Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): København

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri 100 Mokk, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Proviantforvalter Gudmunsen 33 Thomas Hansen 220 13 2 2/9 220 13 2 2/9 København Danmark Tiendekobber. [32 mangler]
2 Henrik Meincke 36 Jørgen Cramer 21 2 6 6 15 4 4 10 12 32 8 6 København Danmark
3 Henrik Meincke 37 Jørgen Cramer 7 10 0 7 10 0 København Danmark
4 Justisråd Møllman 55 Hans Smith 40 0 0 40 0 København Danmark Tiendekobber
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 5 Helmer Meincke 13 Mathias Meenholt 1 1 4 1 1 4 København Danmark
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 6 Kommerseråd Hammond 35 Jørgen Cramer 0 7 8 7 8 København Danmark [Løpenr 34 er utelatt]
7 Henrik Meincke 39 Jens Rasmusen 158 17 1 2/3 158 17 1 2/3 København Danmark Tiendekobber
4 Trondheim 1754 8 Henrik Meincke 28 Jørgen Cramer 3 0 0 21 5 9 24 5 9 København Danmark
9 Henrik Meincke 30 Frantz Wilhelm Thomsen 2 5 0 5 6 6 7 11 6 København Danmark
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 10 Henrik Meincke 32 Jørgen Cramer 16 10 0 3 15 0 20 5 0 København Danmark
11 Henrik Meincke 64 Christen Messler 202 13 2 2/9 202 13 2 2/9 København Danmark
12 Rådmann Hans Hornemann 65 Johan Lindhart 25 0 0 5 0 0 30 0 København Danmark
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 13 Rådmann Hans Hornemann 50 Henrik Wulf 189 2 8 1/6 189 2 8 1/6 København Danmark
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 14 Rådmann Hans Hornemann 38 Jacob Aboe 100 0 0 100 0 København Danmark
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 15 Rådmann Hans Hornemann 38 Christopher Holgers 86 0 0 86 0 København Danmark
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 16 Krigsråd Rogert 40 Ole Rasmussen 100 0 0 100 0 København Danmark
10 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 17 Krigsråd Gudmansen 47 Bernt Terckildsen 150 0 0 150 0 København Danmark
18 Rådmann Hans Hornemann 55 Hans Hollænder 5 0 0 19 19 15 15 0 1 40 0 København Danmark
11 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 19 Otto Beyer 23 Bernt Terckildsen 10 0 0 3 0 0 13 0 København Danmark
20 Krigsråd Gudmansen 24 Bernt Terckildsen 187 19 6 4/9 187 19 6 4/9 København Danmark
21 Kanselliråd Eric Must 32 Lorentz Peters. Steenberg 20 0 0 30 0 0 50 0 København Danmark
22 Rådmann Hans Hornemann Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 46 0 0 50 0 København Danmark [uten løpenr]
23 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Petersen 50 0 0 50 0 København Danmark
12 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 24 Otto Beyer 1 Peder Hacksen 8 0 0 8 0 København Danmark
25 Kanselliråd Eric Must 2 Hans Peder Pedersen 50 0 0 50 0 København Danmark
26 Rådmann Hans Hornemann 5 Peter Petersen 100 0 0 100 0 København Danmark
27 Krigsråd Gudmansen 27 Rolf Greve 209 15 12 8/9 209 15 12 8/9 København Danmark [med nr Otto Beyer]
28 Otto Beyer 27 Rolf Greve 9 0 0 7 0 0 16 0 København Danmark [med krigsråd Gudmansen]
13 Trondheim 1764 29 Carsten Carst. Feldsted 24 Claus Petersen 8 0 0 8 0 København Danmark
30 Andreas Chr. Friedlieb 25 Hans Hollænder 18 6 8 18 6 8 København Danmark
31 Andreas Chr. Friedlieb Ole Rasmussen 58 13 3 58 13 3 København Danmark
32 Andreas Chr. Friedlieb 43 Peder Hacksen 1 10 9 2 0 0 16 0 0 19 10 9 København Danmark
14 Trondheim 1765 33 Justisråd Gerrit Hornemann 25 Lor. Chr. Petersen 10 0 0 10 0 København Danmark
