Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Herman Höe

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1787 1 57 6 13 7/8 51 6 13 7/8 15 17 15 5/8 35 8 14 1/4
2 10 6 1 1/4 20 8 6 30 14 7 1/4 17 2 0 13 12 7 1/4
2 Trondheim 1788 3 47 1 12 5/8 35 8 14 1/4 82 10 10 7/8 13 12 4 58 19 3 7/8 9 1 8 23 11 7 4 10 12
4 10 11 12 13 12 7 1/4 24 4 3 1/4 22 0 12 1/4 2 3 7
3 Trondheim 1789 5 44 16 6 5/8 23 11 7 4 10 12 13 12 4 68 7 13 5/8 18 3 0 42 11 5 5/8 10 10 12 25 16 8 7 12 4
6 7 15 1/2 2 3 7 9 18 7 1/2 9 12 4 0 6 3 1/2
4 Trondheim 1790 7 37 8 15 1/8 25 16 8 19 17 1/2 7 12 4 63 5 7 1/8 27 9 4 1/2 30 11 13 5/8 10 12 4 32 13 9 1/2 16 17 1/2
8 6 16 2 0 6 3 1/2 7 2 5 1/2 2 6 3 1/2 4 16 2
5 Trondheim 1791 9 32 13 9 1/2 16 17 1/2 32 13 9 1/2 16 17 1/2 32 13 9 1/2 16 17 1/2
10 4 16 2 4 16 2 4 16 2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.