Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Andreas Røst

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Andreas Røst 19 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 2 Andreas Røst 21 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 3 Andreas Røst 25 Niels Schierwing 5 0 0 5 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
4 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 4 Andreas Røst 55 Giert Hoe 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 5 Andreas Røst 27 Giert Hoe 1 5 0 1 5 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.