Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kanseliråd Angell

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1752 1 51 10 13 1/4 4 18 9 9/28 33 11 2 19/48 6 3 6 13/28 85 1 25 31/48 11 1 15 27/28 39 1 11 43/48 6 3 6 23/28 46 0 3 3/4 4 18 9 1/2
2 Trondheim 1753 2 60 0 15 3/4 6 1 0 46 0 3 3/4 4 18 9 1/2 106 1 3 1/2 10 19 9 1/2 75 10 0 8 18 9 9/28 30 10 10 2 1 5/8
3 Trondheim 1754 3 79 5 13 3/8 5 13 7 30 10 10 2 1 5/28 109 16 7 7/8 7 14 7 5/28 59 9 5 1/2 50 7 2 3/8 7 14 7 5/28
4 Trondheim 1755 4 64 6 2 1/16 8 2 9 1/2 50 7 2 3/8 7 14 7 5/28 114 13 4 7/16 15 17 19/20 78 8 7 7/28 8 4 7 36 4 12 9/16 7 12 7 1/2
5 Trondheim 1756 5 71 12 13 71/608 9 16 14 9/28 36 4 12 9/16 7 12 9 1/2 107 17 9 219/344 17 9 7 23/28 53 16 2 9/16 11 12 9 19/28 54 1 7 71/688 5 16 14 1/7
6 Trondheim 1757 6 71 18 6 7/8 7 11 4 54 1 7 71/688 5 16 14 1/7 125 19 13 663/688 13 8 2 1/7 63 19 4 5 0 0 61 7 12 6860/7181 8 8 2 1/7
7 Trondheim 1758 7 90 16 6 1/2 8 5 4 5/7 61 7 12 15/16 8 8 2 1/7 152 4 3 7/16 16 13 6 6/7 76 12 12 7 8 2 9/28 75 10 10 7/16 9 5 4 15/28
8 Trondheim 1759 8 89 15 13 1/8 6 19 14 1/3 75 10 10 7/10 9 5 4 15/38 165 8 7 4/10 10 5 0
9 Trondheim 1762 9 98 13 13 10 15 8 1/2 62 5 9 1/2 3 19 3/8 160 19 6 1/2 14 14 9 1/8 86 10 0 9 7 14 74 8 7 1/4 5 6 11 1/8
10 Trondheim 1763 10 116 0 3/8 7 7 7 1/2 74 8 7 1/4 5 6 11 1/8 190 8 7 5/8 12 14 2 5/8 100 13 14 6 10 0 89 14 5 1/8 6 4 2 5/8
11 Trondheim 1765 11 192 19 12 1/4 6 1 0 133 5 9 6 15 7 7/8 326 5 5 1/2 12 16 7 7/8 159 10 6 1/2 9 15 0 166 12 10 1/8 3 1 7 1/8
12 Trondheim 1766 12 185 2 12 7/8 4 3 3 166 12 10 1/8 3 1 7 7/8 351 15 7 7 4 10 7/8 183 15 13 5 0 0 167 18 5 1/8 2 4 10 7/8

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.