Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Generalkrigskommisær Klingenberg

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1783 1 1 2 9 1/5 1 2 9 1/5 1 2 9 1/5
2 Trondheim 1784 2 0 15 1 8/15 1 2 9 1/5 1 17 10 11/15 1 2 8 0 15 2 11/15
3 Trondheim 1785 3 0 7 13 13/15 0 15 2 11/15 1 3 3/5 0 15 2 0 7 14 3/5
4 Trondheim 1786 4 0 15 1 3/4 0 7 14 3/5 0 13 7/20 0 7 14 0 5 2 7/20
5 Trondheim 1787 5 0 5 2 7/20 0 5 2 7/20 0 5 2 7/20

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.