Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Valgte varer

Nr. Tollsted År Retning Handel Spesifisering Vare Enhet Notat
1 Arendal 1686 Inn Samlet Abbor, tørr stykk
2 Arendal 1686 Inn Samlet Flyndre stykk
3 Arendal 1686 Inn Samlet Gråsei tønner
4 Arendal 1686 Inn Samlet Gråsei, tørr våger
5 Arendal 1686 Inn Samlet Helt, tørr tønner
6 Arendal 1686 Inn Samlet Hvitting flasker
7 Arendal 1686 Inn Samlet Fisk, islandsk pund
8 Arendal 1686 Inn Samlet Kabliau tønner
9 Arendal 1686 Inn Samlet Lange tønner
10 Arendal 1686 Inn Samlet Lange, tørket våger
11 Arendal 1686 Inn Samlet Makrell tønner
12 Arendal 1686 Inn Samlet Rogn tønner
13 Arendal 1686 Inn Samlet Sei stykk
14 Arendal 1686 Inn Samlet Sild, røkt tønner
15 Arendal 1686 Inn Samlet Sild, saltet tønner
16 Arendal 1686 Inn Samlet Svellinger stykk
17 Arendal 1686 Inn Samlet Ål, saltet tønner
18 Arendal 1686 Inn Samlet Ål, tørket stykk
19 Arendal 1686 Ut Samlet Flyndre stykk Enhet ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykk.
20 Arendal 1686 Ut Samlet Gråsei tønner
21 Arendal 1686 Ut Samlet Gråsei, tørr
22 Arendal 1686 Ut Samlet Gråsei, tørr tønner
23 Arendal 1686 Ut Samlet Gråsei, tørr våger
24 Arendal 1686 Ut Samlet Helt, tørr tønner
25 Arendal 1686 Ut Samlet Fisk, islandsk pund Norge: Enhet ikke oppført, går ut i fra at det er pund
26 Arendal 1686 Ut Samlet Laks, speket stykk
27 Arendal 1686 Ut Samlet Makrell tønner
28 Arendal 1686 Ut Samlet Sei lester
29 Arendal 1686 Ut Samlet Sild, saltet tønner
30 Arendal 1686 Ut Samlet Svellinger stykk
31 Arendal 1686 Ut Samlet Ål, saltet tønner
32 Arendal 1686 Ut Samlet Ål, tørket stykk Enhet er ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykk.
33 Arendal 1733 Inn Samlet Laks stykk
34 Arendal 1733 Inn Samlet Makrell tønner
35 Arendal 1733 Inn Samlet Sild lester
36 Arendal 1733 Inn Samlet Svellinger stykk
37 Arendal 1733 Inn Samlet Ål, tørket stykk
38 Arendal 1733 Ut Samlet Sild tønner
39 Arendal 1741 Inn Samlet Flyndre stykk
40 Arendal 1741 Inn Samlet Makrell, salt tønner
41 Arendal 1741 Inn Samlet Sild, saltet lester
42 Arendal 1741 Inn Samlet Sild, saltet tønner
43 Arendal 1741 Inn Samlet Ål, saltet fjerding
44 Arendal 1741 Inn Samlet Ål, tørket snes
45 Arendal 1741 Ut Samlet Makrell, salt tylfter
46 Arendal 1741 Ut Samlet Sild, saltet lester
47 Arendal 1742 Inn Samlet Makrell, salt lester
48 Arendal 1742 Inn Samlet Sild, saltet lester
49 Arendal 1742 Inn Samlet Sild, saltet tønner
50 Arendal 1742 Inn Samlet Ål, saltet tønner
51 Arendal 1742 Inn Samlet Ål, tørket snes
52 Arendal 1742 Ut Samlet Laks, speket stykk
53 Arendal 1742 Ut Samlet Makrell, salt tønner
54 Arendal 1742 Ut Samlet Sild, saltet tønner
55 Arendal 1743 Inn Samlet Brisling, saltet lester
56 Arendal 1743 Inn Samlet Brisling, saltet tønner
57 Arendal 1743 Inn Samlet Flyndre, tørr stykk
58 Arendal 1743 Inn Samlet Gråsei, tørr pund
59 Arendal 1743 Inn Samlet Laks, speket stykk
60 Arendal 1743 Inn Samlet Makrell, salt lester
61 Arendal 1743 Inn Samlet Makrell, salt tønner
62 Arendal 1743 Inn Samlet Sild, røkt tønner
63 Arendal 1743 Inn Samlet Sild, saltet lester
64 Arendal 1743 Inn Samlet Sild, saltet tønner
65 Arendal 1743 Inn Samlet Ål, saltet fjerdinger
66 Arendal 1743 Inn Samlet Ål, saltet ottinger
67 Arendal 1743 Ut Samlet Flyndre, tørr stykk
68 Arendal 1743 Ut Samlet Laks, saltet fjerdinger
69 Arendal 1743 Ut Samlet Laks, speket stykk
