Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Rådmann Frantz Hammer

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Frantz Hammer 9 Jens Rosholt 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
2 Rådmann Frantz Hammer 18 Christen Svenssøn Lind 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
3 Rådmann Frantz Hammer 54 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 9 15 0 13 15 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 4 Rådmann Frantz Hammer 8 Christen Svenssøn Lind 10 11 6 10 11 6 Amsterdam Nederland
5 Rådmann Frantz Hammer 14 Jens Rosholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
6 Rådmann Frantz Hammer 57 Mathias Meenholt 2 4 15 3/4 1 15 1/4 4 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 7 Rådmann Frantz Hammer 10 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 1 12 1 21 12 1 Amsterdam Nederland
8 Rådmann Frantz Hammer 17 Mathias Schive 1 4 6 1 4 6 Dublin Irland
9 Rådmann Frantz Hammer 55 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 10 Rådmann Frantz Hammer 3 Ole Due 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
11 Rådmann Frantz Hammer 46 Henrik Hermansen 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.