Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Alle transkriberte varelister

Nr. Nåtidens land Sted År Retning Handel Spesifisering AVL Kilder Notat
1 Norge Arendal 1686 Inn Samlet 162 Fotografert
2 Norge Arendal 1686 Ut Samlet 119 Fotografert
3 Norge Arendal 1733 Inn Samlet 191 Arkivverket
4 Norge Arendal 1733 Ut Samlet 105 Arkivverket
5 Norge Arendal 1741 Inn Samlet 143 Fotografert
6 Norge Arendal 1741 Ut Samlet 95 Fotografert
7 Norge Arendal 1742 Inn Samlet 206 Fotografert
8 Norge Arendal 1742 Ut Samlet 110 Fotografert
9 Norge Arendal 1743 Inn Samlet 187 Fotografert
10 Norge Arendal 1743 Ut Samlet 114 Fotografert
11 Norge Arendal 1749 Inn Samlet 277 Fotografert
12 Norge Arendal 1749 Ut Samlet 120 Fotografert
13 Norge Arendal 1754 Inn Innenriks 307 Fotografert Tollfrie varer
14 Norge Arendal 1754 Inn Samlet 309 Fotografert Fortollede varer
15 Norge Arendal 1754 Ut Innenriks 73 Fotografert
16 Norge Arendal 1754 Ut Samlet 93 Fotografert
17 Norge Arendal 1756 Inn Samlet 492 Arkivverket
18 Norge Arendal 1756 Ut Samlet 204 Digitalarkivet ( 1 2 )
19 Norge Arendal 1762 Inn Samlet 437 Digitalarkivet
20 Norge Arendal 1762 Ut Samlet 143 Digitalarkivet ( 1 2 )
21 Norge Arendal 1774 Inn Samlet 287 Fotografert
22 Norge Arendal 1774 Ut Innenriks 43 dropbox
23 Norge Arendal 1774 Ut Utenriks 42 dropbox
24 Norge Arendal 1774 Ut Samlet 27 Fotografert
25 Norge Arendal 1786 Inn Samlet 332 Arkivverket
26 Norge Arendal 1786 Ut Innenriks 215 Arkivverket
27 Norge Arendal 1786 Ut Utenriks 58 Arkivverket
28 Norge Arendal 1794 Inn Samlet 215 Arkivverket
29 Norge Arendal 1794 Ut Innenriks 195 Arkivverket
30 Norge Arendal 1794 Ut Utenriks 29 Arkivverket
31 Norge Bergen 1686 Inn Samlet 294 Fotografert
32 Norge Bergen 1686 Ut Samlet 226 Fotografert
33 Norge Bergen 1724 Inn Samlet 551 Fotografert
34 Norge Bergen 1724 Ut Samlet 246 Fotografert
35 Norge Bergen 1732 Inn Samlet 447 Fotografert
36 Norge Bergen 1732 Ut Samlet 95 Fotografert
37 Norge Bergen 1734 Inn Samlet 404 Fotografert
38 Norge Bergen 1734 Ut Samlet 60 Fotografert
39 Norge Bergen 1749 Inn Samlet 964 Fotografert
40 Norge Bergen 1749 Ut Samlet 103 Fotografert
41 Norge Bergen 1756 Inn Samlet 893 Fotografert
42 Norge Bergen 1756 Ut Samlet 114 Fotografert
43 Norge Bergen 1774 Ut Samlet 119 Fotografert
44 Norge Bergen 1786 Inn Innenriks 286 Arkivverket
45 Norge Bergen 1786 Inn Utenriks 382 Arkivverket totalverdi på reeksport av varer i op(…)
46 Norge Bergen 1786 Ut Innenriks 141 Arkivverket
47 Norge Bergen 1786 Ut Utenriks 42 Arkivverket
48 Norge Bergen 1788 Inn Innenriks 308 Arkivverket
49 Norge Bergen 1788 Inn Utenriks 421 Arkivverket totalverdi på reeksport av varer i op(…)
50 Norge Bergen 1788 Ut Innenriks 162 Arkivverket
51 Norge Bergen 1788 Ut Utenriks 41 Arkivverket
52 Norge Bergen 1790 Inn Innenriks 250 Arkivverket