34 Justisråd Gerrit Hornemann 26 Ole Rasmussen 20 0 0 20 0 København Danmark
35 Kanselliråd Eric Must 32 Christ- Scharfføe 12 0 0 13 0 0 25 0 København Danmark
36 Kanselliråd Eric Must 38 Lorentz Peters. Steenberg 11 0 0 3 0 0 31 0 0 45 0 København Danmark
37 Rådmann Friedlieb 39 Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 9 0 0 13 0 København Danmark
38 Etatsråd Gerrit Hornemann 40 Lorentz Peters. Steenberg 28 0 0 10 0 0 2 0 0 40 0 København Danmark
39 Kanselliråd Lysholm 41 Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 4 0 København Danmark
40 Rådmann Friedlieb 51 Friderich Harboe 173 7 5 1/2 6 1 0 2 16 1 4 0 0 186 4 6 1/2 København Danmark
15 Trondheim 1766 41 Etatsråd Gerrit Hornemann 23 Peder S. Langbeeck 20 0 0 20 0 København Danmark
42 Etatsråd Gerrit Hornemann 34 Niss Petersen 20 0 0 20 0 København Danmark [med Kanselliråd Must]
43 Kanselliråd Eric Must 34 Niss Petersen 15 0 0 25 0 0 40 0 København Danmark [med Etatsråd G. Horneman]
44 Agent Lars Pedersøn Lassen 35 Hans Riisbøl 5 0 0 5 0 København Danmark
16 Trondheim 1767 45 Rådmann Friedlieb 24 Willatz Bing Ursin 30 0 0 30 0 København Danmark
46 Agent Broder Lysholm 28 Isach Scharføe 4 0 0 4 0 København Danmark
47 Ole Due 30 Isach Scharføe 4 10 0 4 10 0 København Danmark
48 Løytnant Gram 40 Rosenmeyer 321 13 3 321 13 3 København Danmark Tiendekobber
49 Kanselliråd Eric Must 41 Hans Holst 13 0 0 7 0 0 20 0 København Danmark
50 Etatsråd Gerrit Hornemann 42 Hans Holst 48 10 4 1 9 12 50 0 København Danmark
17 Trondheim 1768 51 Kammerråd Meincke 42 Lars Kruse 20 0 0 20 0 København Danmark
52 Carsten Carst. Feldsted 43 Lars Kruse 2 10 0 2 10 0 København Danmark
18 Trondheim 1769 53 Carsten Carst. Feldsted 69 Jens Stradsfar 1 0 9 1 9 København Danmark
54 Carsten Carst. Feldsted 70 Paul Greve 0 15 4 1/2 15 4 1/2 København Danmark
19 Trondheim 1770 55 Kammerråd Meincke 5 John Knuds. 10 15 0 19 5 0 30 0 København Danmark
56 Rådmann Friedlieb John Knuds. 4 4 3 4 4 3 København Danmark
57 Kammerråd Meincke 6 Peter Petersen 30 0 0 30 0 København Danmark
58 Kammerråd Meincke 47 David Rønne 24 0 0 6 0 0 30 0 København Danmark
59 Kammerråd Meincke 59 Wilh. Thomsen 4 4 8 15 15 8 20 0 København Danmark
60 Kammerråd Meincke 66 Anders Jenss. Præst 28 8 12 42 16 3 1 16 11 3 18 6 3 0 0 80 0 København Danmark
20 Trondheim 1771 61 Agent Broder Lysholm 21 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
62 Rådmann Friedlieb 22 Diderich Brun 49 1 5 1 0 0 1 4 7 15 8 12 2 15 8 69 10 0 København Danmark
63 Assessor Willemsen 24 Claus Richelsen 86 0 0 86 0 København Danmark
64 Assessor Willemsen 25 Humphry Beck 60 0 0 60 0 København Danmark
65 Assessor Willemsen 38 Hans Henrik Hansen 67 12 8/9 67 12 8/9 København Danmark
66 Agent Broder Lysholm 39 Hans Henrik Hansen 38 0 0 12 0 0 50 0 København Danmark
67 Rådmann Friedlieb 51 Peder Raae 100 0 0 100 0 København Danmark
68 Berghauptmann Hagerup 54 Hans Nilsen Angell 122 4 4 122 4 4 København Danmark Destinasjon skrevet "Khaun"
69 Rådmann Friedlieb Hans Nilsen Angell 33 6 15 33 6 15 København Danmark
70 Rådmann Friedlieb 55 Hans Lor. Styrman 2 15 1 1 10 5 1/2 4 5 6 1/2 København Danmark
21 Trondheim 1772 71 Agent Lars Pedersøn Lassen 21 Diderich Brun 6 0 0 6 0 København Danmark
72 Ernst Lor. Wensell Diderich Brun 2 5 0 2 5 0 København Danmark
73 Rådmann Friedlieb 58 David Rønne 97 14 9 1/2 2 5 6 1/2 100 0 København Danmark
74 Agentinne Lysholms & Co 59 David Rønne 50 0 0 50 0 København Danmark
