Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Etatsråd Peter F. Suhm

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1760 1 194 1 3 3/4 5 13 7 79 7 2 5/64 2 9 2 1/2 273 8 5 53/64 8 2 9 1/2 73 10 13 1/2 2 9 2 1/2 193 18 15 1/2 5 13 7
2 Trondheim 1761 2 177 0 15 1/4 7 7 7 1/2 193 18 15 5 13 7 370 19 14 3/4 13 0 14 1/2 149 0 0 6 0 0 130 18 11 7 0 1 1/2
3 Trondheim 1762 3 197 7 10 10 15 8 1/2 130 18 11 7 0 14 3/8 328 6 5 17 16 7 60 0 0 197 5 5 1/2 17 16 7
4 Trondheim 1763 4 189 16 3 7 7 7 1/2 197 5 5 1/2 17 16 7 387 1 8 1/2 25 3 14 1/2 147 1 0 24 12 1 136 15 10 0 11 13 1/2
5 Trondheim 1764 5 240 17 1/8 5 15 5 1/4 136 15 10 0 11 13 1/2 377 12 10 1/8 6 7 2 3/4 187 0 0 190 10 7 3/4 6 7 2 3/4
6 Trondheim 1765 6 315 15 15 3/8 6 1 0 190 10 8 3/4 6 7 2 3/4 506 6 8 1/8 12 8 2 3/4 186 5 0 5 15 5 315 12 4 3/4 6 12 13 3/4
7 Trondheim 1766 7 302 19 2 1/4 4 3 3 315 12 4 3/4 6 12 13 3/4 618 11 7 10 16 3/4 253 7 8 302 17 0 10 16 3/4
8 Trondheim 1767 8 319 19 7 1/4 5 5 14 1/4 302 17 0 10 16 3/4 622 16 7 1/4 5 5 14 1/4 10 16 3/4 290 0 0 294 17 5 5 5 14 1/4 10 16 3/4
9 Trondheim 1768 9 279 4 4 5/8 5 7 12 1/4 294 17 5 5 5 14 1/4 10 16 3/4 574 1 9 5/8 10 13 10 1/2 10 16 3/4 239 14 2 5 5 14 279 0 9 5 7 12 1/2 10 16 3/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.