70 Arendal 1743 Ut Samlet Sild, saltet lester
71 Arendal 1743 Ut Samlet Sild, saltet tønner
72 Arendal 1749 Inn Samlet Flyndre stykk
73 Arendal 1749 Inn Samlet Gråsei, saltet tønner
74 Arendal 1749 Inn Samlet Laks, røkt stykk
75 Arendal 1749 Inn Samlet Laks, saltet tønner
76 Arendal 1749 Inn Samlet Makrell, salt tønner
77 Arendal 1749 Inn Samlet Rogn våger
78 Arendal 1749 Inn Samlet Brisling og sild lester
79 Arendal 1749 Inn Samlet Brisling og sild tønner
80 Arendal 1749 Inn Samlet Ål, saltet fjerdinger
81 Arendal 1749 Ut Samlet Laks, røkt stykk
82 Arendal 1749 Ut Samlet Makrell, salt tønner
83 Arendal 1749 Ut Samlet Brisling og sild lester
84 Arendal 1749 Ut Samlet Brisling og sild tønner
85 Arendal 1754 Inn Innenriks Brisling lester
86 Arendal 1754 Inn Innenriks Brisling lester
87 Arendal 1754 Inn Innenriks Brisling tønner
88 Arendal 1754 Inn Innenriks Flyndre pund
89 Arendal 1754 Inn Innenriks Flyndre stykk
90 Arendal 1754 Inn Innenriks Laks, røkt stykk
91 Arendal 1754 Inn Innenriks Laks, saltet tønner
92 Arendal 1754 Inn Innenriks Makrell tønner
93 Arendal 1754 Inn Innenriks Sei, saltet tønner
94 Arendal 1754 Inn Innenriks Sild, røkt stykk
95 Arendal 1754 Inn Innenriks Sild, saltet lester
96 Arendal 1754 Inn Innenriks Sild, saltet tønner
97 Arendal 1754 Inn Innenriks Svellinger stykk
98 Arendal 1754 Inn Innenriks Ål, røkt pund
99 Arendal 1754 Inn Innenriks Ål, saltet tønner
100 Arendal 1754 Ut Samlet Makrell, salt tønner
101 Arendal 1754 Ut Samlet Rogn fjerdinger
102 Arendal 1754 Ut Samlet Sild, saltet favner
103 Arendal 1754 Ut Samlet Laks og svelling, røkt stykk
104 Arendal 1756 Inn Samlet Flyndre stykk
105 Arendal 1756 Inn Samlet Helt, røkt og saltet tønner
106 Arendal 1756 Inn Samlet Laks, røkt stykk
107 Arendal 1756 Inn Samlet Laks, saltet tønner
108 Arendal 1756 Inn Samlet Makrell tønner
109 Arendal 1756 Inn Samlet Rogn tønner
110 Arendal 1756 Inn Samlet Sild, røkt tønner
111 Arendal 1756 Inn Samlet Sild, saltet lester
112 Arendal 1756 Inn Samlet Sild, saltet tønner
113 Arendal 1756 Inn Samlet Ål, røkt pund
114 Arendal 1756 Inn Samlet Ål, saltet fjerdinger
115 Arendal 1756 Inn Samlet Ål, saltet tønner
116 Arendal 1756 Ut Samlet Ansjos flasker
117 Arendal 1756 Ut Samlet Brisling fjerdinger
118 Arendal 1756 Ut Samlet Hvitting, tørre pund
119 Arendal 1756 Ut Samlet Laks, røkt og svellinger stykk
120 Arendal 1756 Ut Samlet Laks, saltet tønner
121 Arendal 1756 Ut Samlet Makrell tønner
122 Arendal 1756 Ut Samlet Makrell, salt tønner
123 Arendal 1756 Ut Samlet Sild, røkt tønner
124 Arendal 1756 Ut Samlet Sild, saltet tønner
125 Arendal 1756 Ut Samlet Sild, saltet tønner
126 Arendal 1762 Inn Samlet Ansjos fater
127 Arendal 1762 Inn Samlet Flyndre, tørr stykk
128 Arendal 1762 Inn Samlet Helt, røkt tønner
129 Arendal 1762 Inn Samlet Helt, salt tønner
130 Arendal 1762 Inn Samlet Hvitting, saltet tønner
131 Arendal 1762 Inn Samlet Laks og svelling, røkt stykk
132 Arendal 1762 Inn Samlet Lange, saltet tønner
133 Arendal 1762 Inn Samlet Makrell, salt tønner
134 Arendal 1762 Inn Samlet Sei, saltet tønner
135 Arendal 1762 Inn Samlet Sild, røkt og tørket tønner
136 Arendal 1762 Inn Samlet Brisling og sild, saltet tønner
137 Arendal 1762 Inn Samlet Ål, røkt pund
138 Arendal 1762 Inn Samlet Ål, saltet ottinger
139 Arendal 1762 Inn Samlet Ål, saltet tønner
140 Arendal 1762 Ut Samlet Laks, røkt stykk
141 Arendal 1762 Ut Samlet Laks, røkt stykk
