
1547 Sidebygning 4 210
1548 Skjul 5 40
762 Christiania Vaterland 21 944 1766 Johan Balther Hag Stoergaden 1549 Hovedbygning 1 1140
1550 Bygning 2 550
1551 Bakbygning 3 260
1552 Bygning 4 50
763 Christiania Vaterland 22 945 1766 Abraham Heydecher Stoergaden 1553 Hoved/sidebygning 1 1170
764 Christiania Vaterland 24 946 1766 Christian Bruun Stoergaden 1554 Hoved/side/bakbygning 1 4500
947 1797 Kiøbmand Frantz Bruun Vaterlands Storgade 1555 Hovedbygning 1 2700
1556 Vinkelbygning 2 700
1557 Vinkelbygning 3 500
1558 Sidebygning 4 400
765 Christiania Vaterland 25 948 1766 Christiania Tugthuus Stoergaden 1559 Hoved/sidebygning 1 24000
1560 Bakbygning 2 6000
949 1766 Madame Ditterichsen Stoergaden 1561 Hovedbygning 1 390
1562 Bygning 2 530
1563 Bakbygning 3 450
1564 Sidebygning 4 320
950 1797 Stiftets Tugthuus Vaterlands Storgade 1565 Hovedbygning 1 6000
1566 Nordre Fløybygning 2 1800
1567 Søndre Fløybygning 3 2000
1568 Bakbygning 4 1000
1569 Bygning 5 100
1570 Vedhammer 6 80
1571 Bygning 7 100
1572 Materialhus 8 50
766 Christiania Vaterland 26 951 1766 Amund Hansen Ellef Stoergaden 1573 Hoved/side/bakbygning 1 1400
952 1766 Jens Thoresens Lejegaard Stoergaden 1574 Hoved/sidebygning 1 1450
953 1797 Ellef Hansen Vaterlands Storgade 1575 Hovedbygning 1 3800
1576 Sidebygning 2 1000
1577 Vinkelbygning 3 1200
767 Christiania Vaterland 27c 954 1766 Michel Schibsted Stoergaden 1578 Hoved/sidebygning 1 940
955 1797 Christen Olsen Mansaas Vaterlands Storgade 1579 Hovedbygning 1 3000
1580 Sidebygning 2 500
1581 Sidbygning 3 250
1582 Sidebygning 4 150
768 Christiania Vaterland 27d 956 1797 Christen Olsen Mansaas Vaterlands Storgade 1583 Hovedbygning 1 2400
1584 Vinkelbygning 2 600
769 Christiania Vaterland 27e 957 1797 Kiøbmand Jørgen Jensen Vaterlands Storgade 1585 Hovedbygning 1 2400
1586 Sidebygning 2 740
1587 Sidebygning 3 150
770 Christiania Vaterland 29 958 1766 General Lieutnant Mangelsen Stoergaden 1588 Hoved/side/bakbygning 1 10000
1589 Hage 2 0
959 1797 Kiøbmand Frideric Berg Vaterlands Storgade 1590 Bygning 1 380
771 Christiania Vaterland 30 960 1797 General Bielefeldt Vaterlands Storgade 1591 Hovedbygningen 1 3900
1592 Sidebygning 2 600
1593 Bryggerhus 3 200
1594 Vognremise 4 150
1595 Stolpebod 5 50
1596 Bygninger 6 100
772 Christiania Vaterland 31 961 1766 Lars Tøegaard Stoergaden 1597 Hovedbygning 1 1380
773 Christiania Vaterland 32 962 1766 Anders Killerud Stoergaden 1598 Hoved/sidebygning 1 470
963 1766 Ole Ramstad Stoergaden 1599 Hoved/sidebygning 1 800
774 Christiania Vaterland 32a 964 1797 Kiøbmand Nicolaj Henrichsen Vaterlands Storgade 1600 Hovedbygning 1 1300
1601 Sidebygning 2 800
1602 Vinkelbygning 3 1000
775 Christiania Vaterland 33 965 1766 Christian Kindt Stoergaden 1603 Hoved/side/bakbygning 1 1540
966 1766 Johan Idel von Gullich Stoergaden 1604 Hoved/bakbygning 1 1340
776 Christiania Vaterland 34 967 1766 Erich Blegen Stoergaden 1605 Hoved/bakbygning 1 1120
777 Christiania Vaterland 35 968 1766 Agent Nielsen Stoergaden 1606 Hovedbygning 1 2150
1607 Side/bakbygninger 2 1850
778 Christiania Vaterland 36 969 1766 Helene Hesling Stoergaden 1608 Hoved/side/bakbygning 1 720
970 1766 Søren Halvorsen Bye Stoergaden 1609 Hoved/side/bakbygning 1 840
779 Christiania Vaterland 36a 971 1797 Madame Wexsal Vaterlands Storgade 1610 Forbygning 1 500
1611 Sidebygning 2 100
1612 Bakbygning 3 160
1613 Bygning 4 40
1614 Bygning 5 30
780 Christiania Vaterland 36b 972 1797 Magnus Svartberg Vaterlands Storgade 1615 Forbygning 1 570
1616 Sidebygning 2 100
1617 Bakbygning 3 100
1618 Veedhammer 4 30
781 Christiania Vaterland 39, 51, 52, 53 973 1797 Christopher Borch Vaterlands Storgade 1619 Hovedbygning 1 1250
1620 Bygning 2 500
1621 Bakbygning 3 300
1622 Sidebygning 4 200
1623 Sidebygning 5 200
1624 Bygning 6 250
782 Christiania Vaterland 40 974 1766 Peder Andersen Stoergaden 1625 Hoved/sidebygning 1 600
783 Christiania Vaterland 40, 41 975 1797 Kiøbmand Erich Lystad Vaterlands Storgade 1626 Bygning 1 450
1627 Bygning 2 20
1628 Bakbygning 3 160
784 Christiania Vaterland 42 976 1766 Laue Axelsens Encke Stoergaden 1629 Hoved/sidebygning 1 900
977 1797 Iver Aalgaard Vaterlands Storgade og Fierdingen 1630 Hovedbygningen 1 1300
1631 Bakbygning 2 100
1632 Bygning 3 20
785 Christiania Vaterland 43 978 1766 Nicolay Hansen Smith Stoergaden 1633 Hoved/side/bakbygning 1 1460
979 1797 Nicolaj Schmidts Enke Vaterlands Storgade 1634 Hovedbygning 1 700
1635 Bygninger 2 500
786 Christiania Vaterland 44 980 1766 Poul Poulsen Stoergaden 1636 Hoved/side/bakbygning 1 560
981 1797 Jens Jacobsen Barbøl Vaterlands Storgade og Vaterlands Torv 1637 Forbygningen 1 600
1638 Bygning 2 60
1639 Bakbygning 3 100
1640 Vedhammer 4 40
787 Christiania Vaterland 46 982 1766 Johan Hieronimus Østenhuus Stoergaden 1641 Hoved/side/bakbygning 1 2000
788 Christiania Vaterland 47 983 1766 Tron Gregersen Dahl Stoergaden 1642 Hoved/sidebygning 1 1400
984 1797 Peder Mørch Vaterlands Storgade 1643 Hovedbygning 1 900
1644 Bakbygning 2 350
1645 Bygning 3 150
1646 Sjøbod 4 200
1647 Bygning 5 300
789 Christiania Vaterland 48 985 1766 Madame Meyer Stoergaden 1648 Hoved/sidebygning 1 970
