Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Etatsråd Collin

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1777 1 29 17 9 7/8 29 17 9 7/8 10 12 12 7/8 19 4 13
2 Trondheim 1778 2 29 9 14 19 4 13 48 14 11 28 4 13 20 9 14
3 Trondheim 1779 3 29 10 7/8 20 9 14 49 19 14 7/8 20 10 1 7/8 29 9 13
4 Trondheim 1780 4 31 19 1/2 29 9 13 61 8 13 1/2 30 16 9 1/2 30 12 4
5 Trondheim 1781 5 33 5 10 7/8 30 12 4 63 17 14 7/8 30 12 7 7/8 33 5 7

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.