142 Arendal 1774 Inn Samlet Ansjos dunker
143 Arendal 1774 Inn Samlet Flyndre, tørr stykk
144 Arendal 1774 Inn Samlet Gråsei tønner
145 Arendal 1774 Inn Samlet Laks, røkt stykk
146 Arendal 1774 Inn Samlet Makrell, salt tønner
147 Arendal 1774 Inn Samlet Brisling og sild tønner
148 Arendal 1774 Inn Samlet Svellinger, røkte stykk
149 Arendal 1774 Inn Samlet Ål, saltet tønner
150 Arendal 1774 Ut Samlet Brisling og sild tønner
151 Arendal 1786 Inn Samlet Brisling tønner
152 Arendal 1786 Inn Samlet Laks, røkt stykk
153 Arendal 1786 Inn Samlet Laks, svelling stykk
154 Arendal 1786 Inn Samlet Makrell tønner
155 Arendal 1786 Inn Samlet Sei tønner
156 Arendal 1786 Inn Samlet Sild, røkt tønner
157 Arendal 1786 Inn Samlet Sild, saltet tønner
158 Arendal 1786 Inn Samlet Ål, saltet tønner
159 Arendal 1786 Ut Innenriks Brisling tønner
160 Arendal 1786 Ut Innenriks Fisk, saltet tønner
161 Arendal 1786 Ut Innenriks Flyndre bunter
162 Arendal 1786 Ut Innenriks Laks stykk
163 Arendal 1786 Ut Innenriks Makrell ?
164 Arendal 1786 Ut Innenriks Makrell tønner
165 Arendal 1786 Ut Innenriks Sei tønner
166 Arendal 1786 Ut Innenriks Sild tønner
167 Arendal 1786 Ut Innenriks Svellinger stykk
168 Arendal 1794 Inn Samlet Brisling tønner
169 Arendal 1794 Inn Samlet Flyndre stykk
170 Arendal 1794 Inn Samlet Laks, røkt stykk
171 Arendal 1794 Inn Samlet Makrell tønner
172 Arendal 1794 Inn Samlet Sild, saltet tønner
173 Arendal 1794 Inn Samlet Svellinger, røkte stykk
174 Arendal 1794 Ut Innenriks Brisling tønner
175 Arendal 1794 Ut Innenriks Fisk, saltet tønner
176 Arendal 1794 Ut Innenriks Makrell tønner
177 Arendal 1794 Ut Innenriks Sild, saltet lester
178 Arendal 1794 Ut Innenriks Sild, saltet tønner
179 Bergen 1686 Inn Samlet Flyndre stykk
180 Bergen 1686 Inn Samlet Helt, tørr tønner
181 Bergen 1686 Inn Samlet Laks, røkt stykk
182 Bergen 1686 Inn Samlet Laks, saltet tønner
183 Bergen 1686 Inn Samlet Makrell tønner
184 Bergen 1686 Inn Samlet Negenøye kagger
185 Bergen 1686 Inn Samlet Sei tønner
186 Bergen 1686 Inn Samlet Sild, saltet lester
187 Bergen 1686 Inn Samlet Sild, tørket tønner
188 Bergen 1686 Ut Samlet Brisling tønner
189 Bergen 1686 Ut Samlet Brisling tønner
190 Bergen 1686 Ut Samlet Brisling tønner
191 Bergen 1686 Ut Samlet Flyndre d
192 Bergen 1686 Ut Samlet Hellefisk tønner
193 Bergen 1686 Ut Samlet Laks, røkt tønner
194 Bergen 1686 Ut Samlet Laks, saltet lester
195 Bergen 1686 Ut Samlet Laks, saltet tønner
196 Bergen 1686 Ut Samlet Makrell tønner
197 Bergen 1686 Ut Samlet Rogn lester
198 Bergen 1686 Ut Samlet Sei lester
199 Bergen 1686 Ut Samlet Sei tønner
200 Bergen 1686 Ut Samlet Sild, saltet lester
201 Bergen 1686 Ut Samlet Sild, saltet tønner
202 Bergen 1686 Ut Samlet Sild, tørket tønner
203 Bergen 1724 Inn Samlet Brisling tønner
204 Bergen 1724 Inn Samlet Flyndre, tørr stykk
205 Bergen 1724 Inn Samlet Hellefisk våger
206 Bergen 1724 Inn Samlet Laks, røkt stykk
207 Bergen 1724 Inn Samlet Laks, saltet fat
208 Bergen 1724 Inn Samlet Laks, saltet lester
209 Bergen 1724 Inn Samlet Laks, saltet tønner
210 Bergen 1724 Inn Samlet Negenøye anker
211 Bergen 1724 Inn Samlet Rogn lester
212 Bergen 1724 Inn Samlet Rogn tønner
213 Bergen 1724 Inn Samlet Sild, saltet stykk
214 Bergen 1724 Inn Samlet Sild, saltet tønner
215 Bergen 1724 Inn Samlet Svellinger, røkte stykk
216 Bergen 1724 Ut Samlet Ansjos dusin
217 Bergen 1724 Ut Samlet Ansjos kagger