22 Trondheim 1773 75 Agentinne Lysholms & Co 48 Nicol. Jørgens Joh. 50 0 0 50 0 København Danmark
76 Agentinne Lysholms & Co 73 Hans Henrik Hansen 30 0 0 30 0 København Danmark
23 Trondheim 1774 77 Agentinne Lysholms & Co 8 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
78 Hans Jepsen 43 Johan J. Tarkel 5 4 2 4 15 14 10 0 København Danmark
79 Ole Due Johan J. Tarkel 4 10 0 4 10 0 København Danmark
80 Agentinne Lysholms & Co 56 Peter Joh. Thomsen 5 5 12 34 14 4 40 0 København Danmark
24 Trondheim 1775 81 Ole Due 14 Diderich Brun 2 0 0 1 4 0 3 4 0 København Danmark
82 Ole Due 15 Diderich Brun 1 16 0 1 16 0 København Danmark
83 Madame Friedlieb & Søn 42 Hans Thielsøn 86 1 1/4 2 10 0 2 0 0 7 8 15 3/4 98 0 København Danmark
84 Agentinne Lysholms & Co 44 Hans Henrik Hansen 10 10 0 10 10 0 København Danmark
85 Agentinne Lysholms & Co 46 Hans Henrik Hansen 15 0 0 15 0 København Danmark
86 Agentinne Lysholms & Co 62 John Ross 50 0 0 50 0 København Danmark
25 Trondheim 1776 87 Agentinne Lysholms & Co 38 Hågen Ulrichsøn 41 0 0 41 0 København Danmark
88 Agentinne Lysholms & Co 47 Nils Lorentssøn Collund 50 0 0 50 0 København Danmark
89 Madame Friedlieb & Søn 76 Boy Cornelisen 12 10 0 12 10 0 København Danmark
26 Trondheim 1777 90 Agentinne Lysholms & Co 10 Diderich Brun 60 10 8 2 15 3 7 14 5 71 0 København Danmark
91 Justisråd Friedlieb & Co 21 Friderich Rheder 8 10 0 6 10 0 15 0 København Danmark
92 Agentinne Lysholms & Co 21 Friderich Rheder 40 0 0 40 0 København Danmark
93 Justisråd Friedlieb & Co 22 Hans Henrik Hansen 15 0 0 15 0 København Danmark
27 Trondheim 1778 94 Agentinne Lysholms & Co 6 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
95 Agentinne Lysholms & Co 15 Søren Hammeløv 55 0 0 55 0 København Danmark
96 Justisråd Friedlieb & Co 22 Bertel Nissen Smidt 15 0 0 15 0 København Danmark
97 Agentinne Lysholms & Co 22 Bertel Nissen Smidt 63 0 0 63 0 København Danmark
28 Trondheim 1779 98 Agentinne Lysholms & Co 9 Chr. Goertsen 32 0 0 32 0 København Danmark
99 Agentinne Lysholms & Co 11 Claus Claussøn 18 0 0 18 0 København Danmark
29 Trondheim 1780 100 Justisråd Friedlieb & Co 10 Anders S. Gude 29 17 9 0 2 7 30 0 København Danmark
101 Agentinne Lysholms & Co 10 Anders S. Gude 64 4 9 20 0 0 84 4 9 København Danmark
102 Agentinne Lysholms & Co 16 Hans Deegen 50 0 0 50 0 København Danmark
30 Trondheim 1781 103 Justisråd Friedlieb & Co 2 Peter And. Haabiørn 4 0 0 6 0 0 10 0 København Danmark
104 Agentinne Lysholms & Co 3 J. Petersen 50 0 0 50 0 København Danmark
105 Hans Jepsen 3 J. Petersen 0 11 4 11 4 København Danmark
106 Justisråd Friedlieb & Co 12 Peter H. Stueberg 47 0 0 47 0 København Danmark
107 Agentinne Lysholms & Co 24 Peter Cornelisen 55 0 7 3 0 8 3 1 1 61 2 0 København Danmark
31 Trondheim 1782 108 Agentinne Lysholms & Co 2 H. Zachau 50 0 0 50 0 København Danmark
109 Justisråd Friedlieb & Co 3 Just Brun 30 0 0 30 0 København Danmark
110 Agentinne Lysholms & Co 8 Nils Marstrand 137 8 14 3/4 36 18 12 1/4 8 0 9 17 11 12 200 0 København Danmark
111 Agentinne Lysholms & Co 13 Ove Paul Floor 50 0 0 50 0 København Danmark
112 Agentinne Lysholms & Co 19 John A. Woxholdt 96 0 0 96 0 København Danmark
32 Trondheim 1783 113 Justisråd Friedlieb & Co 1 Christian Becker 200 0 0 200 0 København Danmark
114 Hans Jepsen 2 Peter Noedtler 1 6 10 1 6 10 København Danmark
115 Justisråd Friedlieb & Co 4 Anders Niels. Thuren 280 0 0 280 0 København Danmark