790 Christiania Vaterland 49 986 1766 Amund Gaarder Stoergaden 1649 Hoved/side/bakbygning 1 780
987 1797 Kiøbmand Paul Clausen 1650 Hovedbygning 1 800
1651 Bakbygning 2 100
791 Christiania Vaterland 50 988 1766 Hans Simensen Bonhkov Hiørnet af Stoergaden og Fierdingen 1652 Hoved/side/bakbygning 1 1090
989 1797 Holm Holmsen Vaterlands Storgade og Fjerdingen 1653 Hovedbygning 1 600
1654 Bakbygning 2 300
792 Christiania Vestre 231 990 1766 Capitain Friderich Møller Hiørnet af Toldbod og Kongens gade 1655 Forbygning 1 2450
1656 Remisse 2 400
793 Christiania Vestre 232 991 1766 Assessor Jørgen Brochman Kongens gade 1657 Forbygning 1 730
1658 Sidebygning 2 610
1659 Side/bakbygning 3 750
794 Christiania Vestre 233 992 1766 Madame Maren sal. Andreas Luse Kongens gade 1660 Forbygning 1 2410
1661 Remisse 2 290
1662 Vinkelbygning 3 1820
1663 Bygning 4 380
795 Christiania Vestre 234 993 1766 Madame Margaretha Catharina salig Hans Lund Kongens gade 1664 Forbygning 1 3880
1665 Sidebygning 2 1160
1666 Bygning 3 500
1667 Hammer 4 190
796 Christiania Vestre 235 994 1766 Professorinde Maria Laurentia Haberdorp Kongens gade 1668 Forbygning 1 1170
1669 Side/bakbygning 2 1260
797 Christiania Vestre 236 995 1766 Indspecteur Thomas Nicolay Aamodt Kongens gade 1670 Forbygning 1 1300
1671 Side/bakbygning 2 1100
1672 Sidebygning 3 180
798 Christiania Vestre 237 996 1766 Lars Bierches Lejegaard Kongens gade 1673 Forbygning 1 770
997 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 1674 Våningshus 1 10 400
1675 Vedhammer 2 2 10
799 Christiania Vestre 238 998 1766 General Auditeur og Borgermesters gaard Hiørnet af Kongens og Raadstuegaden 1676 Forbygning 1 10100
1677 Side/bakbygning 2 1500
999 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 1678 Hovedbygning 1 12 1800
1679 Bakbygning 2 13 400
800 Christiania Vestre 239 1000 1766 Assessor Willumsen Hiørnet af Raadstue og Slotsgaden 1680 Forbygning 1 2730
1681 Sidebygning 2 1150
1682 Bygning 3 880
1683 Sidebygning 4 220
801 Christiania Vestre 241 1001 1766 General Major von Johnel Hiørnet af Slots og Toldbodgaden 1684 Forbygning 1 3830
1685 Vinkelbygning 2 340
1686 Bygning 3 350
1687 Vedhammer 4 200
802 Christiania Vestre 242 1002 1766 Frue Cancelli Raadinde Brandt Hiørnet af Kongens og Raadstuegaden 1688 Forbygning 1 1930
1689 Side/bakbygning 2 900
803 Christiania Vestre 243 1003 1766 Ober Krigs Commissaire Fyhn Kongens gade 1690 Forbygning 1 1000
1691 Sidebygning 2 450
1692 Bakbygning 3 550
1693 Vedhammer 4 50
1694 Bygning 5 330
1695 Side/bakbygning 6 370
1004 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 1696 Bygning 1 4 110
1697 Sidebygning 2 5 60
1698 Vedhammer 3 3 30
804 Christiania Vestre 244 1005 1766 Frue Amtmandinde Collett Kongens gade 1699 Forbygning 1 1400
1700 Sidebygning 2 580
1701 Vinkelbygning 3 410
1702 Remisse 4 60
1703 Bakbygning 5 190
805 Christiania Vestre 245 1006 1766 Kammer Herre og Staldmæster Brochenhuuses Lejegaard Hiørnet af Kongens og til Fæstningen, eller Revierstrædet 1704 Forbygning 1 4800
1705 Sidebygning 2 2200
1706 Vinkelbygning 3 2030
1007 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 1707 Hovedygning 1 12 2000
1708 Vinkelbygning 2 13 800
1709 Vinkelbygning 3 15 400
806 Christiania Vestre 246 1008 1766 Andreas Harboe Slotsgaden 1710 Forbygning 1 400
1711 Sidebygning 2 190
1009 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 1712 Hovedbygning 1 6 100
1713 Vedskjul 2 3 10
807 Christiania Vestre 248 1010 1766 Cancelli Raad Stødt Hiørnet af Raadstue og Slotsgaden 1714 Forbygning 1 1800
1715 Forbygning 2 900
1716 Mellombygning 3 450
1717 Remisse 4 50
1718 Side/bakbygning 5 400
1011 1766 Jørgen Friderich Schultz Hiørnet af Toldbod og Slotsgaden 1719 Forbygning 1 630
1720 Bygning 2 370
1721 Bakbygning 3 400
1722 Remisse 4 160
808 Christiania Vestre 250 1012 1766 Anna Catharina salig Niels Dalin Toldbod og Øfre Slotsgaden 1723 Forbygning 1 550
1724 Forbygning 2 320
1725 Sidebygning 3 100
1726 Hammer 4 100
809 Christiania Vestre 251 1013 1766 Johan Hester Øfre Slotsgaden 1727 Forbygning 1 350
1728 Bakbygning 2 290
1729 Sidebygning 3 30
1014 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 1730 Hovedbygning 1 14 1170
1731 Bakbygning 2 14 600
1732 Sidebygning 3 7 200
1733 Vedhammer 4 3 30
810 Christiania Vestre 253 1015 1766 Cancellie Raad Stabbe Øfre Slotsgaden 1734 Forbygning 1 1060
1735 Side/bakbygninger 2 1140
1016 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 1736 Bygning 1 6 1000
1737 Produksjonsutstyr 2 1 1500
1738 Produksjonsutstyr 3 1 20
1739 Produksjonsutstyr 4 480
1740 Produksjonsutstyr 5 160
1741 Produksjonsutstyr 6 160
1742 Produksjonsutstyr 7 60
1743 Produksjonsutstyr 8 1 140
1744 Produksjonsutstyr 9 30
1745 Produksjonsutstyr 10 300
811 Christiania Vestre 255 1017 1766 Jens Edberg Slotsgaden 1746 Forbygning 1 1570
1747 Bygning 2 420
1748 Bakbygning 3 240
1749 Vinkelbygning 4 280
812 Christiania Vestre 256 1018 1766 Generalinde Rømling Raadstuegaden 1750 Forbygning 1 2450
1751 Sidebygning 2 240
1019 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 1752 Hovedbygning 1 13 700
1753 Sidebygning 2 9 150
1754 Bygning 3 4 50
1755 Fløybygning 4 13 300