53 Norge Bergen 1790 Inn Utenriks 406 Arkivverket totalverdi på reeksport av varer i op(…)
54 Norge Bergen 1790 Ut Innenriks 134 Arkivverket
55 Norge Bergen 1790 Ut Utenriks 39 Arkivverket
56 Norge Bergen 1792 Inn Innenriks 291 Arkivverket
57 Norge Bergen 1792 Inn Utenriks 371 Arkivverket Totaltverdi på reeksport av varer i o(…)
58 Norge Bergen 1792 Ut Innenriks 116 Arkivverket
59 Norge Bergen 1792 Ut Utenriks 40 Arkivverket
60 Norge Bergen 1794 Inn Innenriks 333 Arkivverket
61 Norge Bergen 1794 Inn Utenriks 487 Arkivverket totalverdi av reekspoert av opplagsva(…)
62 Norge Bergen 1794 Ut Innenriks 133 Arkivverket
63 Norge Bergen 1794 Ut Utenriks 60 Arkivverket
64 Norge Christiania 1686 Inn Samlet 341 Fotografert
65 Norge Christiania 1686 Ut Samlet 109 Fotografert
66 Norge Christiania 1731 Inn Samlet 215 Arkivverket
67 Norge Christiania 1731 Ut Samlet 38 Arkivverket
68 Norge Christiania 1733 Inn Samlet 302 Arkivverket
69 Norge Christiania 1733 Ut Samlet 36 Arkivverket Trelast mangler
70 Norge Christiania 1751 Inn Samlet 481 Fotografert
71 Norge Christiania 1752 Inn Samlet 530 Fotografert
72 Norge Christiania 1752 Ut Samlet 114 Fotografert
73 Norge Christiania 1753 Inn Samlet 496 Fotografert
74 Norge Christiania 1753 Ut Samlet 119 Fotografert
75 Norge Christiania 1754 Inn Samlet 402 Fotografert
76 Norge Christiania 1754 Ut Samlet 119 Fotografert
77 Norge Christiania 1755 Inn Samlet 712 Fotografert
78 Norge Christiania 1755 Ut Samlet 108 Fotografert
79 Norge Christiania 1756 Inn Samlet 1068 Arkivverket
80 Norge Christiania 1756 Ut Samlet 90 Arkivverket
81 Norge Christiania 1762 Inn Samlet 766 Arkivverket
82 Norge Christiania 1762 Ut Samlet 81 Arkivverket Trelast mangler
83 Norge Christiania 1774 Ut Utenriks 24 Fotografert
84 Norge Christiania 1774 Ut Samlet 148 Fotografert
85 Norge Christiania 1786 Inn Samlet 547 Arkivverket
86 Norge Christiania 1786 Ut Innenriks 129 Arkivverket
87 Norge Christiania 1786 Ut Utenriks 30 Arkivverket
88 Norge Christiania 1788 Inn Samlet 614 Digitalarkivet
89 Norge Christiania 1788 Ut Innenriks 160 Digitalarkivet
90 Norge Christiania 1788 Ut Utenriks 24 Digitalarkivet
91 Norge Christiania 1790 Inn Samlet 550 Digitalarkivet
92 Norge Christiania 1790 Ut Innenriks 160 Digitalarkivet
93 Norge Christiania 1790 Ut Utenriks 24 Digitalarkivet
94 Norge Christiania 1792 Inn Samlet 641 Digitalarkivet
95 Norge Christiania 1792 Ut Innenriks 147 Digitalarkivet
96 Norge Christiania 1794 Inn Samlet 571 Arkivverket
97 Norge Christiania 1794 Ut Innenriks 149 Arkivverket
98 Norge Christiania 1795 Inn Samlet 400 Fotografert
99 Norge Drammen 1686 Inn Samlet 417 Fotografert
100 Norge Drammen 1686 Ut Samlet 102 Fotografert I dene listen brukes enheten tr som m(…)
101 Norge Drammen 1731 Inn Samlet 168 Arkivverket
102 Norge Drammen 1731 Ut Samlet 117 Arkivverket
103 Norge Drammen 1733 Inn Samlet 448 Arkivverket
104 Norge Drammen 1733 Ut Samlet 215 Arkivverket
