Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Direktør Peder Hiort

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1770 1 21 11 1 25 16 1 1/2 47 7 2 1/2 25 15 0 21 11 1
2 Trondheim 1771 2 27 4 10 1/8 21 11 1 48 15 11 1/8 21 11 1 27 4 10 1/8
3 Trondheim 1772 3 27 10 4 7/8 27 4 10 1/8 54 14 15 27 4 13 27 10 2
4 Trondheim 1773 4 26 18 15 3/8 27 10 2 54 9 1 3/8 27 10 4 7/8 26 18 12 1/2
5 Trondheim 1774 5 30 1 3 1/2 26 18 12 1/2 57 0 0 26 18 13 1/4 30 1 2 3/4
6 Trondheim 1775 6 28 12 13 3/4 30 1 2 3/4 58 14 1/2 30 1 2 3/4 28 12 13 3/4
7 Trondheim 1776 7 25 15 7 3/4 28 12 13 1/4 54 8 5 1/2 28 13 1/4 25 15 4 3/4
8 Trondheim 1777 8 22 8 3 3/8 25 15 4 3/4 48 3 8 1/8 25 10 10 3/8 22 12 13 3/4
9 Trondheim 1778 9 22 2 6 1/2 22 12 13 3/4 44 15 4 1/4 22 12 13 3/4 22 2 6 1/2
10 Trondheim 1779 10 22 2 8 5/8 22 2 6 1/2 44 4 15 1/8 22 2 9 3/8 22 2 5 3/4
11 Trondheim 1780 11 23 19 4 3/8 22 2 5 3/4 46 1 10 1/8 36 6 15 1/2 9 14 10 5/8
12 Trondheim 1781 12 24 19 4 1/8 9 14 10 5/8 34 13 14 3/4 29 14 13 1/2 4 19 1 1/4
13 Trondheim 1782 13 24 16 13 1/4 4 19 1 1/4 29 15 14 1/2 24 19 5/8 4 16 13 7/8
14 Trondheim 1783 14 25 2 1 1/2 4 16 13 7/8 29 18 15 3/8 24 17 3/4 5 1 14 5/8
15 Trondheim 1784 15 26 2 1 1/12 5 1 14 5/8 31 3 15 17/24 5 2 3 11/24 26 1 12 1/4
16 Trondheim 1785 16 26 16 2 26 1 12 1/4 52 17 14 1/4 26 1 15 1/8 26 15 15 1/8
17 Trondheim 1786 17 26 18 13 1/4 26 15 15 1/8 53 14 12 3/8 47 12 6 3/8 6 2 6
18 Trondheim 1787 18 25 13 7 6 2 6 31 15 13 6 2 8 7/8 25 13 4 1/8
19 Trondheim 1788 19 23 10 14 3/8 25 13 4 1/8 49 4 2 1/2 32 10 14 16 13 4 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.