Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Rådmann Hans Hornemann

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 1 Mathias Meenholt 15 0 0 15 0 Hamburg Tyskland
2 Rådmann Hans Hornemann 3 Peder Abel 3 10 0 3 10 0 Bordeaux Frankrike
3 Rådmann Hans Hornemann 12 Henrik Wulf 129 14 6 129 14 6 Amsterdam Nederland
4 Rådmann Hans Hornemann 25 Christen Svenssøn Lind 0 18 12 6 0 0 6 18 12 Amsterdam Nederland
5 Rådmann Hans Hornemann 34 Jacob Jacobsen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
6 Rådmann Hans Hornemann 41 Jens Mørck 3 0 0 3 0 Dublin Irland
7 Rådmann Hans Hornemann 43 Henrik Wulf 70 0 0 30 0 0 60 0 0 20 0 0 180 0 Amsterdam Nederland
8 Rådmann Hans Hornemann 46 Peter Diedrichsen 6 14 3 6 14 3 Dublin Irland [løpenr 45 mangler]
9 Rådmann Hans Hornemann 49 Christen Svenssøn Lind 30 0 10 30 10 Amsterdam Nederland
10 Rådmann Hans Hornemann 60 Jan Cornelisen 46 0 0 10 0 0 30 0 0 6 2 12 92 2 12 Amsterdam Nederland
11 Rådmann Hans Hornemann 64 Skipper Hans Ulrik Stork 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 12 Rådmann Hans Hornemann 11 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
13 Rådmann Hans Hornemann 16 Paul Greve 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
14 Rådmann Hans Hornemann 28 Peder Abel 55 0 0 21 13 12 5/7 49 3 12 13/60 42 15 1 31/32 168 12 10 3023/3360 Amsterdam Nederland
15 Rådmann Hans Hornemann 35 Jan Cornelisen 40 0 0 25 0 0 65 0 Amsterdam Nederland
16 Rådmann Hans Hornemann 52 Christen Messler 51 0 0 51 0 Bilboa Spania
17 Rådmann Hans Hornemann 58 Mathias Meenholt 23 0 0 10 0 0 30 0 0 63 0 Amsterdam Nederland
18 Rådmann Hans Hornemann 61 Hans Strøm 8 3 0 21 0 0 4 0 0 33 3 0 Bordeaux Frankrike
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 19 Rådmann Hans Hornemann 2 Jan Cornelisen 158 14 0 22 1 9 21/60 5 5 10 186 1 3 7/20 Amsterdam Nederland
20 Rådmann Hans Hornemann 23 Job Thode 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
21 Rådmann Hans Hornemann 30 Hans Bleecke 23 0 6 65 0 0 88 6 Amsterdam Nederland
22 Rådmann Hans Hornemann 43 Jan Cornelisen 80 0 0 10 0 0 44 0 0 16 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
23 Rådmann Hans Hornemann 50 Henrik Wulf 16 0 0 10 0 0 41 0 0 67 0 Hamburg Tyskland
24 Rådmann Hans Hornemann 62 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
25 Rådmann Hans Hornemann 64 Job Thode 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
26 Rådmann Hans Hornemann 67 Christen Messler 67 3 12 26 16 0 6 0 4 100 0 Bordeaux Frankrike
4 Trondheim 1754 27 Rådmann Hans Hornemann 5 Jan Cornelisen 75 0 0 25 0 0 34 0 0 134 0 Amsterdam Nederland
28 Rådmann Hans Hornemann 17 Mathias Meenholt 12 18 4 11/20 7 1 11 9/20 20 0 Hamburg Tyskland
29 Rådmann Hans Hornemann 25 Peder Larsen Due 6 0 0 6 0 Bergen Norge
30 Rådmann Hans Hornemann 26 Niels Schierwing 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
31 Rådmann Hans Hornemann 32 Christopher Boysen 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark
32 Rådmann Hans Hornemann 36 Jan Cornelisen 35 0 0 24 0 0 12 0 0 71 0 Amsterdam Nederland
33 Rådmann Hans Hornemann 42 Christen Svenssøn Lind 15 0 0 10 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
34 Rådmann Hans Hornemann 52 Mathias Meenholt 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
35 Rådmann Hans Hornemann 55 Christen Messler 30 0 0 12 0 0 18 0 0 15 0 0 75 0 Amsterdam Nederland
36 Rådmann Hans Hornemann 59 Hans Petersen Holm 6 2 8 6 2 8 Bremen Tyskland
37 Rådmann Hans Hornemann 62 Henrik Wulf 45 0 0 4 0 0 3 0 0 11 0 0 63 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 38 Rådmann Hans Hornemann 3 Jan Cornelisen 88 0 0 20 0 0 1 19 14 11/15 109 19 14 11/15 Amsterdam Nederland
39 Rådmann Hans Hornemann 12 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
40 Rådmann Hans Hornemann 23 Niels Schierwing 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
41 Rådmann Hans Hornemann 30 Peder Larsen Due 10 0 0 10 0 Bergen Norge
42 Rådmann Hans Hornemann 34 Henrik Wulf 40 0 0 20 0 0 20 0 0 10 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