105 Norge Drammen 1754 Inn Samlet 812 Fotografert
106 Norge Drammen 1754 Ut Samlet 381 Fotografert
107 Norge Drammen 1756 Inn Samlet 514 Arkivverket
108 Norge Drammen 1756 Ut Innenriks 249 Arkivverket
109 Norge Drammen 1756 Ut Samlet 96 Arkivverket
110 Norge Drammen 1762 Inn Samlet 529 Digitalarkivet
111 Norge Drammen 1762 Ut Samlet 298 Digitalarkivet ( 1 2 )
112 Norge Drammen 1774 Inn Innenriks 359 Fotografert endel usikre benevninger
113 Norge Drammen 1774 Inn Utenriks 281 Fotografert
114 Norge Drammen 1774 Ut Innenriks 169 Fotografert
115 Norge Drammen 1774 Ut Utenriks 42 Fotografert "Landets egne varer"
116 Norge Drammen 1774 Ut Samlet 91 Fotografert
117 Norge Drammen 1786 Inn Innenriks 417 Arkivverket
118 Norge Drammen 1786 Inn Utenriks 266 Arkivverket
119 Norge Drammen 1786 Ut Utenriks 70 Arkivverket
120 Norge Drammen 1786 Ut Samlet 422 Arkivverket
121 Norge Drammen 1788 Inn Innenriks 365 Arkivverket
122 Norge Drammen 1788 Inn Utenriks Spesifiseringsliste 252 Arkivverket
123 Norge Drammen 1788 Ut Utenriks 86 Arkivverket
124 Norge Drammen 1788 Ut Samlet 261 Arkivverket
125 Norge Drammen 1790 Inn Innenriks 397 Arkivverket
126 Norge Drammen 1790 Inn Utenriks Arkivverket
127 Norge Drammen 1790 Ut Utenriks 83 Arkivverket
128 Norge Drammen 1790 Ut Samlet 293 Arkivverket
129 Norge Drammen 1792 Ut Samlet 74 Arkivverket
130 Norge Drammen 1794 Inn Innenriks 463 Arkivverket
131 Norge Drammen 1794 Inn Utenriks 346 Arkivverket
132 Norge Drammen 1794 Ut Utenriks Spesifiseringsliste 76 Arkivverket
133 Norge Drammen 1794 Ut Samlet 310 Arkivverket
134 Norge Flekkefjord 1731 Inn Samlet 56 Arkivverket
135 Norge Flekkefjord 1731 Ut Samlet 78 Arkivverket
136 Norge Flekkefjord 1733 Inn Samlet 114 Arkivverket
137 Norge Flekkefjord 1733 Ut Samlet 141 Arkivverket
138 Norge Flekkefjord 1754 Inn Samlet 226 Fotografert
139 Norge Flekkefjord 1754 Ut Samlet 69 Fotografert
140 Norge Flekkefjord 1756 Inn Samlet 167 Arkivverket
141 Norge Flekkefjord 1756 Ut Samlet 83 Arkivverket
142 Norge Flekkefjord 1762 Ut Samlet 67 Digitalarkivet
143 Norge Flekkefjord 1774 Inn Samlet 135 Fotografert
144 Norge Flekkefjord 1774 Ut Samlet 34 Fotografert
145 Norge Flekkefjord 1786 Inn Innenriks 116 Arkivverket
146 Norge Flekkefjord 1786 Inn Utenriks 39 Arkivverket
147 Norge Flekkefjord 1786 Ut Innenriks 30 Arkivverket
148 Norge Flekkefjord 1786 Ut Utenriks 19 Arkivverket
149 Norge Flekkefjord 1794 Inn Innenriks 121 Arkivverket
150 Norge Flekkefjord 1794 Inn Utenriks 21 Arkivverket
151 Norge Flekkefjord 1794 Ut Innenriks 36 Arkivverket
152 Norge Flekkefjord 1794 Ut Utenriks 21 Arkivverket
153 Norge Fredrikstad 1686 Inn Samlet 203 Fotografert
154 Norge Fredrikstad 1686 Ut Samlet 84 Fotografert
155 Norge Fredrikstad 1722 Inn Samlet 101 Fotografert
156 Norge Fredrikstad 1722 Ut Samlet 36 Fotografert
157 Norge Fredrikstad 1731 Inn Samlet 87 Arkivverket
