Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Utenlandske handelssteder o.a.

Nr. Navn
1 1.Utførte varer, ikke spesifisert
2 1. Utført trelast
3 Af Efterskrevne Aaringers forfaldende Oplagsvahrer, som aparte er fortoldet, og icke under foregaaende Alphabet er begreben
4 Alle varer som har vært ved Negotierit til Kristiansand tolldistrikt
5 All utskipet trelast fra Sand
6 Altona
7 Altona, Hamborg og Rusland
8 Altona, Hamborg og Tyschland
9 Altona, Hamburg og Tyschland
10 Altona, Hamburg og Tyskland
11 Andre steder i Norge
12 Arendal
13 Asiatiske og Amerikanske varer fra København
14 audefinert
15 Barcelona
16 Begge Sicilierne
17 Belgia
18 Bergen
19 Bergen, Trondheim og Romsdalen
20 Bergen. Varene er innført til Sunnhordaland fra Fremmede steder
21 Bergen og Christiania
22 Bergen og Trondhiem
23 Bodø
24 Bodø, Troms og Vestfinnmark
25 Brasil
26 Bremen
27 Christiania
28 Christiansund
29 Curland, Lifland og Rusland
30 Curland, Lifland og Tyschland
31 Curland, Lisland og Rusland
32 Cusland, Lisland og Rusland
33 Danmark
34 Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter
35 Danmark, der fortollet
36 Danmark, fortollet
37 Danmark, fortollet ved utførsel
38 Danmark, her fortollet
39 Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet
40 Danmark, tollfritt
41 Danmark, ufortollet
42 Danmark, utførte fremmede fortollede varer
43 Danmark og andre innenrikske steder
44 Danmark og Hertugdømmene
45 Danmark og Norge, samt andre innenrikse som der er frigjort
46 Danmark og provinsene her imellom
47 Danmark som er her frie passerit
48 Danske asiatiske inførte varer
49 Danske stat, Altona untagen
50 Danske vahrer som her er fortoldet som Flensborger
51 Danske Varer, som her ere fortoldede som Flensborgers etc.
52 Danske varer som er fortollet som Flensburgere etc.
53 Dantzig og Polsch Preusen
54 Dantzig og Polsch Preussen
55 Dantzig og polsk Preussen
56 Dantzig og polsk Prousen
57 Danzig og polsk Preussen
58 Danzig og Polsk Preussen
59 Danzig og Polsk Prøysen
60 De dansk amerikanske lande
61 De danske amerikanske øyer
62 De joniske øyer
63 Den Sardinske stat
64 Drammen
65 Drøbak
66 Egersund
67 Engeland, Schotland og Irland
68 Engelland, Schotland og Irland
69 England
70 England, Holland og Schottland
71 England, Schotland og Irland
72 England, Schottland og Irland
73 England, Skotland og Irland
74 England, Skottland, og Irland
75 England, Skottland og Irland
76 eNorge
77 Farsund
78 Finnmark
79 Flekkefjord
80 Flensburg
81 Fra Danmark, Norge og andre innenrikse steder som der ere frigjorte
82 Fra Danmark og Norge, samt andre Inden Rigs Stæder, som der ere frigiorde
83 Fra de Holsteenske lande af der fall er produkter samt fabrikerede vahre er indført
84 Fra det Ostindische Compagnie udi Københafn er indbemelde Aar 1734 indført Efterskrevne
85 Fra det Ost og West Indisk Compagnie udi Københafn, er udi indbemeldte aar 1749 indført efterskrevne
86 Fra det Ost og West Indisk Compagnie udi Københafn, er udi indbemeldte aar 1749 indført efterskrevne, der foruden inført, for igjen til Scotland at lade udføre
