Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kanseliråd Henrik Lysholm

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1756 1 11 0 6 323/344 11 0 6 323/344 5 8 11 5 11 11 323/344
2 Trondheim 1758 2 11 7 1 8 9 13 19 16 14 7 1 14 12 6 15 9/32
3 Trondheim 1759 3 9 19 8 7/8 11 6 15 9/32 21 6 8 5/32 10 6 4 9 19 5 3/4
4 Trondheim 1760 4 10 4 4 1/2 9 19 5 1/4 20 3 9 3/4 9 15 10 7/8 10 4 6 3/4
5 Trondheim 1761 5 39 6 14 2 9 2 1/2 10 4 6 3/4 49 11 4 3/4 2 9 2 1/2 20 4 2 1/4 29 7 1/2 2 9 2 1/2
6 Trondheim 1762 6 43 17 4 2 12 10 3/10 29 7 1/2 2 9 2 1/2 73 4 4 1/2 5 1 13 4/15 29 7 1/2 2 9 2 1/2 43 16 12 2 12 10 25/30
7 Trondheim 1763 7 52 14 7 1/8 8 16 9 4/24 43 16 12 2 12 10 23/30 96 11 3 1/6 11 9 3 14/15 43 17 2 2 12 10 23/30 52 13 15 1/8 8 16 9 14/15
8 Trondheim 1764 8 53 10 7 9 15 10 14/15 52 13 15 7/8 8 16 9 15/16 106 4 6 1/8 18 12 4 13/15 76 5 8 7/8 8 16 9 1/6 29 18 5 5/8 9 15 11 63/90
9 Trondheim 1765 9 70 3 8 3/4 28 17 4 29 18 6 5/8 9 15 11 7/10 100 1 15 3/8 38 12 15 1/10 53 9 15 1/2 13 14 10 14/15 46 11 2 5/8 24 17 4 23/30
10 Trondheim 1766 10 67 6 7 5/8 16 0 14 1/6 46 11 2 5/8 24 17 4 23/30 113 17 10 1/2 40 18 2 14/15 60 3 2 1/2 34 15 2 1/6 53 14 1/8 6 3 23/30
11 Trondheim 1767 11 71 2 1 5/8 20 19 4 1/6 53 14 1/8 6 3 23/30 124 16 1 3/4 27 2 4 14/15 50 15 0 6 3 0 71 1 10 20 19 4 14/15
12 Trondheim 1768 12 62 0 15 1/4 19 10 2 5/6 71 1 10 20 19 4 14/15 133 2 9 1/4 40 9 7 23/60 71 1 10 20 19 4 14/15 62 0 2 19 10 2 5/6
13 Trondheim 1770 13 57 9 8 12 5 12 1/6 39 16 6 15 19 1 1/3 97 5 14 28 4 13 1/2 63 14 4 2/3 24 8 15 1/3 31 19 6 3 15 14 1/6

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.