158 Norge Fredrikstad 1731 Ut Samlet 9 Arkivverket
159 Norge Fredrikstad 1733 Inn Samlet 255 Arkivverket
160 Norge Fredrikstad 1733 Ut Samlet 19 Arkivverket
161 Norge Fredrikstad 1754 Inn Samlet 614 Fotografert
162 Norge Fredrikstad 1754 Ut Samlet 161 Fotografert
163 Norge Fredrikstad 1756 Inn Samlet 636 Arkivverket
164 Norge Fredrikstad 1756 Ut Samlet 140 Arkivverket ( 1 2 )
165 Norge Fredrikstad 1762 Inn Samlet 392 Arkivverket
166 Norge Fredrikstad 1762 Ut Samlet 87 Arkivverket ( 1 2 )
167 Norge Fredrikstad 1774 Inn Innenriks 170 Fotografert
168 Norge Fredrikstad 1774 Inn Utenriks Spesifiseringsliste 37 Fotografert
169 Norge Fredrikstad 1774 Ut Utenriks Spesifiseringsliste 27 Fotografert
170 Norge Fredrikstad 1774 Ut Samlet 64 Fotografert
171 Norge Fredrikstad 1786 Inn Utenriks 49 Arkivverket
172 Norge Fredrikstad 1786 Inn Samlet 134 Arkivverket
173 Norge Fredrikstad 1786 Ut Utenriks 17 Arkivverket
174 Norge Fredrikstad 1786 Ut Samlet 86 Arkivverket
175 Norge Fredrikstad 1794 Inn Utenriks 121 Arkivverket
176 Norge Fredrikstad 1794 Inn Samlet 310 Arkivverket
177 Norge Fredrikstad 1794 Ut Utenriks 17 Arkivverket
178 Norge Fredrikstad 1794 Ut Samlet 92 Arkivverket
179 Norge Fremmede 1835 Inn Utenriks 673 SSB
180 Norge Fremmede 1835 Ut Utenriks 149 SSB
181 Norge Halden 1686 Inn Samlet 264 Fotografert I denne listen er inn og utførte vare(…)
182 Norge Halden 1731 Inn Samlet 119 Arkivverket
183 Norge Halden 1731 Ut Samlet 77 Arkivverket
184 Norge Halden 1733 Inn Samlet 199 Arkivverket
185 Norge Halden 1733 Ut Samlet 64 Arkivverket
186 Norge Halden 1754 Inn Samlet 539 Fotografert
187 Norge Halden 1754 Ut Samlet 87 Fotografert
188 Norge Halden 1756 Inn Samlet 436 Arkivverket
189 Norge Halden 1756 Ut Samlet 112 Arkivverket
190 Norge Halden 1762 Inn Samlet 436 Arkivverket
191 Norge Halden 1762 Ut Innenriks 63 Arkivverket
192 Norge Halden 1762 Ut Utenriks 97 Arkivverket
193 Norge Halden 1774 Ut Samlet 116 Fotografert
194 Norge Halden 1786 Inn Samlet 313 Arkivverket
195 Norge Halden 1786 Ut Samlet 137 Arkivverket
196 Norge Hammerfest 1797 Inn Samlet 181 Fotografert
197 Norge Hammerfest 1797 Ut Samlet 44 Fotografert
198 Norge Hammerfest 1798 Inn Samlet 182 Fotografert
199 Norge Hammerfest 1798 Ut Samlet 37 Fotografert
200 Norge Hammerfest 1799 Inn Samlet 160 Fotografert
201 Norge Hammerfest 1799 Ut Samlet 31 Fotografert
202 Norge Hammerfest 1800 Inn Samlet 151 Fotografert
203 Norge Hammerfest 1800 Ut Samlet 98 Fotografert
204 Norge Hammerfest 1801 Inn Samlet 146 Fotografert
205 Norge Hammerfest 1801 Ut Samlet 61 Fotografert
206 Norge Hammerfest 1802 Inn Samlet 199 Fotografert
207 Norge Hammerfest 1802 Ut Samlet 31 Fotografert
208 Norge Hammerfest 1803 Inn Samlet 202 Fotografert
209 Norge Hammerfest 1803 Ut Samlet 53 Fotografert
210 Norge Hammerfest 1804 Inn Samlet 161 Fotografert
