Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Konferenseråd Schøller

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1755 1 69 5 4 3/8 12 3 12 59 6 5 3/16 11 18 8 128 11 9 27/40 24 2 4 83 2 7 5/8 11 18 8 45 9 2 1/20 12 3 12
2 Trondheim 1756 2 88 3 7 22/43 17 7 4 45 9 2 1/20 12 3 12 133 12 9 483/860 29 11 0 77 17 4 19/80 12 3 14 55 15 5 2749/3440 17 7 2
3 Trondheim 1757 3 88 10 5 1/4 14 5 0 55 15 5 2749/3440 17 7 2 144 5 11 169/344 31 12 2 84 0 9 17 7 6 49 1 13 129/3440 14 4 12
4 Trondheim 1758 4 90 16 6 1/2 18 5 10 49 1 13 3/32 14 4 12 139 18 3 19/32 32 10 6 49 1 13 3/32 14 4 12 90 15 7 1/4 28 5 10
5 Trondheim 1759 5 89 15 13 1/8 20 0 2 90 15 7 1/4 18 5 10 180 11 4 3/8 38 5 12 90 14 12 18 5 10 69 14 2 5/8 20 0 2
6 Trondheim 1760 6 91 18 5 3/4 22 13 0 89 14 2 5/8 20 0 2 181 12 8 3/8 42 13 2 89 14 13 7/8 19 19 14 91 18 3 1/4 22 13 4
7 Trondheim 1761 7 88 10 4 3/4 120 6 8 91 18 3 1/4 22 13 4 180 8 8 42 19 12 91 17 6 1/2 22 13 4 88 10 2 1/4 20 6 8

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.