87 Fra Drammen til Danmark
88 Fra Holmestrands tolderi er hid flaadet som i skibene er indlad og udført
89 Franching
90 Franchrig
91 Frankerig
92 Frankrig
93 Frankrike
94 Fra sønna- og nordenfields
95 Fra sønna- og nordenfields, innført til Romsdalsmarkedet
96 Fredrikshald (Halden)
97 Fredrikstad
98 Fremede fra hertugdømet Slesvig og Holstein
99 Fremmede fra Hertugdømmet, Slesvig og Holsteen indkommende Vahre
100 Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein
101 Fremmede fra Hertugdømrne Slesvig og Holstein
102 Fremmede steder
103 Fremmede Steder
104 Fremmede steder, dette året innført og opplagt
105 Fremmede steder, fortollet
106 Fremmede steder, fortollet i Trondheim eller Bergen
107 Fremmede steder, fortollet ved utførsel
108 Fremmede steder, innført med innelandske og de ved traktaten priviligerte, og her fortollet
109 Fremmede steder, konfiskerte varer
110 Fremmede steder, Strandede vrakvarer
111 Fremmede steder, ufortollet
112 Fremmede steder, uten traktat og her fortollet
113 Fremmede steder med priviligerte skip
114 Fremmede steder med upriviligerte skip
115 Fremmede Stæder
116 Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein
117 Fremmed steder
118 Fremmed varer fra hertugdømmene Slesvig og Holstein
119 Fremmende varer, også Hertugdømmene og Slesvig og Holstein
120 Fyrstedømmene
121 Gdansk og polsk Preussen
122 Genua
123 Gibraltar
124 Grimstad
125 Hamburg
126 Hammerfest
127 Hannover
128 Hertgudømmene
129 Hertugdømmene
130 Hertugdømmene, fortollet i Trondheim eller Bergen
131 Hertugdømmene/Provinsene
132 Hertugdømmene og Slesvig
133 Hertugdømmene Slesvig og Holstein
134 Hertugdømme Slesvig og Holstein
135 Hertugdømmet Holstein
136 Hertugdømmet Slesvig, Vestindien
137 Holland
138 Holland og Flandern
139 Holmestrand
140 Holstein
141 Holsten
142 Holsten, Hamberg og Tuskland
143 Hundholmen (Bodø)
144 Ikke oppgitt
145 Indført provinzerne imellum og her fortoldet
146 Innelandske varer til innenlandske steder
147 Innenlandske steder
148 Innenlandske varer
149 Innenlandske varer fra innenlandske steder
150 Innenlandske varer til innenlandske steder
151 Innenlandske varer til utenlandske steder
152 Innenlandsvarer fra innenlandske steder
153 Innen- og utenriks
154 Innenriks
155 Innenriks, annetsteds fortollet
156 Innenriks, her fortollet
157 Innenriks til forhandling og lossing
158 Innført
159 Innførte av opplag
160 Innførte Efterskrevne varer
161 Innførte varer
162 Innførte varer fra adskillige steder innen Rikene som tidligere er fortollet
163 Innførte varer fra fremmede steder som udi skiperommene er blevne beliggende og ufotollet igjen utført
164 Innførte varer - innen- og utenriks
165 Innførte varer som er videre utført til innerikse steder
166 Innførte varer som på adskillige steder udi Danmark og norge er fortoldet
167 Innført fra fremmede steder
168 Innført fra innenriks, her fortollet
169 Innført fra innførte Andre innerikse steder??
170 Innført og fortoldet av innenlandske og udi tractaten privilligerede
171 Inn og utførte varer og trelast udi Svinesunds tolderi
172 Irland, Skotland og Engelland
173 Island
174 Kaliningrad og kongelig Preussen
175 Kirkestaten
176 Kløvnes i Østfinnmark
177 Kløvnæs
178 Kløvnæs i Øst-Finnmark
179 Konfiskerte varer
180 Konfiskerte varer sendt til Bergen??
181 Kongelige magasin
182 Kongelig magasin, proviant
183 Konigsberg og Kongelig Preussen
184 Kragerø
185 Kreierters og skuders udførtes trelast