813 Christiania Vestre 257 1020 1766 Assessor Johan Friderich Bartholeus Hiørnet af Slots og Raadstuegaden 1756 Forbygning 1 2000
1757 Sidebygning 2 140
1758 Bakbygning 3 340
814 Christiania Vestre 261 1021 1766 Andreas Hanson Toldbodgaden 1759 Forbygning 1 480
1760 Sidebygning 2 280
1022 1766 Carl Peter Toust Hiørnet af Toldbod og Nordre gaden 1761 Forbygning 1 690
1762 Skjul 2 10
1023 1766 Obrist Lt. Petersens Leiegaard Hiørnet af Øfre Slotsgaden og Toldbodgaden 1763 Forbygning 1 1570
1764 Bygning 2 400
1765 Vinkelbygning 3 450
1766 Bygning 4 250
815 Christiania Vestre 262 1024 1766 Controleur Rosenfeldt Nordre gaden 1767 Forbygning 1 1320
1768 Sidebygning 2 780
1769 Sidebygning 3 430
816 Christiania Vestre 263 1025 1766 - Raadstuegaden 1770 Likhus 1 200
1771 Sprøytehus 2 310
817 Christiania Vestre 264 1026 1766 Andreas Berg Øfre Slotsgaden 1772 Forbygning 1 720
1773 Sidebygning 2 250
1774 Side/bakbygning 3 210
818 Christiania Vestre 265 1027 1766 Anders Bue Hiørnet af Toldbod og Nordre gaden 1775 Forbygning 1 880
1776 Bygning 2 30
819 Christiania Vestre 266 1028 1766 Niels Tobiesen Nordre gaden 1777 Forbygning 1 530
1778 Sidebygning 2 240
1779 Bakbygning 3 450
1029 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 1780 Hovedbygning 1 8 400
1781 Sidebygning 2 10 200
1782 Bagbygning 3 10 500
820 Christiania Vestre 267 1030 1766 Anders Høger Nordre gaden 1783 Forbygning 1 930
1784 Side/bakbygninger 2 610
1031 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 1785 Hovedbygning 1 12 800
1786 Bygning 2 7 80
1787 Bygning 3 6 70
1788 Bakbygning 4 8 250
821 Christiania Vestre 268 1032 1766 Postmæster Raabech Nordre gaden 1789 Forbygning 1 570
1790 Sidebygninger 2 450
1791 Vognremisse 3 160
1033 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 1792 Hovedbygning 1 7 500
1793 Sidebygning 2 9 80
1794 Veedskjul 3 4 30
822 Christiania Vestre 269 1034 1766 Bastian Withe Nordre gaden 1795 Forbygning 1 470
1796 Sidebygning 2 50
1035 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 1797 Hovedbygning 1 14 600
1798 Sidebygning 2 10 50
823 Christiania Vestre 270 1036 1766 Thore Grønvold Nordre gaden 1799 Forbygning 1 330
1800 Bakbygning 2 100
824 Christiania Vestre 271 1037 1766 Friderich Steenmeyer Nordre gaden 1801 Forbygning 1 470
825 Christiania Vestre 272 1038 1766 Peder Svendsen Nordre gaden 1802 Forbygning 1 300
1803 Bakbygning 2 310
1804 Fehus 3 20
826 Christiania Vestre 273 1039 1766 Frue Regiments Qvartermæsterinde Colbiørnsen Nordre Gaden 1805 Forbygning 1 1060
1806 Side/bakbygning 2 420
827 Christiania Vestre 274 1040 1766 Procurator Holte Hiørnet af Raadstue og Nordre gaden 1807 Forbygning 1 1370
1808 Sidebygning 2 220
1809 Bygning 3 260
1810 Bygning 4 160
828 Christiania Vestre 275 1041 1766 General Qvartermæster Echlef Nedre Voldgaden 1811 Forbygning 1 830
1812 Vinkelbygning 2 470
1813 Hammer 3 90
829 Christiania Vestre 276 1042 1766 Christian Klewer Nedre Voldgaden 1814 Forbygning 1 380
1815 Sidebygning 2 330
1816 Hammer 3 100
830 Christiania Vestre 277 1043 1766 Gunder Christensen Nedre Voldgaden 1817 Forbygning 1 550
1818 Sidebygning 2 460
1044 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 1819 Hovedbygning 1 11 550
1820 Sidebygning 2 7 200
1821 Bakbygning 3 7 50
831 Christiania Vestre 278 1045 1766 Johan Sotman Nedre Voldgaden 1822 Forbygning 1 190
1823 Sidebygning 2 710
832 Christiania Vestre 279 1046 1766 Hans Haraldsen Nedre Voldgaden 1824 Forbygning 1 580
1825 Sidebygning 2 280
833 Christiania Vestre 280 1047 1766 Rasmus Nielsen Nedre Voldgaden 1826 Forbygning 1 340
1827 Sidebygning 2 210
834 Christiania Vestre 281 1048 1766 Søren Christens Encke Nedre Voldgaden 1828 Forbygning 1 280
1829 Bakbygning 2 50
1049 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 1830 Hovedbygning 1 8 160
1831 Skjul 2 4 40
835 Christiania Vestre 282 1050 1766 Niels Mørche Nedre Voldgaden 1832 Forbygning 1 660
1833 Sidebygning 2 320
1834 Bakbygning 3 80
836 Christiania Vestre 283 1051 1766 Magdalena Hersleb Hiørnet af Toldboed og Nedre Voldgaden 1835 Forbygning 1 800
1836 Side/bakbygning 2 160
1837 Remisse 3 60
837 Christiania Vestre 284 1052 1766 Lars Tendrup Toldboedgaden 1838 Forbygning 1 570
1839 Sidebygning 2 110
1840 Bod 3 50
838 Christiania Vestre 285 1053 1766 Christen Hansen Øen Hiørnet af Toldboed og Nedre Voldgaden 1841 Forbygning 1 420
1842 Bakbygning 2 250
1843 Sidebygning 3 70
839 Christiania Vestre 286 1054 1766 Anders Bøe Nedre Voldgade 1844 Forbygning 1 720
1845 Sidebygning 2 140
1846 Bakbygning 3 150
1847 Vedhammer 4 40
840 Christiania Vestre 287 1055 1766 Mathias Holm Nedre Voldgade 1848 Forbygning 1 520
1849 Vedskjul 2 20
841 Christiania Vestre 288 1056 1766 Jochum Strouse Nedre Voldgaden 1850 Forbygning 1 520
842 Christiania Vestre 289 1057 1766 Bendt Vognmands Encke Nedre Voldgade 1851 Forbygning 1 350
1852 Side/bakbygning 2 240
1058 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 1853 Hovedbygning 1 9 240
1854 Sidebygning 2 7 40
1855 Skjul 3 4 20
843 Christiania Vestre 290 1059 1766 Christian Kiølner Nedre Voldgaden 1856 Forbygning 1 480
1857 Sidebygning 2 370
1858 Sidebygning 3 170