218 Bergen 1724 Ut Samlet Ansjos stykk
219 Bergen 1724 Ut Samlet Flyndre, tørr stykk
220 Bergen 1724 Ut Samlet Hellefisk tønner
221 Bergen 1724 Ut Samlet Laks, røkt remmer
222 Bergen 1724 Ut Samlet Laks, saltet anker
223 Bergen 1724 Ut Samlet Laks, saltet lester
224 Bergen 1724 Ut Samlet Laks, saltet tønner
225 Bergen 1724 Ut Samlet Laksebuker fjerdinger
226 Bergen 1724 Ut Samlet Laksebuker kagger
227 Bergen 1724 Ut Samlet Makrell lester
228 Bergen 1724 Ut Samlet Makrell tønner
229 Bergen 1724 Ut Samlet Rogn lester
230 Bergen 1724 Ut Samlet Rogn tønner
231 Bergen 1724 Ut Samlet Sild, røkt tønner
232 Bergen 1724 Ut Samlet Sild, saltet anker
233 Bergen 1724 Ut Samlet Sild, saltet lester
234 Bergen 1724 Ut Samlet Sild, saltet tønner
235 Bergen 1724 Ut Samlet Ål, saltet tønner
236 Bergen 1732 Ut Samlet Flyndre stykk
237 Bergen 1732 Ut Samlet Laks, røkt remmer
238 Bergen 1732 Ut Samlet Laks, saltet anker
239 Bergen 1732 Ut Samlet Laks, saltet lester
240 Bergen 1732 Ut Samlet Laks, saltet tønner
241 Bergen 1732 Ut Samlet Lange, saltet lester
242 Bergen 1732 Ut Samlet Lange, saltet tønner
243 Bergen 1732 Ut Samlet Lange, tørket pund
244 Bergen 1732 Ut Samlet Makrell lester
245 Bergen 1732 Ut Samlet Makrell tønner
246 Bergen 1732 Ut Samlet Rogn lester
247 Bergen 1732 Ut Samlet Rogn tønner
248 Bergen 1732 Ut Samlet Sei lester
249 Bergen 1732 Ut Samlet Sei tønner
250 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, røkt tønner
251 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, røkt, nordlandsk tønner
252 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, saltet lester
253 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, saltet lester
254 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, saltet tønner
255 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, saltet, nordlandsk anker
256 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, saltet, nordlandsk kagger
257 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, saltet, nordlandsk lester
258 Bergen 1732 Ut Samlet Sild, saltet, nordlandsk tønner
259 Bergen 1734 Inn Samlet Laks, røkt stykk
260 Bergen 1734 Inn Samlet Laks, saltet lester
261 Bergen 1734 Inn Samlet Laks, saltet tønner
262 Bergen 1734 Inn Samlet Negenøye fat
263 Bergen 1734 Inn Samlet Negenøye kagger
264 Bergen 1734 Inn Samlet Sild tønner
265 Bergen 1734 Ut Samlet Flyndre stykk
266 Bergen 1734 Ut Samlet Laks anker
267 Bergen 1734 Ut Samlet Laks tønner
268 Bergen 1734 Ut Samlet Laks, røkt remmer
269 Bergen 1734 Ut Samlet Laks, saltet lester
270 Bergen 1734 Ut Samlet Laks, saltet tønner
271 Bergen 1734 Ut Samlet Lange lester
272 Bergen 1734 Ut Samlet Lange pund
273 Bergen 1734 Ut Samlet Lange tønner
274 Bergen 1734 Ut Samlet Makrell lester
275 Bergen 1734 Ut Samlet Makrell tønner
276 Bergen 1734 Ut Samlet Rogn lester
277 Bergen 1734 Ut Samlet Rogn tønner
278 Bergen 1734 Ut Samlet Sei lester
279 Bergen 1734 Ut Samlet Sei tønner
280 Bergen 1734 Ut Samlet Sild, røkt tønner
281 Bergen 1734 Ut Samlet Sild, saltet anker
282 Bergen 1734 Ut Samlet Sild, saltet kagger
283 Bergen 1734 Ut Samlet Sild, saltet lester
284 Bergen 1734 Ut Samlet Sild, saltet tønner
285 Bergen 1749 Inn Samlet Ansjos fat
286 Bergen 1749 Inn Samlet Flyndre stykk
287 Bergen 1749 Inn Samlet Flyndre, tørr stykk
288 Bergen 1749 Inn Samlet Negenøye fat
289 Bergen 1749 Inn Samlet Sild, tørket, jysk vall
