Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Utdrag fra varelister i Arendal

Varer: Erter

Vanlige lister

Inn til Arendal via innenrikshandel

1754 Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Danmark tønner 945 3/4 945 3/4

Inn til Arendal via innenriks-/utenrikshandel

1686 1733 1741 1742 1743 1749 1756 1762 1774 1786 1794 Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Danmark fjerdinger 3 1/2 3 1/2
2 Danmark tønner 399 1/2 503 391 1050 1/8 941 906 1/2 786 7/8 985 1314 1/2 105 1/2 843 8226
3 Fremmede steder tønner 20 78 1/2 1 19 118 1/2
4 Norge tønner 4 4

Ut fra Arendal via innenrikshandel

1786 1794 Sum*
Nr. Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Norge tønner 15 1/2 6 21 1/2
2 St. Croix tønner 3 3 6

Ut fra Arendal via innenriks-/utenrikshandel

1686 1733 1742 1754 1756 1762 1774 Sum*
Nr. Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Danmark tønner 10 10
2 Norge tønner 96 1/2 1 33 8 1/2 41 1/2 4 3/4 185 1/4
3 St. Croix tønner 53 53

Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og tollsted.

Klikk på årstallet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter årstallet.

Verdier i daler og skilling.

* Blanke felt tolkes som null.