Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, statistikk

Skipsanløp for Hammerfest

Visning: Sted · Nåtidens land

1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811
Nr. Sted Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 (mangler) 1 2 1 5 5 10 18 2 9 1
2 Arkhangelsk 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
3 Barcelona 1 3 1 3 2 3 2 3 6 4 2
4 Barøya 1
5 Bergen 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 3 4
6 Bergen og Livorno 1
7 Bergsfjord 1 1
8 Calsøen 1
9 Dallen 1
10 Ekwarden 1
11 Finnmark 1 1
12 Fiskeri 1
13 Flensburg 3 4 3 4 3 4 3 3 6 5 6
14 Genoa 2 1 1 1
15 Hamburg 2 1
16 Hammerfest 1
17 Hassel i Nordland 1
18 Hundholmen 1 1
19 Karlsøy 2
20 Kem 10 3
21 Kjelvik 1
22 Kola 1 1
23 Kristiansund 1 1 1 1 1 2 2 1 1
24 København 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 4 2 4
25 Lamvigen 1
26 Larvik 1
27 Livorno 1 3 1 2
28 London 1
29 Mandal 1
30 Marseille 1
31 Middelhavet 1 2
32 Moursund 1 1
33 Nordland 1 2 2 3 1 6 5 7 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 9 5
34 Nordlans 1
35 Nore 1
36 Norge 1 1 18 11 1
37 Onega 2
38 Papenburg 1
39 Russland 6 4 1 8 2 13 3 7 3 6 1 11 3 15 15 21 21 20 8 1 7 6 14 6
40 Rødgammen 1
41 Salten 2
42 Senja 1 1 1 4
43 Setubal 1
44 Skjervøy 2 2
45 St. Martin 1
46 Storin? i Nordland 1
47 Sumsky Posad 2
48 Sønderborg 1
49 Tromsø 1 1 2 2 5 2 1 1 4 2 2 1 2
50 Trondheim 8 7 6 7 6 6 9 8 9 8 8 8 7 8 8 6 9 9 7 6 7 9 1 6 4 4 7 8 6
51 uanmeldt 3
52 uden angivelse 1
53 uden anmeldelse 4 5
54 Vardø 1 4 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
55 Vesterålen 2
56 Vestfinnmark 3 3
57 Øst-Finnmark 2 1
58 Aabenraa 1 1 2 1
Sum 21 23 26 26 20 19 31 31 38 39 41 41 33 31 27 27 34 34 36 36 42 40 45 38 13 12 22 20 36 30

Én kilde per fra- og til-kolonne.