Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Hans Paulssøn Bierck

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1777 1 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Paulssøn Bierck 3 0 0 3 0 Bergen Norge
2 Trondheim 1778 2 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Paulssøn Bierck 1 17 8 1 17 8 Bergen Norge
3 Trondheim 1780 3 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Hans Paulssøn Bierck 5 8 12 5 8 12 Bergen Norge
4 Trondheim 1781 4 Herman Höe 14 Hans Paulssøn Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
5 Carl Falk 14 Hans Paulssøn Bierck 3 11 4 3 11 4 Bergen Norge
6 Thomas & Chr. Jelstrup 14 Hans Paulssøn Bierck 4 17 9 4 17 9 Bergen Norge
5 Trondheim 1784 7 Agentinne Lysholms & Co 11 Hans Paulssøn Bierck 4 18 0 4 18 0 Bergen Norge
8 Christian Jelstrup 11 Hans Paulssøn Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
6 Trondheim 1785 9 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Paulssøn Bierck 6 19 10 6 19 10 Bergen Norge
10 Christian Jelstrup 12 Hans Paulssøn Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
7 Trondheim 1786 11 Henrik Meincke 10 Hans Paulssøn Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
12 Agentinne Lysholms & Co 10 Hans Paulssøn Bierck 2 0 3 1/2 2 3 1/2 Bergen Norge
13 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Paulssøn Bierck 14 18 15 14 18 15 Bergen Norge
8 Trondheim 1787 14 Christian Jelstrup 8 Hans Paulssøn Bierck 1 13 14 1 13 14 Bergen Norge
15 Thomas & Chr. Jelstrup 8 Hans Paulssøn Bierck 3 11 4 3 11 4 Bergen Norge
16 Justisråd Friedlieb & Co 9 Hans Paulssøn Bierck 4 0 0 4 0 Christiania Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.