290 Bergen 1749 Ut Samlet Brisling anker
291 Bergen 1749 Ut Samlet Brisling kagger
292 Bergen 1749 Ut Samlet Brisling lester
293 Bergen 1749 Ut Samlet Brisling tønner
294 Bergen 1749 Ut Samlet Brisling tønner
295 Bergen 1749 Ut Samlet Flyndre våger
296 Bergen 1749 Ut Samlet Laks anker
297 Bergen 1749 Ut Samlet Laks lester
298 Bergen 1749 Ut Samlet Laks tønner
299 Bergen 1749 Ut Samlet Laks, røkt remmer
300 Bergen 1749 Ut Samlet Laks, saltet anker
301 Bergen 1749 Ut Samlet Laks, saltet tønner
302 Bergen 1749 Ut Samlet Laks, saltet tønner
303 Bergen 1749 Ut Samlet Laks, saltet tønner
304 Bergen 1749 Ut Samlet Laksebuker kagger
305 Bergen 1749 Ut Samlet Lange lester
306 Bergen 1749 Ut Samlet Lange pund
307 Bergen 1749 Ut Samlet Lange tønner
308 Bergen 1749 Ut Samlet Makrell lester
309 Bergen 1749 Ut Samlet Makrell tønner
310 Bergen 1749 Ut Samlet Makrell tønner
311 Bergen 1749 Ut Samlet Rogn lester
312 Bergen 1749 Ut Samlet Rogn tønner
313 Bergen 1749 Ut Samlet Sei lester
314 Bergen 1749 Ut Samlet Sild lester
315 Bergen 1749 Ut Samlet Sild tønner
316 Bergen 1749 Ut Samlet Sild, røkt tønner
317 Bergen 1756 Inn Samlet Laks, saltet tønner
318 Bergen 1756 Inn Samlet Negenøye fat
319 Bergen 1756 Inn Samlet Svellinger, salte tønner
320 Bergen 1756 Inn Samlet Ål, røkt pund
321 Bergen 1756 Ut Samlet Brisling potter
322 Bergen 1756 Ut Samlet Brisling tønner
323 Bergen 1756 Ut Samlet Flyndre stykk
324 Bergen 1756 Ut Samlet Laks, røkt remmer
325 Bergen 1756 Ut Samlet Laks, saltet tønner
326 Bergen 1756 Ut Samlet Laksebuker kagger
327 Bergen 1756 Ut Samlet Lange, saltet tønner
328 Bergen 1756 Ut Samlet Lange pund
329 Bergen 1756 Ut Samlet Lange, saltet tønner
330 Bergen 1756 Ut Samlet Lange pund
331 Bergen 1756 Ut Samlet Makrell tønner
332 Bergen 1756 Ut Samlet Rogn tønner
333 Bergen 1756 Ut Samlet Sei tønner
334 Bergen 1756 Ut Samlet Sild tønner
335 Bergen 1756 Ut Samlet Sild, røkt tønner
336 Bergen 1756 Ut Samlet Sild, røkt tønner
337 Bergen 1756 Ut Samlet Svellinger, røkte remmer
338 Bergen 1774 Ut Samlet Brisling dunker
339 Bergen 1774 Ut Samlet Brisling tønner
340 Bergen 1774 Ut Samlet Brisling dunker og kagger
341 Bergen 1774 Ut Samlet Brisling glass
342 Bergen 1774 Ut Samlet Flyndre stykk
343 Bergen 1774 Ut Samlet Laks, røkt remmer
344 Bergen 1774 Ut Samlet Laks, saltet tønner
345 Bergen 1774 Ut Samlet Laksebuker dunker
346 Bergen 1774 Ut Samlet Laksebuker glass
347 Bergen 1774 Ut Samlet Laksebuker tønner
348 Bergen 1774 Ut Samlet Lange, saltet tønner
349 Bergen 1774 Ut Samlet Lange, tørket pund
350 Bergen 1774 Ut Samlet Makrell tønner
351 Bergen 1774 Ut Samlet Rogn ottinger
352 Bergen 1774 Ut Samlet Rogn tønner
353 Bergen 1774 Ut Samlet Sei, saltet tønner
354 Bergen 1774 Ut Samlet Sild, saltet tønner
355 Bergen 1774 Ut Samlet Svellinger, røkte remmer
356 Bergen 1774 Ut Samlet Fiskevare, titling pund
357 Bergen 1774 Ut Samlet Ål, saltet tønner
358 Bergen 1786 Inn Innenriks Laks, røkt stykk
359 Bergen 1786 Inn Innenriks Laks, saltet tønner
360 Bergen 1786 Inn Innenriks Makrell tønner
361 Bergen 1786 Inn Utenriks Negenøye fat
362 Bergen 1786 Ut Innenriks Brisling dunker
363 Bergen 1786 Ut Innenriks Brisling tønner
364 Bergen 1786 Ut Innenriks Flyndre pund
365 Bergen 1786 Ut Innenriks Flyndre stykk
366 Bergen 1786 Ut Innenriks Laks, røkt pund
367 Bergen 1786 Ut Innenriks Laks, røkt remmer
368 Bergen 1786 Ut Innenriks Laks, saltet anker