43 Rådmann Hans Hornemann 38 Peter Gay 3 1 2 3 1 2 Aalborg Danmark
44 Rådmann Hans Hornemann 41 Jan Cornelisen 56 0 0 14 0 0 30 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
45 Rådmann Hans Hornemann 44 Pieter Broders 70 0 0 20 0 0 10 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
46 Rådmann Hans Hornemann 51 Jacob Brun 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark
47 Rådmann Hans Hornemann 53 Hans Strøm 2 6 0 2 6 0 Dublin Irland
48 Rådmann Hans Hornemann 54 Hans Strøm 2 5 0 2 5 0 Dublin Irland
49 Rådmann Hans Hornemann 65 Johan Lindhart 25 0 0 5 0 0 30 0 København Danmark
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 50 Rådmann Hans Hornemann 7 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
51 Rådmann Hans Hornemann 10 Jan Cornelisen 111 0 0 80 0 0 16 0 0 3 0 0 210 0 Amsterdam Nederland
52 Rådmann Hans Hornemann 11 Lars Kruse 0 18 11 18 11 Dublin Irland
53 Rådmann Hans Hornemann 14 Paul Greve 15 0 0 15 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
54 Rådmann Hans Hornemann 19 Job Thode 15 11 0 2 9 6 11/20 18 6 11/20 Hamburg Tyskland
55 Rådmann Hans Hornemann 20 Peder Larsen Due 7 0 0 7 0 Bergen Norge
56 Rådmann Hans Hornemann 28 Jan Cornelisen 56 17 9 5/16 30 0 0 32 0 0 10 0 0 128 17 9 5/16 Amsterdam Nederland
57 Rådmann Hans Hornemann 39 Christen Svenssøn Lind 78 0 0 78 0 Amsterdam Nederland
58 Rådmann Hans Hornemann 44 Paul Greve 55 0 0 11 10 0 66 10 0 Amsterdam Nederland
59 Rådmann Hans Hornemann 50 Henrik Wulf 189 2 8 1/6 189 2 8 1/6 København Danmark
60 Rådmann Hans Hornemann 58 Giert Hoe 50 0 0 25 0 0 10 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
61 Rådmann Hans Hornemann 62 Johan Deetyen 6 0 0 6 0 Bremen Tyskland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 62 Rådmann Hans Hornemann 6 Christian Jørgensen 47 0 0 13 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
63 Rådmann Hans Hornemann 8 Rolf Christopher Didrichsen 20 0 0 20 0 Middelhavet Diverse
64 Rådmann Hans Hornemann 11 Christen Svenssøn Lind 22 0 0 5 0 0 10 0 0 37 0 Amsterdam Nederland
65 Rådmann Hans Hornemann 16 Diderich Brun 105 11 2 28 4 2 4/5 1 5 0 135 4 4/5 Amsterdam Nederland
66 Rådmann Hans Hornemann 20 Knud Thode 4 3 0 4 3 0 Dublin Irland
67 Rådmann Hans Hornemann 28 Cornelis Willems 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
68 Rådmann Hans Hornemann 31 Knud Thode 77 0 0 30 0 0 83 0 0 10 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
69 Rådmann Hans Hornemann 38 Jacob Aboe 100 0 0 100 0 København Danmark
70 Rådmann Hans Hornemann 40 Jan Cornelisen 44 7 12 2 5 0 1 0 0 47 12 12 Amsterdam Nederland
71 Rådmann Hans Hornemann 48 Giert Rosholt 46 0 0 1 10 0 47 10 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 72 Rådmann Hans Hornemann 6 Christen Svenssøn Lind 48 2 0 6 18 7/28 55 1/4 Amsterdam Nederland
73 Rådmann Hans Hornemann 12 Diderich Brun 160 0 0 50 0 0 1 0 6 1/5 10 4 4 221 4 10 1/5 Amsterdam Nederland
74 Rådmann Hans Hornemann 18 Jochum Andersen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
75 Rådmann Hans Hornemann 20 Hans Tisløf 22 3 12 16 0 10 43 0 2 81 4 8 Amsterdam Nederland
76 Rådmann Hans Hornemann 25 Henrik Jonsen Bye 3 17 13 1/2 3 17 13 1/2 Molde Norge
77 Rådmann Hans Hornemann 26 Ole Smith 60 8 0 11 12 0 38 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
78 Rådmann Hans Hornemann 30 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
79 Rådmann Hans Hornemann 38 Christopher Holgers 86 0 0 86 0 København Danmark
80 Rådmann Hans Hornemann 42 Nathaniel Angell 77 5 0 30 0 0 36 16 9 2/5 10 14 13 154 16 6 2/5 Amsterdam Nederland
81 Rådmann Hans Hornemann 43 Knud Thode 54 9 2 7 10 14 62 0 Bilboa Spania
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 82 Rådmann Hans Hornemann 1 Nathaniel Angell 60 0 0 20 0 0 5 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
83 Rådmann Hans Hornemann 9 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
84 Rådmann Hans Hornemann 13 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
85 Rådmann Hans Hornemann 16 Paul Greve 42 0 0 42 0 Amsterdam Nederland