1859 Bakbygning 4 50
844 Christiania Vestre 291 1060 1766 Ole Larsen Gebergs Lejegaard Hiørnet af Nedre Voldgaden og Raadstuegade 1860 Forbygning 1 390
845 Christiania Vestre 292 1061 1766 Ole Larsen Geberg Øfre Voldgade 1861 Forbygning 1 520
1862 Sidebygning 2 180
846 Christiania Vestre 293 1062 1766 Knud Christensen Hiørnet af Raadstue og øvre Voldgaden 1863 Forbygning 1 690
1864 Bygning 2 460
1865 Bygning 3 160
1063 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 1866 Hovedbygning 1 10 500
1867 Hjørnebygningen 2 12 250
1868 Bygning 3 8 100
1869 Verksted 4 7 100
1870 Bygning 5 6 50
847 Christiania Vestre 294 1064 1766 Peder Jonsen Worm Øfre Voldgaden 1871 Forbygning 1 380
1872 Sidebygning 2 120
1873 Sidebygning 3 50
848 Christiania Vestre 295 1065 1766 Lars Røe Mahler Øvre Voldgaden 1874 Forbygning 1 500
849 Christiania Vestre 296 1066 1766 Jacob Christiansen Skræder Øfre Voldgaden 1875 Forbygning 1 180
1876 Hammer 2 40
1877 Bakbygning 3 120
850 Christiania Vestre 297 1067 1766 Peder Larsen Schøyen Øfre Voldgaden 1878 Forbygning 1 160
1879 Vinkelbygning 2 110
851 Christiania Vestre 298 1068 1766 Severin Bisgaard Øfre Voldgaden 1880 Forbygning 1 170
1881 Hammer 2 20
1882 Bakbygning 3 30
852 Christiania Vestre 299 1069 1766 Isach Kruse Øfre Voldgaden 1883 Forbygning 1 200
1884 Bygning 2 220
1885 Bygning 3 150
1070 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 1886 Hovedbygning 1 17 300
1887 Bakbygning 2 6 20
853 Christiania Vestre 300 1071 1766 Jens Mørch Øvre Voldgaden 1888 Forbygning 1 550
1072 1797 Christen Bindrup Øvre Voldgaden 1889 Bygning 1 1000
854 Christiania Vestre 301 1073 1766 Elisabeth Halvors (datter) Øfre Voldgaden 1890 Forbygning 1 420
855 Christiania Vestre 302 1074 1766 Dorothea Bagge Hiørnet af Øfre Voldgaden og Toldboedgaden 1891 Forbygning 1 370
1892 Sidebygning 2 540
1075 1797 Johan Henrik Sanders enke Toldbod og Øvre Voldgade 1893 Hovedbygning 1 250
1894 Bygning 2 150
1895 Bygning 3 100
856 Christiania Vestre 303 1076 1766 Peder Jaspersen Øfre Voldgaden 1896 Forbygning 1 730
1897 Sidebygning 2 420
1898 Bakbygning 3 320
1899 Vedhammer 4 120
857 Christiania Vestre 304 1077 1766 Martin Stentzler Øvre Voldgaden 1900 Forbygning 1 1270
1901 Bakbygning 2 990
1902 Sidebygning 3 190
1078 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 1903 Hovedbygningen 1 13 900
1904 Bakbygning 2 12 640
1905 Vognskjul 3 6 60
858 Christiania Vestre 305 1079 1766 Casper Hertner Øfre Voldgaden 1906 Hovedbygning 1 460
1907 Sidebygning 2 120
859 Christiania Vestre 307 1080 1766 Otter Tostensen Hoff Øfre Voldgaden 1908 Forbygning 1 1170
860 Christiania Vestre 308 1081 1766 Peter Rødder Øfre Voldgaden 1909 Forbygning 1 480
1910 Side/bakbygning 2 240
861 Christiania Vestre 309 1082 1766 Johan Heyberg Øvre Voldgaden 1911 Forbygning 1 530
1912 Sidebygning 2 100
1083 1766 Ulrich Grubbe Øfre Voldgaden 1913 Forbygning 1 420
1084 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 1914 Hovedbygning 1 8 300
1915 Sidebygning 2 8 150
862 Christiania Vestre 310 1085 1766 Friderich Hellesen Hiørnet af Raadstue og øvre Voldgaden 1916 Forbygning 1 430
1917 Sidebygninger 2 430
1086 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 1918 Hovedbygning 1 12 300
1919 Sidebygning 2 8 150
1920 Veedskjul 3 3 50
863 Christiania Vognmandsgaden 277 1087 1797 Christopher Grøndahl Vognmandsgaden 1921 Hovedbygning 1 450
1922 Sidebygning 2 220
864 Christiania Vognmandsgaden 285 1088 1797 Torsten Monsen Vognmandsgaden 1923 Stuebygning 1 250
1924 Sidebygning 2 130
1925 Sidebygning 3 100
1926 Bakbygning 4 70
1927 Bygning 5 50
865 Christiania Vognmandsgaden 286 1089 1797 Peder Jensen Lillo Vognmandsgaden 1928 Hovedbygning 1 800
1929 Sidebygning 2 50
1930 Bygning 3 150
866 Christiania Vognmandsgaden 287 1090 1797 Anders Olsen Buer Vognmandsgaden 1931 Bygning 1 670
1932 Bakbygning 2 130
867 Christiania Vognmandsgaden 289 1091 1797 Peder Christensen Røhrs Enke Vognmandsgade 1933 Forbygning 1 250
1934 Bygning 2 50
868 Christiania Vognmandsgaden 290 1092 1797 Peter Otto Bøyesens Lejegaard Vognmandsgaden 1935 Forbygning 1 120
1936 Bygning 2 130
869 Christiania Vognmandsgaden 293 1093 1797 Dyre Simonsens Lejegaard Vognmandsgaden 1937 Forbygning 1 400
1938 Bygning 2 80
1939 Bygning 3 20
870 Christiania Vognmandsgaden 294 1094 1797 Raadmand Østerhaus Lejegaard Vognmandsgaden 1940 Bygning 1 30
1941 Tomt 2 0
871 Christiania Vognmandsgaden 298 1095 1797 Hans Kolbye Bukkehornsgaden 1942 Bygning 1 450
1943 Bygning 2 40
872 Christiania Vognmandsgaden 302 1096 1797 Samuel Slehs Vognmandsgaden 1944 Forbygning 1 600
1945 Bygning/Bakbygning 2 400
873 Christiania Vognmandsgaden 303 1097 1797 Christopher Hansen Saugbanken 1946 Bygning 1 350
874 Christiania Vognmandsgaden 304 1098 1797 Jens Teisen Vognmandsgaden 1947 Hovedbygning 1 3500
1948 Sidebygning 2 250
1949 Bygning 3 750
875 Christiania Østre 1 1099 1766 Apoteqver Ditlev Wilhelm Falchenberg Hjørnet af Kongens og Toldboedgaden 1950 Forhus 1 3800
1951 Bakbygning 2 430
876 Christiania Østre 2 1100 1766 Johan Friderch Ditterich Toldbodgaden 1952 Forbygning 1 850
1953 Sidebygninger 2 640
