Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Justisråd Gerrit Hornemann

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 160 Innkommende kobber fra Mokk, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1758 1 2 11 10 5/6 2 11 10 5/6 2 11 10 5/6
2 Trondheim 1759 2 2 14 7 1/5 2 11 10 5/8 5 6 2 5 6 2
3 Trondheim 1760 3 2 13 3 1/30 5 6 2 7 19 5 1/30 7 19 5 1/30
4 Trondheim 1761 4 2 9 2 1/2 7 19 5 1/30 10 8 7 8/15 5 5 2 5 2 5 8/15
5 Trondheim 1762 5 2 12 10 9/10 5 2 5 8/15 7 14 15 8/15 7 15 12 8/15 0 0 12 1/2
6 Trondheim 1763 6 3 9 5 4/24 3 9 5 4/24 3 9 5 4/24
7 Trondheim 1764 7 3 15 1 4/15 3 9 5 1/6 7 4 7 1/10 7 3 15 0 0 8 1/10
8 Trondheim 1782 8 40 10 6 40 10 6 40 10 6
9 Trondheim 1783 9 12 2 0 40 10 6 52 12 6 52 9 12 0 2 10
10 Trondheim 1784 10 0 2 10 0 2 10 0 2 10
11 Trondheim 1785 11 0 2 10 0 2 10 0 2 10
12 Trondheim 1786 12 0 2 10 0 2 10 0 2 10
13 Trondheim 1787 13 0 2 10 0 2 10 0 2 10
14 Trondheim 1788 14 0 2 10 0 2 10 0 2 10

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.