369 Bergen 1786 Ut Innenriks Laks, saltet tønner
370 Bergen 1786 Ut Innenriks Laksetunger dunker
371 Bergen 1786 Ut Innenriks Lange pund
372 Bergen 1786 Ut Innenriks Makrell tønner
373 Bergen 1786 Ut Innenriks Sei tønner
374 Bergen 1786 Ut Innenriks Sei, saltet tønner
375 Bergen 1786 Ut Innenriks Sild tønner
376 Bergen 1786 Ut Innenriks Sild, røkt stykk
377 Bergen 1786 Ut Innenriks Sild, saltet tønner
378 Bergen 1786 Ut Innenriks Sild, svensk tønner
379 Bergen 1786 Ut Innenriks Fiskevare, titling pund
380 Bergen 1786 Ut Utenriks Brisling tønner
381 Bergen 1786 Ut Utenriks Flyndre pund
382 Bergen 1786 Ut Utenriks Laks, røkt stykk
383 Bergen 1786 Ut Utenriks Laks, saltet tønner
384 Bergen 1786 Ut Utenriks Lange, saltet tønner
385 Bergen 1786 Ut Utenriks Lange, tørket pund
386 Bergen 1786 Ut Utenriks Makrell tønner
387 Bergen 1786 Ut Utenriks Rogn, saltet tønner
388 Bergen 1786 Ut Utenriks Sei, saltet tønner
389 Bergen 1786 Ut Utenriks Sild tønner
390 Bergen 1786 Ut Utenriks Sild, røkt tønner
391 Bergen 1786 Ut Utenriks Fiskevare, titling pund
392 Bergen 1788 Inn Innenriks Laks, røkt stykk
393 Bergen 1788 Inn Innenriks Makrell tønner
394 Bergen 1788 Inn Innenriks Rogn, saltet tønner
395 Bergen 1788 Inn Utenriks Negenøye fat
396 Bergen 1788 Ut Innenriks Brisling tønner
397 Bergen 1788 Ut Innenriks Flyndre pund
398 Bergen 1788 Ut Innenriks Flyndre stykk
399 Bergen 1788 Ut Innenriks Laks, røkt remmer
400 Bergen 1788 Ut Innenriks Laks, saltet tønner
401 Bergen 1788 Ut Innenriks Laksebuker dunker
402 Bergen 1788 Ut Innenriks Laksebuker kagger
403 Bergen 1788 Ut Innenriks Lange pund
404 Bergen 1788 Ut Innenriks Lange, saltet tønner
405 Bergen 1788 Ut Innenriks Lange, tørket pund
406 Bergen 1788 Ut Innenriks Makrell tønner
407 Bergen 1788 Ut Innenriks Sei tønner
408 Bergen 1788 Ut Innenriks Sei, saltet tønner
409 Bergen 1788 Ut Innenriks Sild tønner
410 Bergen 1788 Ut Innenriks Sild, røkt stykk
411 Bergen 1788 Ut Innenriks Sild, saltet tønner
412 Bergen 1788 Ut Innenriks Fiskevare, titling pund
413 Bergen 1788 Ut Innenriks Fiskevare, titling pund
414 Bergen 1788 Ut Utenriks Laks, røkt remmer
415 Bergen 1788 Ut Utenriks Laks, saltet tønner
416 Bergen 1788 Ut Utenriks Lange, saltet tønner
417 Bergen 1788 Ut Utenriks Lange, tørket pund
418 Bergen 1788 Ut Utenriks Makrell tønner
419 Bergen 1788 Ut Utenriks Rogn, saltet tønner
420 Bergen 1788 Ut Utenriks Sei, saltet tønner
421 Bergen 1788 Ut Utenriks Sild, røkt tønner
422 Bergen 1788 Ut Utenriks Sild, saltet tønner
423 Bergen 1788 Ut Utenriks Fiskevare, titling pund
424 Bergen 1790 Inn Innenriks Flyndre, tørr tønner
425 Bergen 1790 Inn Innenriks Laks tønner
426 Bergen 1790 Inn Innenriks Laks, røkt stykk
427 Bergen 1790 Inn Innenriks Laks, saltet tønner
428 Bergen 1790 Inn Innenriks Lange våger
429 Bergen 1790 Inn Innenriks Makrell tønner
430 Bergen 1790 Inn Innenriks Rogn, saltet tønner
431 Bergen 1790 Inn Utenriks Negenøye åttinger
432 Bergen 1790 Ut Innenriks Flyndre pund
433 Bergen 1790 Ut Innenriks Flyndre stykk
434 Bergen 1790 Ut Innenriks Laks tønner
435 Bergen 1790 Ut Innenriks Laks, røkt remmer
436 Bergen 1790 Ut Innenriks Laksebuker dunker
437 Bergen 1790 Ut Innenriks Lange pund
438 Bergen 1790 Ut Innenriks Lange, saltet tønner
439 Bergen 1790 Ut Innenriks Lange, tørket pund
440 Bergen 1790 Ut Innenriks Makrell tønner
441 Bergen 1790 Ut Innenriks Sei tønner
442 Bergen 1790 Ut Innenriks Sild tønner