877 Christiania Østre 3 1101 1766 Frue Justiæ Raadinde Juul Hjørnet af Toldboed og Kirkegaden 1954 Forhus 1 2050
1955 Sidebygning 2 1600
1956 Bakbygning og Sidebygning 3 1000
878 Christiania Østre 4 1102 1766 Casper Elias Ratche Kirkegaden 1957 Forbygning 1 700
879 Christiania Østre 5 1103 1766 Frantz Gottlieb Wulff Hiørnet af Kirkegaden 1958 Hovedbygning 1 2240
1959 Bakbygning 2 430
880 Christiania Østre 6 1104 1766 Jørgen Ring Prindtsens gade 1960 Forhus 1 1600
881 Christiania Østre 7 1105 1766 Severin Krøger Printsens gade 1961 Forbygning 1 520
1962 Bakbygning 2 30
882 Christiania Østre 8 1106 1766 Jacob Nicolay Borg Kongens og Prindsens gade 1963 Forbygning 1 2090
1964 Bygning 2 210
1965 Bygning 3 470
883 Christiania Østre 9, 10 1107 1766 Jess Carlsen Kongens gade 1966 Forhus 1 4250
1967 Side, bak og tverrbygninger 2 2600
884 Christiania Østre 11 1108 1766 Børre Jacobsen Printsens gade 1968 Hovedbygning 1 460
1969 Hammer og fjøs 2 70
1109 1766 Doctor Sminche Hiørnet af Kongens og Printsens gade 1970 Forbygning 1 1320
1971 Bygning 2 740
1972 Sidebygning 3 350
1973 Remisse og hestestall 4 350
885 Christiania Østre 12 1110 1766 Madame Herholt Printsens gade 1974 Forbygning 1 420
1975 Sidebygning 2 270
1976 Bakbygning og hammer 3 170
886 Christiania Østre 13 1111 1766 Jørgen Høech Printsens gade 1977 Forhus 1 1600
1978 Side og bakbygninger 2 520
887 Christiania Østre 14 1112 1766 Peder Walsted Hiørnet af Printsens og Kirkegaden 1979 Forhus 1 1800
1980 Pakkbod 2 1000
1981 Side og bakbygning 3 700
888 Christiania Østre 15 1113 1766 Frue Kammer Raadinde Blix Kirkegaden 1982 Forbygning 1 2450
1983 Pakkbod 2 960
1984 Side og bakbygninger 3 1750
1114 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 1985 Hovedbygning 1 16 4000
1986 Sidebygning 2 21 1200
1987 Vinkelbygning 3 13 800
1988 Pakkhus 4 3 0
889 Christiania Østre 16 1115 1766 Jens Giedsted Kirkegaden 1989 Forhus 1 2400
1990 Side og bakbygning 2 2400
1991 Sidebygning 3 380
890 Christiania Østre 17 1116 1766 Jørgen Bruun Kirkegaden 1992 Forbygning 1 800
1993 Side og bakbygning 2 1260
891 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 1117 1797 Raadmand Jens Moestue 1994 Hovedbygning 1 14 4500
1995 Vinkelbygning 2 18 2000
892 Christiania Østre 18 1118 1766 Friderich Clausen Kirkegaden 1996 Forbygning 1 850
893 Christiania Østre 19 1119 1766 Claus Friderichsens Encke Hiørnet af Kirkegaden og Kirkestrædet 1997 Forbygning 1 520
1998 Vinkelhammer 2 60
894 Christiania Østre 20, 21 1120 1766 Friderich Clausen Kirkestrædet 1999 Forbygning 1 1140
2000 Vinkelbygning 2 1950
895 Christiania Østre 22, 23 1121 1766 Hr Cancellie Raad Andreas Wahrs Kirkestrædet 2001 Forbygning 1 1260
2002 Bygning 2 550
2003 Stall, fjøs og remisse 3 240
896 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 1122 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 2004 Hovedbygning 1 20 5300
2005 Vinkelbygning 2 21 1700
897 Christiania Østre 24 1123 1766 Arendt OIsen Kirkestrædet og Kongens gade 2006 Forbygning 1 830
2007 Vedhammer 2 60
898 Christiania Østre 25 1124 1766 Søren Berg Kongens gade 2008 Forbygning 1 1110
2009 Vinkelbygning 2 1190
899 Christiania Østre 26 1125 1766 Augustinus Halvorsen Kongens gade 2010 Forbygning 1 950
2011 Sidebygning 2 990
2012 Mellombygning 3 400
900 Christiania Østre 27 1126 1766 Johan Jacob Janche 2013 Forbygning 1 550
2014 Sidebygning 2 90
2015 sidebygning 3 120
2016 Mellombygning 4 360
2017 Bygning 5 180
901 Christiania Østre 28 1127 1766 Madame Berner Kongens gade 2018 Forbygning 1 1000
2019 Bygninger 2 650
902 Christiania Østre 29 1128 1766 Jacob Møller Kongens gade 2020 Forbygning 1 720
2021 Sidebygning 2 870
903 Christiania Østre 29, 30 1129 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 2022 Hovedbygning 1 17 2800
2023 Sidebygning 2 14 1200
2024 Bagbygning 3 13 500
2025 Sidebygning 4 10 500
904 Christiania Østre 30 1130 1766 Hans Wang Kongens gade 2026 Forbygning 1 2140
2027 Mellombygning 2 490
2028 Sidehus 3 350
905 Christiania Østre 31 1131 1766 Henrich Meyers Enke Kirkestrædet 2029 Forbygning 1 1900
2030 Bakbygning 2 80
1132 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 2031 Hovedbygning 1 11 900
2032 Bagbygning 2 5 30
906 Christiania Østre 33 1133 1766 Krigsraad Bartholomæus Gram Hiørnet af Kirke Strædet og Torvet 2033 Forbygning 1 2800
2034 Side og bakbygninger 2 1800
907 Christiania Østre 34 1134 1766 Corps d Guarde Hiørnet af Kongens og Kirkestrædet 2035 Corps d Guarde 1 1140
908 Christiania Østre 35 1135 1766 Peter Dampe Hiørnet af Toldbod og Kirkegaden 2036 Forbygning 1 1650
2037 Bygning 2 600
2038 Side og bakbygning 3 890
909 Christiania Østre 36 1136 1766 Hr. General Auditeur Friderichsen Toldboedgaden 2039 Forbygning 1 1160
2040 Vinkelbygning 2 590
910 Christiania Østre 37 1137 1766 Hans Waahuus Toldboed gaden 2041 Forbygning 1 940
2042 Sidebygning 2 270
2043 Bakbygning 3 350
2044 Remisse 4 240
911 Christiania Østre 38 1138 1766 Jonas Preus Toldboedgaden 2045 Forbygning 1 1400
2046 Vinkelbygning 2 500
912 Christiania Østre 39 1139 1766 Den Latinske Skoele Hiørnet af Toldboed og Dronningens gade 2047 Forbygning 1 4250
2048 Forbygning 2 3460
2049 Sidebygning 3 1800
