Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Kommerseråd Hammond

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Kommerseråd Hammond 42 Rolf Greve 37 3 12 43/168 52 13 1 9/28 4 0 0 93 16 13 97/168 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Kommerseråd Hammond 7 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
3 Kommerseråd Hammond 53 Peder Schiødt 20 0 0 28 2 5 4 0 0 52 2 5 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 4 Kommerseråd Hammond 35 Jørgen Cramer 0 7 8 7 8 København Danmark [Løpenr 34 er utelatt]

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.