211 Norge Hammerfest 1804 Ut Samlet 52 Fotografert
212 Norge Hammerfest 1805 Inn Samlet 227 Fotografert
213 Norge Hammerfest 1805 Ut Samlet 51 Fotografert
214 Norge Hammerfest 1806 Inn Samlet 231 Fotografert
215 Norge Hammerfest 1806 Ut Samlet 80 Fotografert
216 Norge Hammerfest 1807 Inn Samlet 196 Fotografert
217 Norge Hammerfest 1807 Ut Samlet 38 Fotografert
218 Norge Hammerfest 1808 Inn Samlet 148 Fotografert
219 Norge Hammerfest 1808 Ut Samlet 50 Fotografert
220 Norge Hammerfest 1809 Inn Samlet 37 Fotografert
221 Norge Hammerfest 1809 Ut Samlet 25 Fotografert
222 Norge Hammerfest 1810 Inn Samlet 50 Fotografert
223 Norge Hammerfest 1810 Ut Samlet 26 Fotografert
224 Norge Hammerfest 1811 Inn Samlet 68 Fotografert
225 Norge Hammerfest 1811 Ut Samlet 40 Fotografert
226 Norge Holmestrand 1686 Inn Samlet 155 Fotografert
227 Norge Holmestrand 1686 Ut Samlet 105 Fotografert
228 Norge Holmestrand 1731 Inn Samlet 44 Arkivverket
229 Norge Holmestrand 1731 Ut Samlet 54 Arkivverket
230 Norge Holmestrand 1733 Inn Samlet 119 Arkivverket
231 Norge Holmestrand 1733 Ut Samlet 64 Originalkilder
232 Norge Holmestrand 1754 Inn Samlet 340 Fotografert
233 Norge Holmestrand 1754 Ut Utenriks 30 dropbox
234 Norge Holmestrand 1754 Ut Samlet 103 Fotografert
235 Norge Holmestrand 1756 Inn Samlet 343 Arkivverket
236 Norge Holmestrand 1756 Ut Samlet 171 Arkivverket ( 1 2 )
237 Norge Holmestrand 1762 Inn Samlet 318 Arkivverket
238 Norge Holmestrand 1762 Ut Samlet 41 Digitalarkivet
239 Norge Holmestrand 1774 Inn Innenriks 85 Fotografert
240 Norge Holmestrand 1774 Inn Utenriks 160 Fotografert
241 Norge Holmestrand 1774 Ut Samlet 31 Fotografert
242 Norge Holmestrand 1786 Inn Samlet 7 Arkivverket
243 Norge Holmestrand 1786 Ut Samlet 4 Arkivverket
244 Norge Kragerø 1731 Inn Samlet 74 Arkivverket
245 Norge Kragerø 1731 Ut Samlet 107 Arkivverket
246 Norge Kragerø 1733 Inn Samlet 95 Arkivverket
247 Norge Kragerø 1733 Ut Samlet 95 Arkivverket
248 Norge Kragerø 1754 Inn Samlet 339 Fotografert
249 Norge Kragerø 1756 Inn Samlet 390 Arkivverket Det er ikke oppgitt i kilden hvor var(…)
250 Norge Kragerø 1756 Ut Samlet 53 Arkivverket
251 Norge Kragerø 1762 Inn Samlet 438 Digitalarkivet Det er ikke oppgitt i kilden hvor var(…)
252 Norge Kragerø 1762 Ut Samlet 57 Digitalarkivet
253 Norge Kragerø 1774 Ut Samlet 41 Fotografert
254 Norge Kragerø 1786 Ut Innenriks 121 Arkivverket
255 Norge Kragerø 1786 Ut Utenriks 36 Arkivverket
256 Norge Kristiansand 1686 Ut Samlet 51 Fotografert
257 Norge Kristiansand 1686 Samlet Samlet 157 Fotografert
258 Norge Kristiansand 1731 Inn Samlet 71 Arkivverket
259 Norge Kristiansand 1731 Ut Samlet 71 Arkivverket
260 Norge Kristiansand 1733 Inn Samlet 143 Arkivverket
261 Norge Kristiansand 1733 Ut Samlet 109 Arkivverket
262 Norge Kristiansand 1742 Inn Samlet 126 Fotografert
263 Norge Kristiansand 1742 Ut Samlet 103 Fotografert