2050 Bygning 4 230
1140 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 2051 Bygning 1 14 3500
2052 Bygning 2 16 1500
2053 Bygning 3 5 360
2054 Skjul 4 3 40
913 Christiania Østre 40 1141 1766 Kongen Hiørnet af Dronningens og Printsens gade 2055 Forbygning 1 11600
2056 Pakkbod 2 2150
2057 Side og bakbygning 3 1500
914 Christiania Østre 41 1142 1766 Peder Kierboe Printsens gade 2058 Forbygning 1 790
2059 Sidebygning 2 560
2060 Bakbygning 3 360
2061 Sidebygning 4 490
915 Christiania Østre 42 1143 1766 Madame Wiil Printsens gade 2062 Forbygning 1 1970
2063 Sidebygning 2 1160
2064 Bakbygning 3 340
2065 Remisse 4 530
916 Christiania Østre 43 1144 1766 Jens Schultz Hiørnet af Kirke og Printsens gade 2066 Forbygning 1 2150
2067 Side og bakbygning 2 530
917 Christiania Østre 44 1145 1766 Poul Haslef Kirkegaden 2068 Forbygning 1 1620
2069 Vedhammer 2 50
2070 Bygning 3 300
2071 Remisse 4 400
918 Christiania Østre 45 1146 1766 Andreas Huuse Hiørnet af Kirke og Printsens gade 2072 Forbygnigen 1 3500
2073 Sidebygning 2 200
2074 Sidebygning 3 300
919 Christiania Østre 46 1147 1766 Otto Bøyesen Kirkegaden 2075 Forbygning 1 2300
2076 Sidebygning 2 420
2077 Sidebygning 3 200
2078 Bakbygning 4 280
920 Christiania Østre 47 1148 1766 Madame Karen salige Peter Cudrio Kirkegaden 2079 Forbygning 1 1600
2080 Sidebygning 2 710
921 Christiania Østre 48 1149 1766 Madame Karen salige Peter Cudrio Kirkegaden 2081 Hovedbygning 1 830
2082 Sidebygning 2 420
2083 Bygning 3 990
2084 Bryggerhus 4 360
922 Christiania Østre 49 1150 1766 Ole Simonsen Kirkegaden 2085 Forbygning 1 590
2086 Sidebygning 2 570
2087 Stall og fehus 3 410
923 Christiania Østre 50 1151 1766 Kield Simonsen Kirkegaden 2088 Forbygning 1 1010
2089 Bakbygning 2 1130
2090 Sidebygning 3 900
924 Christiania Østre 51 1152 1766 Peder Holm Dronningens gade 2091 Forbygning 1 1010
2092 Side- og bakbygninger 2 610
1153 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 2093 Forbygning 1 14 630
2094 Sidebygning 2 7 150
2095 Sidebygning 3 7 120
2096 Bagbygning 4 6 100
925 Christiania Østre 53 1154 1766 Jens Weddøe Kirkestrædet 2097 Forbygning 1 1460
2098 Bakbygning 2 220
2099 Bygning 3 220
926 Christiania Østre 54 1155 1766 Andreas Wangstrøm Kirkestrædet 2100 Forbygning 1 780
2101 Bakbygning 2 460
927 Christiania Østre 55 1156 1766 Friderich Lie Kirkebakken 2102 Forbygning 1 490
2103 Sidebygning 2 280
2104 Sidebygning 3 180
2105 Bakbygning 4 450
928 Christiania Østre 56 1157 1766 Madame Stranger Kirkebaken 2106 Forbygning 1 350
2107 Side og bakbygning 2 650
929 Christiania Østre 57 1158 1766 Philip Sobich Kirkebaken 2108 Forbygning 1 260
2109 Bakbygning 2 180
930 Christiania Østre 58 1159 1766 Eylert Dyrendal Hiørnet af Dronningens gade og Kirkestrædet 2110 Hovedbygning 1 1050
2111 Sidebygning 2 830
2112 Tverrbygninger 3 150
931 Christiania Østre 59 1160 1766 Johan Friderich Samuelsen Dronnningens gade 2113 Hovedbygning 1 1320
2114 Sidebygning 2 530
2115 Bakbygning 3 1150
1161 1766 Rasmus Basberg Dronningens gade 2116 Forbygning 1 1650
2117 Sidebygning 2 260
2118 Bakbygninger 3 380
932 Christiania Østre 60 1162 1797 Joachim Brun Hasse Dronningens gade 2119 Forbygning 1 2 2150
2120 Sidebygning 2 570
933 Christiania Østre 62 1163 1766 Peder Holm Dronningens og Prindsens gade 2121 Hovedbygning 1 4550
2122 Side- og bakbygning 2 550
1164 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 2123 Hovedbygning 1 12 2600
2124 Sidebygning 2 6 900
934 Christiania Østre 63 1165 1766 Rasmus Dybvad Printsens gade 2125 Hovedbygning 1 2080
2126 Vinkelbygning 2 680
2127 Bygning 3 190
2128 Bakbygning 4 270
2129 Bygninger 5 170
935 Christiania Østre 64 1166 1766 Henrich Kirchsten Printsens gade 2130 Forbygning 1 1550
2131 Vinkelbygning 2 800
2132 Bygning 3 360
936 Christiania Østre 67 1167 1766 Sophia Eyland Hiørnet af Øster gade og Kierke Bakken 2133 Forbygning 1 920
2134 Sidebygning 2 30
937 Christiania Østre 68 1168 1766 Hans Sandberg Østergaden 2135 Hovedbygning 1 320
2136 Bakbygning 2 190
2137 Sidebygning 3 100
938 Christiania Østre 69 1169 1766 Nils Torgersen Hjørnet af øster og Dronningens gade 2138 Hovedbygning 1 4400
2139 Sidebygning 2 230
2140 Sidebygning 3 110
939 Christiania Østre 70 1170 1766 Knud Smithe Hiørnet af Toldboed og Dronningens gade 2141 Hovedbygning 1 950
2142 Side- og bakbygning 2 320
1171 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 2143 Bygning 1 22 1900
940 Christiania Østre 71 1172 1766 Jacob Bølling Dronningens gade 2144 Hovedbygning 1 930
2145 Bygning 2 210
2146 Bakbygning 3 670
941 Christiania Østre 72 1173 1766 Hans Friderichsen Dronningens gade 2147 Forbygning 1 860
2148 Vinkelbygning 2 840
2149 Bygning 3 150
942 Christiania Østre 73 1174 1766 Seybrandt Lorentsen Hiørnet af Dronningens og Printsens gade 2150 Hovedbygning 1 1030
2151 Bygning 2 530
2152 Bygninger 3 610
943 Christiania Østre 74, 75 1175 1766 Raadmand Jens Jacobsen Hiørnet af Prinsens og Skippergaden 2153 Forbygning 1 3440
2154 Vinkelbygning 2 1080
2155 Forbygning 3 350
2156 Hammer 4 100
944 Christiania Østre 76 1176 1766 Ole Leuten Hiørnet af Toldbod og Skippergaden 2157 Forbygning 1 2300
2158 Side/bakbygninger 2 380
