Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Auksjonsdirektør Busch

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 11 15 3 1/10 11 15 3 1/10 9 2 13 2 12 6 1/10
2 Trondheim 1752 2 5 14 9 3/20 2 12 6 1/10 8 6 15 1/4 5 12 6 1/10 2 14 9 3/20
3 Trondheim 1753 3 14 0 3 6/120 2 14 9 3/20 16 14 12 1/5 0 15 8 3/20 1 14 4 1/20
4 Trondheim 1754 4 8 7 10 1/6 1 14 4 1/20 10 1 14 13/60 2 0 0 8 1 13 13/60
5 Trondheim 1755 5 15 4 1/5 8 1 14 13/60 23 5 14 25/60 15 4 11 43/60 8 1 2 7/10
6 Trondheim 1756 6 12 17 14 1/10 6 18 7/28 6 18 7/28 6 18 7/28
7 Trondheim 1757 7 14 0 1 1/30 6 14 3 8/10 20 14 4 5/6 19 5 1 1/10 1 9 3 11/15
8 Trondheim 1758 8 11 12 8 3/4 1 9 3 11/15 13 1 12 29/60 13 1 12 29/60
9 Trondheim 1759 9 10 17 12 4/5 10 17 12 4/5 10 18 12 1 0 0
10 Trondheim 1760 10 10 12 12 2/5 10 12 12 2/5 10 12 11 0 0 1 2/5
11 Trondheim 1761 11 9 16 10 0 0 1 2/5 9 16 11 2/5 9 6 11 2/5
12 Trondheim 1762 12 10 10 11 13/15 10 10 11 13/15 10 10 11 13/15
13 Trondheim 1763 13 13 7 4 16/24 13 17 4 16/24 13 17 2/3
14 Trondheim 1764 14 15 0 7 11/15 15 0 7 11/15 15 1 2 3/4
15 Trondheim 1765 15 31 15 4 31 15 4 31 15 4
16 Trondheim 1766 16 13 17 19/30 13 17 19/30 13 17 19/30
17 Trondheim 1767 17 20 4 1 13/30 20 4 1 13/30 20 0 13 13/20 0 3 3 47/60
18 Trondheim 1768 18 18 8 12 23/30 0 3 3 47/60 18 12 11/20 18 12 11/20
19 Trondheim 1769 19 44 2 4 2/3 44 2 4 2/3 27 0 0 17 2 4 2/3
20 Trondheim 1770 20 8 11 2 19/30 17 2 4 2/3 25 13 7 3/10 25 13 7 3/10
21 Trondheim 1772 21 52 18 12 52 18 12 33 0 0 19 18 12
22 Trondheim 1773 22 58 4 10 19 18 12 78 3 6 49 18 12 28 4 10
23 Trondheim 1774 23 44 19 15 28 4 10 73 4 9 42 4 10 30 19 15
24 Trondheim 1775 24 35 5 13 1/3 30 19 15 66 5 12 1/3 34 19 15 31 5 13 1/3
25 Trondheim 1776 25 40 11 1/4 31 5 13 1/3 71 16 14 7/12 44 10 0 27 6 14 7/12
26 Trondheim 1777 26 37 13 11 2/3 27 6 14 7/12 65 0 10 1/4 23 11 0 41 9 10 1/4
27 Trondheim 1778 27 47 18 8 3/4 41 9 10 1/4 89 8 3 39 0 0 50 8 3
28 Trondheim 1779 28 36 17 5 1/2 50 8 3 87 5 8 1/2 36 0 0 51 5 8 1/2
29 Trondheim 1780 29 39 6 8 51 5 8 1/2 90 12 1/2 51 0 0 39 12 1/2
30 Trondheim 1781 30 44 7 4 78/240 39 12 1/2 44 7 4 78/240 29 12 1/2 19 10 0 24 0 0 24 17 4 78/240 15 12 1/2
31 Trondheim 1782 31 24 17 4 78/240 24 17 4 78/240 24 17 4 78/240
32 13 0 3 3/4 15 12 1/2 58 12 4 1/4 12 0 0 16 12 4 1/4
32 Trondheim 1783 33 46 13 13 1/2 46 12 4 1/4 93 6 3 3/4 57 0 0 36 6 3 3/4
33 Trondheim 1784 34 47 18 8 3/4 36 6 3 3/4 84 4 12 1/2 55 3 8 3/4 29 1 3 3/4
34 Trondheim 1785 35 37 16 4 29 1 3 3/4 66 17 7 3/4 50 0 0 16 17 7 3/4
35 Trondheim 1786 36 47 5 5 16 17 7 3/4 64 2 12 3/4 53 0 0 11 2 12 3/4
36 Trondheim 1787 37 51 0 15 11 2 12 3/4 62 3 11 3/4 43 18 13 18 4 14 3/4
37 Trondheim 1788 38 34 0 10 23 10 0 10 10 10
39 18 4 14 3/4 18 4 14 3/4 18 4 14 3/4
38 Trondheim 1789 40 10 10 10 34 0 10 44 11 4 20 0 0 24 11 4
39 Trondheim 1790 41 39 14 1 24 11 4 64 5 5 36 11 4 27 14 1
40 Trondheim 1791 42 61 1 5 1/2 27 14 1 88 15 6 1/2 57 4 1 31 11 5 1/2
41 Trondheim 1792 43 53 17 10 1/2 31 11 5 1/2 85 9 0 63 11 5 1/2 21 17 10 1/4
42 Trondheim 1793 44 68 5 1/2 21 17 10 1/2 90 2 11 53 5 4 1/2 36 17 6 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.