Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Jens Mørck

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 41 Jens Mørck 3 0 0 3 0 Dublin Irland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Madame Bonsach 21 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
3 Skipper Mathias Schive 23 Jens Mørck 1 5 13 1/2 1 5 13 1/2 Dublin Irland [løpenummer 22 mangler]
3 Trondheim 1754 4 Madame Bonsach 22 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
4 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 5 Madame Bonsach 21 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.