Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Jørgen Gudde

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Jørgen Gudde 3 Christen Svenssøn Lind 3 3 4 11/30 3 3 4 11/30 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 2 Jørgen Gudde 7 Christen Svenssøn Lind 0 15 11/30 15 11/30 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1754 3 Jørgen Gudde 9 Christen Svenssøn Lind 2 5 4 7/30 2 5 4 7/30 Amsterdam Nederland
4 Jørgen Gudde 35 Jan Cornelisen 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 5 Jørgen Gudde 59 Paul Greve 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 6 Jørgen Gudde 40 Christen Svenssøn Lind 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.