Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Johan Møllman

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 35 3 9 1/4 34 12 12 69 16 7 1/4 34 12 12 35 4 11 1/4
2 Trondheim 1752 2 30 18 8 35 3 11 1/4 66 2 3 1/4 35 3 14 3/4 30 18 4 1/2
3 Trondheim 1753 3 36 0 9 1/2 30 18 4 1/2 66 18 14 30 10 10 36 7 14 1/4
4 Trondheim 1754 4 36 11 15 36 7 14 1/4 72 19 13 1/4 36 8 3 3/4 36 11 9 1/2
5 Trondheim 1755 5 29 14 1 7/8 36 11 9 1/4 66 5 11 1/8 36 4 1 30 1 10 5/8
6 Trondheim 1756 6 33 1 4 81/344 30 1 10 1/8 63 2 14 25/354 30 2 2 1/8 33 0 12 45/172
7 Trondheim 1757 7 33 3 14 3 0 12 45/172 66 4 10 45/172 35 16 14 1/2 30 7 2 143/172
8 Trondheim 1758 8 34 1 2 1/2 30 7 2 12/32 64 8 4 29/32 33 5 0 31 2 15 5/32
9 Trondheim 1759 9 29 18 10 3/8 31 2 15 5/32 61 1 9 1/2 32 0 0 29 0 15 1/2
10 Trondheim 1760 10 30 12 13 1/4 29 0 15 1/2 59 13 12 3/4 29 14 10 29 18 13
11 Trondheim 1761 11 29 10 2 1/4 29 18 13 59 8 15 1/4 29 19 4 29 9 5 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.