Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Thomas Møllman

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 117 5 4 1/8 15 8 15 103/120 47 12 1 13/48 11 7 7 199/280 164 17 5 19/48 26 16 7 471/1050 120 3 5 1/3 9 0 0 44 14 1/16 17 16 7 471/1050
2 Trondheim 1752 2 103 1 10 5/8 8 10 6 11/15 44 14 1/16 17 16 7 471/1050 147 15 10 11/16 26 16 14 191/1050 86 1 3 1/8 17 0 0 61 14 7 9/16 9 6 14 191/1050
3 Trondheim 1753 3 120 2 1/8 10 14 2 46/120 61 14 7 9/6 9 6 14 190/1050 181 16 7 11/16 20 1 227/350 97 10 0 11 0 0 84 5 4 9/10 9 1 227/350
4 Trondheim 1754 4 121 19 12 5/8 7 6 8 13/15 84 5 4 9/16 9 1 227/350 206 5 1 3/16 16 7 9 541/1050 108 18 14 5/8 97 6 2 9/16 16 7 9 541/1050
5 Trondheim 1755 5 98 18 14 1/4 9 2 9 24/60 97 6 2 9/16 16 7 9 541/1050 196 5 13/16 25 10 2 54/60 117 12 14 1/8 14 0 0 78 12 2 11/16 11 10 2 24/60
6 Trondheim 1756 6 99 3 14 41/80 10 9 8 2/5 78 12 2 11/16 11 10 2 24/60 177 16 1 1/5 21 19 10 3/5 90 11 1 11/16 16 0 0 87 4 15 41/80 5 19 10 3/5
7 Trondheim 1757 7 99 11 9 3/4 9 16 13 1/15 87 4 15 41/80 5 19 10 3/5 186 16 9 21/80 15 16 8 1/15 107 13 15 69 9 12 150/3340 15 10 8 1/5
8 Trondheim 1758 8 102 3 6 1/2 11 5 3 2/3 69 9 12 7/16 13 16 8 1/15 171 13 2 15/16 27 1 12 11/15 118 10 13 1/2 4 0 0 53 1 4 7/16 23 1 12 11/15
9 Trondheim 1759 9 89 15 14 4/5 12 2 4 2/5 53 1 4 7/16 23 1 12 8/18 142 17 3 1/4 35 4 1 1/8 93 15 11 24 0 0 48 19 11 1/4 21 4 1 1/8
10 Trondheim 1760 10 91 18 5 3/4 12 17 6 1/15 48 19 11 1/4 21 4 1 1/8 140 18 1 34 1 7 73/120 88 1 1 6 13 14 52 15 15 27 7 9 23/120
11 Trondheim 1761 11 88 10 4 3/4 11 13 13 52 15 15 27 7 9 29/118 141 6 3 1/4 39 1 6 22/176 42 2 5 42 0 0 85 15 4 1/2 2 18 10 1/5

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.