186 Kristiansand
187 Kristiansund
188 Kurland, Lifland og Russland
189 Kurland, Livland og Russland
190 København
191 Kønigsberg og Kongelig Preusen
192 Kønigsberg og Kongelig Preussen
193 Køningsb. og Kongelig Preusen
194 Køningsberg og kongelig Preussen
195 Køningsberg og kongelig Prousen
196 Köningsberg og Kongl Preussen
197 Langesund
198 Larvik
199 Lillesand
200 Lisboa
201 Lubech
202 Lybech
203 Lübeck
204 Lübek
205 Mandal
206 Mecklenburg
207 Mellomrigene
208 Mellomriks og provinsene
209 Middelhavet
210 Molde
211 Moss
212 Munderingssorter
213 Nordamerikanske fristater
214 Norge
215 Norge, her fortollet
216 Norge, Romsdals Marchets udgaaende
217 Norge, tollfritt
218 Norge, utførte fremmede fortollede varer
219 Norge, utført fra byen
220 Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser
221 Norge eller provinsene
222 Norge eller provinsene , der fortollet
223 Oldenburg
224 Portugal
225 Portugal og Madeira
226 Preüssen
227 Provicierne
228 Provincerne
229 Provincierne
230 Provinsene
231 Reddet fra innkommende strandet skip
232 Repvåg i Vest-finnmark
233 Repvåg i Vest-Finnmark
234 Risør
235 Romsdalen
236 Rusland
237 Russland
238 Samlet
239 Scoch som er indført og verd udlendsch Told er afbetalt
240 Skeere??
241 Slesvig
242 Slesvig-Holstein
243 Slesvig og Holstein
244 Sogndal
245 Spania
246 Spanien
247 Spitsbergen
248 St. Croix
249 Stavanger
250 Storbritannia og Irland
251 Stranede vrakvarer
252 Sverige
253 Til Kongelig Mayestet
254 Toskana
255 Trelast til Christiania og Drammen
256 Trelastutførsel fra Holmestrand
257 Tromsø
258 Tromsø og Bodø
259 Tromsø og Vestfinnmark
260 Trondheim
261 Trondheim og Fosen
262 Tønsberg
263 udefinert
264 Udenlandske steder
265 Ukjent sted
266 Uprivilegierede Skibers indførte vahrer
267 Uspesifisert
268 Utenlandske varer
269 Utenlandske varer fra innenlandske steder
270 Utenlandske varer fra innenlandske steder - tidligere fortollet
271 Utenlandske varer fra utenlandske steder
272 Utenlandske varer til innenlandske steder
273 Utenlandske varer til utenlandske steder
274 Utenriks
275 Utførte varer
276 Utførte varer hvorav melomrikstollen er betalt
277 Utførte varer og trelast
278 Utført til fremmede steder
279 Utført trelast
280 Utført trelast, uspesifisert destinasjon
281 Utført trelast??
282 Utført trelast til Danmark
283 Utført varer
284 Utgående
285 Utskipet fra Fritzøe jernverk
286 Vadsø
287 Vahrer som til Aardals Kobberverck er henført
288 Vardø
289 Vardøhus festning
290 Varer fra et skip som har ligget i vinterleie i Flekkefjord
291 Varer som fra Kiøbenhavn for hans kongl majestets regning af det kongl almindelige magazin ere opsendte
292 Varer som har kommet inn til Sunnhordaland fra Bergen
293 Varer som har kommet inn til Sunnhordaland fra Stavanger
294 Varer som til Alvøens Krud fabrique ere indførte
295 Varer som til det her oprettede sukker raffinaderie ere indførte
296 Varer til Hans majestets magasin og munderingssorter
297 Vestfinnmark
298 Vestindien
299 Vidre til Danmark, utførte fremmede fortollede varer
300 Vismar og Svensck Pommeren
301 Wdi Christiania Indschibbit, og Resten her Indtagit
302 Wdi Drammen Indschibbit, og Resten her Indtagit
303 Wdi Friderichsshald Indschibbit, og Resten her Indtagit
304 Weimar og svensk Pommern
305 Weimar og Svensk Pommern
306 Wismar og Svensk Pommern
307 Østerike
308 Østerriisør
309 Østersjøen
310 Østindiske kompani, København
311 Ålesund