443 Bergen 1790 Ut Innenriks Sild, norsk tønner
444 Bergen 1790 Ut Innenriks Sild, svensk tønner
445 Bergen 1790 Ut Innenriks Fiskevare, titling pund
446 Bergen 1790 Ut Utenriks Laks, røkt remmer
447 Bergen 1790 Ut Utenriks Laks, saltet tønner
448 Bergen 1790 Ut Utenriks Lange, saltet tønner
449 Bergen 1790 Ut Utenriks Lange, tørket pund
450 Bergen 1790 Ut Utenriks Makrell tønner
451 Bergen 1790 Ut Utenriks Rogn, saltet tønner
452 Bergen 1790 Ut Utenriks Sei, saltet tønner
453 Bergen 1790 Ut Utenriks Sild, saltet tønner
454 Bergen 1790 Ut Utenriks Fiskevare, titling pund
455 Bergen 1792 Inn Innenriks Flyndre våger
456 Bergen 1792 Inn Innenriks Laks, saltet tønner
457 Bergen 1792 Inn Innenriks Rogn, saltet tønner
458 Bergen 1792 Ut Innenriks Brisling dunker
459 Bergen 1792 Ut Innenriks Flyndre pund
460 Bergen 1792 Ut Innenriks Laks tønner
461 Bergen 1792 Ut Innenriks Laks, røkt remmer
462 Bergen 1792 Ut Innenriks Laks, røkt stykk
463 Bergen 1792 Ut Innenriks Laksebuker dunker
464 Bergen 1792 Ut Innenriks Lange pund
465 Bergen 1792 Ut Innenriks Makrell anker
466 Bergen 1792 Ut Innenriks Makrell tønner
467 Bergen 1792 Ut Innenriks Sei tønner
468 Bergen 1792 Ut Innenriks Sild tønner
469 Bergen 1792 Ut Innenriks Fiskevare, titling pund
470 Bergen 1792 Ut Utenriks Laks, røkt stykk
471 Bergen 1792 Ut Utenriks Laks, saltet tønner
472 Bergen 1792 Ut Utenriks Lange, saltet tønner
473 Bergen 1792 Ut Utenriks Lange, tørket pund
474 Bergen 1792 Ut Utenriks Makrell tønner
475 Bergen 1792 Ut Utenriks Sild tønner
476 Bergen 1792 Ut Utenriks Fiskevare, titling pund
477 Bergen 1794 Inn Innenriks Rogn, saltet tønner
478 Bergen 1794 Inn Innenriks Ål, saltet tønner
479 Bergen 1794 Ut Innenriks Brisling dunker
480 Bergen 1794 Ut Innenriks Flyndre pund
481 Bergen 1794 Ut Innenriks Flyndre stykk
482 Bergen 1794 Ut Innenriks Flyndre, tørr stykk
483 Bergen 1794 Ut Innenriks Laks, røkt remmer
484 Bergen 1794 Ut Innenriks Laks, saltet tønner
485 Bergen 1794 Ut Innenriks Laksebuker dunker
486 Bergen 1794 Ut Innenriks Lange pund
487 Bergen 1794 Ut Innenriks Lange, tørket pund
488 Bergen 1794 Ut Innenriks Makrell tønner
489 Bergen 1794 Ut Innenriks Sei tønner
490 Bergen 1794 Ut Innenriks Sei, saltet tønner
491 Bergen 1794 Ut Innenriks Sild tønner
492 Bergen 1794 Ut Innenriks Sild, røkt tønner
493 Bergen 1794 Ut Innenriks Sild, saltet tønner
494 Bergen 1794 Ut Innenriks Svellinger remmer
495 Bergen 1794 Ut Innenriks Fiskevare, titling pund
496 Bergen 1794 Ut Innenriks Fiskevare, titling pund
497 Bergen 1794 Ut Utenriks Laks, finnmarks tønner
498 Bergen 1794 Ut Utenriks Laks, røkt stykk
499 Bergen 1794 Ut Utenriks Laks, saltet tønner
500 Bergen 1794 Ut Utenriks Lange, saltet tønner
501 Bergen 1794 Ut Utenriks Lange, tørket pund
502 Bergen 1794 Ut Utenriks Makrell tønner
503 Bergen 1794 Ut Utenriks Rogn, saltet tønner
504 Bergen 1794 Ut Utenriks Sei tønner
505 Bergen 1794 Ut Utenriks Sild tønner
506 Bergen 1794 Ut Utenriks Svellinger stykk
507 Bergen 1794 Ut Utenriks Fiskevare, titling pund
508 Christiania 1686 Inn Samlet Ansjos fat
509 Christiania 1686 Inn Samlet Fisk, islandsk pakker
510 Christiania 1686 Inn Samlet Fisk, islandsk pund
511 Christiania 1686 Inn Samlet Fisketunger snes
512 Christiania 1686 Inn Samlet Flyndre stykk
513 Christiania 1686 Inn Samlet Gråsei tønner
514 Christiania 1686 Inn Samlet Hellefisk tønner
515 Christiania 1686 Inn Samlet Helt, tørr tønner