86 Rådmann Hans Hornemann 22 Nathaniel Angell 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
87 Rådmann Hans Hornemann 27 Lars Kruse 2 0 6 2 6 Dublin Irland
88 Rådmann Hans Hornemann 30 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 0 36 15 14 13 4 2 110 0 Amsterdam Nederland
89 Rådmann Hans Hornemann 31 Hans Pens 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
90 Rådmann Hans Hornemann 34 Paul Greve 18 5 5 18 5 5 Amsterdam Nederland
91 Rådmann Hans Hornemann 37 Daniel Ridder Bernhoff 8 11 2 8 0 0 16 11 2 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 92 Rådmann Hans Hornemann 2 Nathaniel Angell 83 0 0 25 0 0 108 0 Amsterdam Nederland
93 Rådmann Hans Hornemann 19 Lars Kruse 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
94 Rådmann Hans Hornemann 22 Christen Messler 2 4 0 2 4 0 Dublin Irland
95 Rådmann Hans Hornemann 23 Christopher Holgers 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
96 Rådmann Hans Hornemann 29 Nathaniel Angell 60 0 0 30 0 0 20 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
97 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Albert Dreyer 23 0 0 20 0 0 75 0 0 21 0 0 139 0 Amsterdam Nederland
98 Rådmann Hans Hornemann 44 Paul Greve 42 15 0 42 15 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 99 Rådmann Hans Hornemann 3 Nathaniel Angell 62 3 0 8 17 0 9 0 0 4 0 0 84 0 Amsterdam Nederland
100 Rådmann Hans Hornemann 12 Paul Greve 2 0 0 18 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
101 Rådmann Hans Hornemann 16 Rolf Christopher Didrichsen 2 17 8 2 17 8 Dublin Irland
102 Rådmann Hans Hornemann 32 Ole Smith 30 0 0 70 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
103 Rådmann Hans Hornemann 35 Nathaniel Angell 79 3 14 8/9 20 2 15 3 16 1 1/9 103 2 15 Amsterdam Nederland
104 Rådmann Hans Hornemann 42 Christoph. Holgersen 52 0 0 6 0 0 3 0 0 9 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
105 Rådmann Hans Hornemann 50 Diderich Brun 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
106 Rådmann Hans Hornemann 55 Hans Hollænder 5 0 0 19 19 15 15 0 1 40 0 København Danmark
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 107 Rådmann Hans Hornemann 4 Nathaniel Angell 76 14 10 5/8 76 14 10 5/8 Amsterdam Nederland
108 Rådmann Hans Hornemann 17 Christoph. Holgersen 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
109 Rådmann Hans Hornemann Anders Wefsen 4 15 0 4 15 0 Bergen Norge [uten løpenummer]
110 Rådmann Hans Hornemann Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 46 0 0 50 0 København Danmark [uten løpenr]
111 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Petersen 50 0 0 50 0 København Danmark
112 Rådmann Hans Hornemann 37 Christoph. Holgersen 27 0 0 57 13 2 2 0 0 18 6 14 105 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 113 Rådmann Hans Hornemann 3 Nathaniel Angell 52 8 2 1/2 102 0 14 0 1 5 5 9 10 1/2 160 0 Amsterdam Nederland
114 Rådmann Hans Hornemann 5 Peter Petersen 100 0 0 100 0 København Danmark
115 Rådmann Hans Hornemann 13 Christoph. Holgersen 35 0 0 5 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
116 Rådmann Hans Hornemann 20 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
117 Rådmann Hans Hornemann 25 Jacob Jacobsen 12 6 14 2 13 2 15 0 Bergen Norge
118 Rådmann Hans Hornemann 28 Nathaniel Angell 90 0 0 40 0 0 5 0 0 135 0 Amsterdam Nederland
119 Rådmann Hans Hornemann 32 Paul Greve 30 0 0 30 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
120 Rådmann Hans Hornemann 36 Christoph. Holgersen 17 0 0 3 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
14 Trondheim 1764 121 Rådmann Hans Hornemann 1 Nathaniel Angell 10 2 7 18 1 8 1/2 147 12 12 1/2 4 12 7 180 9 3 Amsterdam Nederland
122 Rådmann Hans Hornemann 17 Paul Greve 23 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
123 Rådmann Hans Hornemann 31 Nathaniel Angell 20 0 0 60 0 0 106 0 0 4 0 0 190 0 Amsterdam Nederland
124 Rådmann Hans Hornemann 32 Peter Petersen 15 0 0 15 0 0 30 0 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.