Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Augustinus Røst

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Augustinus Røst 54 Peder Schiødt 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Augustinus Røst 25 Philip Gram 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1768 3 Augustinus Røst 18 Giert Hoe 4 9 6 3 10 10 8 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1769 4 Augustinus Røst 28 Giert Hoe 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.