516 Christiania 1686 Inn Samlet Hvitting, saltet tønner
517 Christiania 1686 Inn Samlet Hvitting, tørre stykk
518 Christiania 1686 Inn Samlet Hvitting, tørre tønner
519 Christiania 1686 Inn Samlet Kabliau tønner
520 Christiania 1686 Inn Samlet Kolje, tørket stykk
521 Christiania 1686 Inn Samlet Kolje, saltet tønner
522 Christiania 1686 Inn Samlet Laks, rygg og hoder, saltet fjerdinger
523 Christiania 1686 Inn Samlet Laks og svellinger, tørre stykk
524 Christiania 1686 Inn Samlet Makrell, små og store tønner
525 Christiania 1686 Inn Samlet Negenøye fat
526 Christiania 1686 Inn Samlet Makrell, rogn tønner
527 Christiania 1686 Inn Samlet Sild, røkt tønner
528 Christiania 1686 Inn Samlet Sild og torsk, saltet fjerdinger
529 Christiania 1686 Inn Samlet Sild og torsk, saltet tønner
530 Christiania 1686 Inn Samlet Ål, saltet tønner
531 Christiania 1686 Inn Samlet Ål, tørket stykk
532 Christiania 1686 Ut Samlet Fisk, islandsk pund
533 Christiania 1686 Ut Samlet Flyndre stykk
534 Christiania 1686 Ut Samlet Gråsei tønner
535 Christiania 1686 Ut Samlet Kolje, saltet tønner
536 Christiania 1686 Ut Samlet Laks, rygg og hoder, saltet tønner
537 Christiania 1686 Ut Samlet Laks og svellinger, tørre stykk
538 Christiania 1686 Ut Samlet Makrell, små og store tønner
539 Christiania 1686 Ut Samlet Makrell, rogn tønner
540 Christiania 1686 Ut Samlet Sild, røkt tønner
541 Christiania 1686 Ut Samlet Sild og torsk, saltet tønner
542 Christiania 1686 Ut Samlet Ål, saltet tønner
543 Christiania 1731 Inn Samlet Ansjos fat
544 Christiania 1731 Inn Samlet Flyndre stykk
545 Christiania 1731 Inn Samlet Kabliau kvartinger
546 Christiania 1731 Inn Samlet Laks stykk
547 Christiania 1731 Inn Samlet Laks, saltet tønner
548 Christiania 1731 Inn Samlet Makrell lester
549 Christiania 1731 Inn Samlet Makrell tønner
550 Christiania 1731 Inn Samlet Sild, saltet lester
551 Christiania 1731 Inn Samlet Sild, saltet tønner
552 Christiania 1731 Inn Samlet Sild, saltet åttinger
553 Christiania 1731 Inn Samlet Ål, saltet tønner Er usikker på antallet her.
554 Christiania 1731 Inn Samlet Ål, tørket stykk
555 Christiania 1731 Ut Samlet Laks stykk
556 Christiania 1731 Ut Samlet Sild, saltet tønner
557 Christiania 1733 Inn Samlet Flyndre stykk
558 Christiania 1733 Inn Samlet Laks, røkt stykk
559 Christiania 1733 Inn Samlet Laks, saltet flasker
560 Christiania 1733 Inn Samlet Makrell lester
561 Christiania 1733 Inn Samlet Makrell tønner
562 Christiania 1733 Inn Samlet Sild, røkt tønner
563 Christiania 1733 Inn Samlet Sild, saltet lester
564 Christiania 1733 Inn Samlet Sild, saltet tønner
565 Christiania 1733 Inn Samlet Ål, saltet tønner
566 Christiania 1733 Inn Samlet Ål, tørket snes
567 Christiania 1751 Inn Samlet Ansjos dunker
568 Christiania 1751 Inn Samlet Ansjos fat
569 Christiania 1751 Inn Samlet Ansjos pund
570 Christiania 1751 Inn Samlet Brisling tønner
571 Christiania 1751 Inn Samlet Flyndre stykk
572 Christiania 1751 Inn Samlet Hvitting, tørre tønner
573 Christiania 1751 Inn Samlet Hvitting stykk
574 Christiania 1751 Inn Samlet Kabliau tønner
575 Christiania 1751 Inn Samlet Kolje tønner
576 Christiania 1751 Inn Samlet Laks, røkt stykk
577 Christiania 1751 Inn Samlet Laks, saltet anker
578 Christiania 1751 Inn Samlet Laks, saltet tønner
579 Christiania 1751 Inn Samlet Laksefisk, helt tønner
580 Christiania 1751 Inn Samlet Makrell lester
581 Christiania