Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kanseliråd Henrik Angell

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 58 12 10 1/16 3 10 3 4/7 53 14 5/48 4 13 2 25/48 112 6 10 1/6 8 3 6 13/48 78 15 7 37/48 2 0 0 33 11 2 19/48 6 3 6 13/48
2 Trondheim 1760 2 91 18 5 3/4 5 13 7 57 9 13 5/8 7 19 14 5/8 149 8 3 3/8 13 13 5 5/8 87 18 15 6 19 14 1/2 61 9 13 6 13 2 19/28
3 Trondheim 1761 3 88 10 42 7 7 7 1/2 61 9 13 6 13 7 1/8 150 0 1 3/4 14 0 14 5/8 87 13 9 10 1 14 62 5 9 1/2 3 19 5/8
4 Trondheim 1764 4 147 3 11 3/8 5 15 5 1/4 89 14 5 3/8 6 4 2 5/8 236 18 3/4 11 19 7 7/8 103 11 4 1/4 5 4 0 133 5 8 6 15 7 5/8
5 Trondheim 1767 5 195 10 12 3/8 5 5 14 1/2 167 18 5 1/8 2 4 10 7/8 363 9 1 1/2 5 5 14 1/4 2 4 10 7/8 169 8 15 1 4 10 5/8 192 0 8 1/2 5 5 14 1/4 1 0 1/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.