1177 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 2159 Forbygning 1 13 500
2160 Bygning 2 6 250
2161 Bygning 3 6 100
2162 Bagbygning 4 4 70
2163 Bagbygning 5 4 50
2164 Veedskjul 6 2 30
945 Christiania Østre 77 1178 1766 Jacob Bølling Toldbodgaden 2165 Forbygning 1 730
2166 Skjul 2 40
946 Christiania Østre 78 1179 1766 Madame Haagen Nielsen Hiørnet af Dronningens og Printsens gade 2167 Forbygning 1 2500
2168 Sidebygning 2 220
2169 Pakkhus 3 1150
2170 Vinkelbygning 4 2080
947 Christiania Østre 79 1180 1766 Christen Tødsleuf Dronningens gade 2171 Forbygning 1 1050
2172 Sidebygning 2 560
2173 Bakbygning 3 440
948 Christiania Østre 80, 81 1181 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 2174 Hovedbygning 1 14 2100
2175 Sidebygning 2 14 400
2176 Bagbygning 3 15 350
2177 Sidebygning 4 9 150
949 Christiania Østre 81 1182 1766 Johan Gleichmans Enckes Lejegaard Dronningens gade 2178 Forbygning 1 720
2179 Side/bakbygning 2 530
950 Christiania Østre 82 1183 1766 Jacob Stubbe Dronningens gade 2180 Forbygning 1 810
2181 Sidebygning 2 290
951 Christiania Østre 83 1184 1766 Hans Endresen Dronningens gade 2182 Forbygning 1 1010
2183 Bakbygning 2 780
2184 Sidebygninger 3 240
1185 1766 Jørgen Horster Skippergaden 2185 Forbygning 1 970
2186 Sidebygning 2 200
2187 Bakbygning/remisse 3 320
1186 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 2188 Hovedbygning 1 9 760
2189 Sidebygning 2 6 20
2190 Vedhammer 3 4 20
952 Christiania Østre 84 1187 1766 Det gamle Fattighuus Dronningens gade 2191 Forbygning 1 330
2192 Vinkelbygning 2 440
953 Christiania Østre 85 1188 1766 Ole Erichsen Dronningens gade 2193 Forbygning 1 600
1189 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 2194 Hovedbygning 1 13 650
2195 Bod/Bygning 2 6 50
954 Christiania Østre 86 1190 1766 Hartman Kindte Hiørnet af Dronningens og Østergaden 2196 Forbygning 1 820
2197 Sidebygninger 2 350
2198 Bakbygning/vedhammer 3 340
955 Christiania Østre 87 1191 1766 Friderich Wexal Hiørnet af Skipper og Østergaden 2199 Forbygning 1 3110
2200 Bakbygning 2 570
2201 Bygning 3 190
2202 Bygning 4 60
956 Christiania Østre 88 1192 1766 Hans Peter Holst Skippergaden 2203 Forbygning 1 960
2204 Sidebygning 2 380
2205 Bakbygning 3 220
957 Christiania Østre 89 1193 1766 Thomas Roede Skippergaden 2206 Forbygning 1 1180
2207 Sidebygning 2 390
2208 Sidebygning 3 180
2209 Bakbygning/Remisse 4 600
958 Christiania Østre 91 1194 1766 David Bolt Hiørnet af Toldbod og Skippergaden 2210 Forbygning 1 1900
2211 Bakbygning 2 320
959 Christiania Østre 92 1195 1766 Johan Herman Kirchof Toldbodgaden 2212 Forbygning 1 900
2213 Sidebygning 2 960
2214 Vinkelbygning 3 290
960 Christiania Østre 93 1196 1766 Bertel Møller Hiørnet af Toldbod og øfre Strandgaden 2215 Forbygning 1 1750
2216 Side/bakbygning 2 630
961 Christiania Østre 94 1197 1766 Johan Neumand Øfre Strandgaden 2217 Forbygning 1 660
2218 Sidebygning 2 340
2219 Bygning 3 90
962 Christiania Østre 95 1198 1766 Truls Jacobsen Øfre Strandgaden 2220 Forbygning 1 1620
2221 Sidebygning 2 350
2222 Vinkelbygning 3 420
2223 Remisse 4 160
963 Christiania Østre 96 1199 1766 Jacob Pedersen Hiørnet af øfre Strandgade og Printsens gade 2224 Forbygning 1 3150
2225 Kjeller 2 410
2226 Bygning 3 170
2227 Bygning 4 390
964 Christiania Østre 97 1200 1766 Raadmand Jens Jacobsens Ved Kielder Hiørnet af Printsens og Skippergaden 2228 Kjeller 1 300
2229 Bygning 2 300
2230 Remisse 3 140
965 Christiania Østre 98 1201 1766 Jørgen Larsen Skippergaden 2231 Forbygning 1 980
2232 Bakbygning 2 690
966 Christiania Østre 99 1202 1766 Procurator Germans Lejegaard Skippergaden 2233 Forbygning 1 1070
2234 Sidebygning 2 120
2235 Bakbygning 3 220
967 Christiania Østre 100 1203 1766 Lars Madsen Hiørnet af Skipper og Printsens gade 2236 Forbygning 1 1430
2237 Side/bakbygninger 2 450
968 Christiania Østre 101 1204 1766 Adolph Wernich Øfre Strandgaden 2238 Forbygning 1 660
2239 Bakbygning 2 550
2240 Kjeller 3 540
2241 Bod 4 60
969 Christiania Østre 102 1205 1766 Peder Hansen Aarøes Encke Øfre Strandgaden 2242 Forbygning 1 520
2243 Vedhammer 2 120
970 Christiania Østre 103 1206 1766 Peder Olsen Smed Øfre Strandgaden 2244 Forhus 1 490
2245 Sidebygning 2 130
2246 Kullhus 3 100
2247 Bakbygning 4 390
971 Christiania Østre 104 1207 1766 Slotsfoged Røed Øfre Strandgaden 2248 Forbygning 1 1850
2249 Side/bakbygning 2 1430
972 Christiania Østre 105 1208 1766 Anders Oudenbye Øfre Strandgaden 2250 Forbygning 1 270
2251 Sidebygning 2 140
2252 Sidebygning 3 210
2253 Bakbygning 4 80
2254 Fehus/boder 5 150
973 Christiania Østre 106 1209 1766 Emmerich Frantzen Dorph Hiørnet af Skipper og Østergaden 2255 Forbygning 1 420
2256 Bygning 2 140
2257 Smie 3 90
2258 Hus 4 170
974 Christiania Østre 107 1210 1766 Peruqvemager Duuhes Encke Skippergaden 2259 Forbygning 1 520
2260 Sidebygning 2 130
2261 Bagbygning 3 300
2262 Hammer 4 50
975 Christiania Østre 108 1211 1766 Peder Pedersen Haavelrud Skippergaden 2263 Forbygning 1 630
976 Christiania Østre 109 1212 1766 Claus Hanche Skippergaden 2264 Forbygning 1 1690
2265 Side/bakbygning 2 320
1213 1797 Graver Brygger Skippergaden 2266 Hovedbygning 1 10 1150
2267 Sidebygning 2 5 60