116 Agentinne Lysholms & Co 22 Anders Niels. Thuren 36 0 0 36 0 København Danmark
117 Agentinne Lysholms & Co 23 Rolf Greve 44 8 12 0 11 4 45 0 København Danmark
118 Agentinne Lysholms & Co 24 Knud Rasmussøn Leth 37 15 0 2 5 0 40 0 København Danmark
119 Agentinne Lysholms & Co 25 Eilert Reimers 6 4 4 6 19 6 11 19 6 25 3 0 København Danmark
33 Trondheim 1784 120 Justisråd Friedlieb & Co 1 Christian Becker 20 0 0 20 0 København Danmark
121 Agentinne Lysholms & Co 22 Anders Woxholdt 82 13 4 4 10 2 0 15 2 12 1 8 100 0 København Danmark
34 Trondheim 1785 122 Agentinne Lysholms & Co 14 Jørgen Hep. Kornbeck 50 0 0 50 0 København Danmark
123 Justisråd Friedlieb & Co 14 Jørgen Hep. Kornbeck 61 11 9 61 11 9 København Danmark
124 Lars. Kr. Must 25 Eilert Reimers 5 0 0 5 0 København Danmark
125 Agentinne Lysholms & Co 23 Chr. Frid. Molicries 72 10 0 72 10 0 København Danmark
126 Justisråd Friedlieb & Co 23 Chr. Frid. Molicries 0 3 2 42 0 0 42 3 2 København Danmark
127 Agentinne Lysholms & Co 24 Søren Sthammeløw 34 15 0 3 15 0 38 10 0 København Danmark
35 Trondheim 1786 128 Justisråd Friedlieb & Co 4 Peter And. Haabiørn 25 0 0 25 0 København Danmark
129 Agentinne Lysholms & Co 18 Abraham Ilesen 77 14 5 2 5 11 80 0 København Danmark
130 Agentinne Lysholms & Co 19 Ernst Samuel Brun 11 0 0 2 6 12 5/8 5 0 0 1 13 3 3/8 20 0 København Danmark
36 Trondheim 1787 131 Justisråd Friedlieb & Co 12 Ducke Hansen 30 0 0 30 0 København Danmark
132 Agentinne Lysholms & Co 19 Rolf Greve 93 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 100 0 København Danmark
37 Trondheim 1788 133 Justisråd Friedlieb & Co 14 Tydsk 22 0 0 22 0 København Danmark
134 Justisråd Friedlieb & Co H. Fr. Schlichting 28 0 0 28 0 København Danmark
135 Agentinne Lysholms & Co 22 H. Fr. Schlichting 21 0 0 39 0 0 60 0 København Danmark
136 Agentinne Lysholms & Co 24 E. Brun 37 14 4 2 5 12 40 0 København Danmark
38 Trondheim 1789 137 Justisråd Friedlieb & Co 2 N. Normany 60 0 0 60 0 København Danmark
138 Justisråd Friedlieb & Co 5 B. J. Petersen 20 0 0 20 0 København Danmark
139 Justisråd Friedlieb & Co 7 J. A. Woxholdt 22 0 0 22 0 København Danmark
140 Agentinne Lysholms & Co 7 J. A. Woxholdt 72 0 0 3 0 0 25 0 0 100 0 København Danmark
141 Agentinne Lysholms & Co 17 H. Fr. Schlichting 14 10 0 23 0 0 10 10 0 12 0 0 40 0 0 100 0 København Danmark
142 Justisråd Friedlieb & Co 19 Severin Ulriksen 50 0 0 50 0 København Danmark
143 Justisråd Friedlieb & Co 23 Peter And. Ovide 42 0 0 42 0 København Danmark
144 Paul Bahnsen 23 Peter And. Ovide 2 0 0 1 0 0 3 0 København Danmark
145 Agentinne Lysholms & Co 23 Peter And. Ovide 79 0 0 3 0 0 82 0 København Danmark
39 Trondheim 1790 146 Agentinne Lysholms & Co 12 J. N. Tydsk 60 0 0 60 0 København Danmark
147 Agentinne Lysholms & Co 13 H. Petersen 30 0 0 30 0 København Danmark
148 Agentinne Lysholms & Co 19 H. Fr. Schlichting 50 0 0 50 0 København Danmark
40 Trondheim 1791 149 Viseborgermester Knudtzon & Braack 9 J. Bugge 60 0 0 60 0 København Danmark
150 Viseborgermester Knudtzon & Braack 11 Gullich Pedersen 40 0 0 40 0 København Danmark
41 Trondheim 1792 151 Viseborgermester Knudtzon & Braack 4 Kruse 38 0 0 12 0 0 50 0 København Danmark
152 Viseborgermester Knudtzon & Braack 16 Sonne 50 0 0 50 0 København Danmark
42 Trondheim 1793 153 Viseborgermester Knudtzon & Braack 5 Pavel Lycke 50 0 0 50 0 København Danmark
154 Justisråd Friedlieb & Co 8 Diderich Brun 9 10 0 9 10 0 København Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.