Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kanseliråd Thaysen

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 560 For mye utskipet tollfri kobber, som skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1764 1 8 4 7 3/4 [Kolonne 2a og videre i fellesskap me(…)
2 Trondheim 1765 2 18 3 0 4 5 15 3/4 22 8 15 3/4 18 3 0 4 5 15 3/4
3 Trondheim 1766 3 12 9 9 4 5 15 3/4 16 15 8 3/4 12 9 9 4 5 15 3/4
4 Trondheim 1767 4 15 17 10 1/4 4 5 15 3/4 15 17 10 1/4 4 5 15 3/4 4 5 14 3/4 15 17 10 1/4 0 10 0
5 Trondheim 1768 5 16 3 4 3/4 15 7 10 1/4 32 0 15 15 7 10 1/4 16 3 4 3/4
6 Trondheim 1769 6 14 15 9 3/8 16 3 4 3/4 30 18 14 1/8 30 18 13 3/4 0 0 3/8
7 Trondheim 1770 7 15 6 4 1/2 0 0 3/8 0 0 3/8 15 6 4 1/2 15 6 4 1/2
8 Trondheim 1771 8 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4
9 Trondheim 1772 9 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4
10 Trondheim 1773 10 13 0 14 1/2 13 0 14 1/2 11 0 0 2 0 14 1/2
11 Trondheim 1774 11 15 17 10 0 2 0
12 Trondheim 1775 12 15 11 15 1/4 15 17 10 1/2 31 9 9 3/4 27 17 10 3 11 15 3/4
13 Trondheim 1776 13 15 11 15 1/4 3 11 15 3/4 19 3 15 3 11 14 15 12 1
14 Trondheim 1777 14 15 17 10 15 12 1 31 9 11 15 11 15 1/4 15 17 11 3/4
15 Trondheim 1778 15 15 17 11 3/4 15 17 11 3/4 15 17 10 0 0 1 3/4
16 Trondheim 1779 16 0 0 1 3/4 0 0 1 3/4 0 0 1 3/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.