2268 Bagbygning 3 5 150
2269 Skjul 4 3 40
977 Christiania Østre 110 1214 1766 Henrick Calmejers Lejegaard Skippergaden 2270 Forbygning 1 750
2271 Sidebygning 2 360
978 Christiania Østre 111 1215 1766 Ulrich Friderich Ibsen Skippergaden 2272 Forbygning 1 660
2273 Sidebygning 2 130
1216 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 2274 Hovedbygning 1 10 300
2275 Sidebygning 2 8 200
979 Christiania Østre 112 1217 1766 Henrick Calmejer Skippergaden 2276 Forbygning 1 750
2277 Vinkelbygning 2 290
2278 Bygning 3 230
980 Christiania Østre 113 1218 1766 Hans Kierboe Hiørnet af Dronningens og Østergaden 2279 Hovedbygning 1 2230
2280 Side/bakbygning 2 900
1219 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 2281 Hovedbygning 1 14 1650
2282 Vinkelbygning 2 8 350
981 Christiania Østre 114 1220 1766 Herr Thulesius Dronningens gade 2283 Forbygning 1 1250
2284 Sidebygning 2 200
2285 Bakbygning 3 80
982 Christiania Østre 115 1221 1766 Jens Toresen Hiørnet af Dronningens og Vognmandsgaden 2286 Forbygning 1 1010
2287 Side/bakbygninger 2 1700
983 Christiania Østre 115, 116 1222 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 2288 Hovedbygning 1 22 2000
2289 Bygning 2 12 700
2290 Sidebygning 3 11 1200
2291 Bygning 4 10 900
2292 Sidebygning 5 12 150
2293 Bygning 6 6 150
2294 Tobakkspinneriets inventar 7 450
984 Christiania Østre 117 1223 1766 Jørgen Poulsens Encke Skippergaden 2295 Forbygning 1 460
2296 Bakbygning 2 410
985 Christiania Østre 118 1224 1766 Hans Borch Hiørnet af Skipper og Østergaden 2297 Hovedbygning 1 2000
2298 Vinkelbygning 2 830
986 Christiania Østre 119 1225 1766 Christopher Calmejer Hiørnet af Skipper og Østergaden 2299 Forbygning 1 840
2300 Bygning 2 730
2301 Bakbygning 3 190
987 Christiania Østre 120 1226 1766 Emmerich Frantzen Dorphs Lejegaard Østergade 2302 Forbygning 1 680
2303 Bygning 2 220
2304 Hammer/boder 3 120
988 Christiania Østre 121 1227 1766 Ingebret Jochumsen Hiørnet af Øster og Øvre Strandgaden 2305 Forbygning 1 390
2306 Vedhammer 2 80
989 Christiania Østre 122 1228 1766 Jochum Pedersen Øfre Strandgaden 2307 Forbygning 1 220
2308 Bakbygning 2 90
1229 1766 Poul Arnesen Øfre Strandgaden 2309 Forbygning 1 220
2310 Sidebygning 2 150
990 Christiania Østre 123, 124 1230 1766 Hans Køya Hiørnet af Skipper og Vognmandsgaden 2311 Forbygning 1 770
2312 Sidebygning 2 610
2313 Bakbygning 3 110
1231 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 2314 Hovedbygning 1 11 610
2315 Sidebygning 2 14 540
2316 Bygning 3 9 550
2317 Bygning 4 5 100
991 Christiania Østre 125 1232 1766 Christen Thorn Skippergaden 2318 Forbygning 1 530
2319 Bakbygning 2 110
992 Christiania Østre 126 1233 1766 Søren Rørthe Skippergaden 2320 Forbygning 1 1480
2321 Vinkelbygning 2 220
2322 Bakbygning 3 450
2323 Vinkelbygning 4 250
2324 Bygning 5 120
993 Christiania Østre 128, 129 1234 1766 Herr General Major Wilster Hiørnet af Toldboed, over og Nedre Strandgade og Printsens gade 2325 Forbygning 1 12380
2326 Bygning 2 2450
2327 Sidebygning 3 1250
2328 Sidebygning 4 410
994 Christiania Østre 130, 131 1235 1766 Frue Justice Raadinde Ancher Hiørnet af Øfre og Nedre Strand samt Printsens gade 2329 Forbygning 1 14230
2330 Sidebygning 2 1230
995 Christiania Østre 132 1236 1766 Ditlef Kiølstrup Øfre Strandgaden 2331 Forbygning 1 560
2332 Bakbygninger 2 130
996 Christiania Østre 133 1237 1766 Søren Tostensens Encke Øfre Strandgaden 2333 Forbygning 1 850
2334 Bakbygning 2 180
2335 Bygninger 3 40
997 Christiania Østre 134 1238 1766 Hans Holst Hiørnet af østre og lille Strandgaden 2336 Forbygning 1 850
2337 Bakbygning 2 150
1239 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 2338 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400
2339 Bivaaning 2 10 250
2340 Veedhammer 3 4 60
2341 Bagbygning 4 7 100
998 Christiania Østre 135 1240 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 2342 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400
2343 Vinkelbygning 2 17 580
2344 Vedskjul 3 2 20
999 Christiania Østre 136 1241 1766 Holger Christian Fruse Lille Strandgaden 2345 Forbygning 1 1130
2346 Sidebygning 2 930
2347 Sidebygning 3 640
1000 Christiania Østre 139ab 1242 1766 Morten Erichsen Nedre Strandgade 2348 Forbygning 1 1100
2349 Sidebygning 2 330
2350 Sidebygning 3 650
2351 Sidebygning 4 120
2352 Mellombygning 5 730
2353 Bygninger 6 450
2354 Sjøbod 7 430
1243 1828 Kjøbmand Johannes Polbi Strandgata 4 2355 Hoved-Vinkelbygning 1 3720
2356 Sidebygning 2 2000
2357 Endebygning 3 1240
2358 Sidebygning 4 1100
2359 Skur 5 90
2360 Skur 6 70
2361 Skur 7 40
2362 Sjøbod 8 190
1001 Christiania Østre 139c 1244 1766 Halvor Hovelsen 2363 Forbygning 1 900
2364 Side/bakbygninger 2 750
1002 Christiania Østre 140, 141 1245 1766 Simen Holm Nedre Strandgade 2365 Forbygning 1 2000
2366 Forbygning 2 380
2367 Bakbygning 3 650
2368 Sidebygning 4 50
1246 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 2369 Forbygning 1 9 200
2370 Bygning 2 10 1210
2371 Bygning 3 2 60
2372 Bagbygning 4 10 500
2373 Sidebygning 5 8 350
1003 Christiania Østre 142 1247 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 2374 Toldbod 1 12 8000
2375 Veiebod 2 5 250