264 Norge Kristiansand 1743 Inn Samlet 213 Fotografert
265 Norge Kristiansand 1743 Ut Samlet 117 Fotografert
266 Norge Kristiansand 1749 Inn Samlet 222 Fotografert
267 Norge Kristiansand 1749 Ut Samlet 122 Fotografert
268 Norge Kristiansand 1754 Inn Samlet 474 Fotografert
269 Norge Kristiansand 1754 Ut Samlet 141 Fotografert
270 Norge Kristiansand 1756 Inn Samlet 554 Arkivverket
271 Norge Kristiansand 1756 Ut Samlet 166 Arkivverket ( 1 2 )
272 Norge Kristiansand 1762 Inn Samlet 582 Digitalarkivet
273 Norge Kristiansand 1762 Ut Samlet 261 Digitalarkivet
274 Norge Kristiansand 1774 Inn Samlet 209 Fotografert
275 Norge Kristiansand 1774 Ut Samlet 30 Fotografert
276 Norge Kristiansand 1786 Inn Innenriks 281 Arkivverket
277 Norge Kristiansand 1786 Ut Samlet 195 Arkivverket
278 Norge Kristiansand 1788 Inn Innenriks 273 Arkivverket
279 Norge Kristiansand 1788 Ut Samlet 205 Arkivverket
280 Norge Kristiansand 1790 Inn Innenriks 237 Arkivverket
281 Norge Kristiansand 1790 Ut Samlet 228 Arkivverket
282 Norge Kristiansand 1792 Inn Innenriks 275 Arkivverket
283 Norge Kristiansand 1792 Ut Samlet 204 Arkivverket
284 Norge Kristiansand 1794 Inn Innenriks 279 Arkivverket
285 Norge Kristiansand 1794 Ut Samlet 216 Arkivverket
286 Norge Kristiansund 1717 Inn Samlet 55 Fotografert
287 Norge Kristiansund 1717 Ut Samlet 35 Fotografert
288 Norge Kristiansund 1731 Inn Samlet 66 Fotografert
289 Norge Kristiansund 1731 Ut Samlet 50 Fotografert
290 Norge Kristiansund 1749 Inn Samlet 333 Fotografert
291 Norge Kristiansund 1749 Ut Samlet 27 Fotografert
292 Norge Kristiansund 1756 Inn Samlet 312 Arkivverket
293 Norge Kristiansund 1756 Ut Samlet 38 Arkivverket
294 Norge Kristiansund 1758 Inn Samlet 231 Digitalarkivet
295 Norge Kristiansund 1758 Ut Samlet 48 Digitalarkivet
296 Norge Kristiansund 1762 Inn Samlet 264 Arkivverket
297 Norge Kristiansund 1762 Ut Samlet 64 Arkivverket
298 Norge Kristiansund 1774 Inn Samlet 267 Fotografert
299 Norge Kristiansund 1774 Ut Samlet 84 Fotografert
300 Norge Kristiansund 1786 Inn Samlet 310 Arkivverket
301 Norge Kristiansund 1786 Ut Samlet 116 Arkivverket
302 Norge Kristiansund 1794 Inn Samlet 343 Arkivverket, Fotografert
303 Norge Kristiansund 1794 Ut Samlet 146 Arkivverket, Fotografert
304 Norge Kristiansund/Nordmøre 1731 Inn Samlet 66 Digitalarkivet
305 Norge Kristiansund/Nordmøre 1731 Ut Samlet 49 Digitalarkivet
306 Norge Kristiansund/Nordmøre 1733 Inn Samlet 27 Arkivverket
307 Norge Kristiansund/Nordmøre 1733 Ut Samlet 23 Arkivverket
308 Norge Krokstad 1731 Ut Samlet 5 Arkivverket
309 Norge Krokstad 1733 Inn Samlet 2 Arkivverket
310 Norge Krokstad 1733 Ut Samlet 5 Arkivverket
311 Norge Krokstad 1754 Ut Samlet 4 Fotografert
312 Norge Krokstad 1756 Ut Samlet 3 Arkivverket
313 Norge Krokstad 1762 Ut Samlet 4 Digitalarkivet
314 Norge Langesund 1665 Inn Samlet 71
315 Norge Langesund 1665 Ut Samlet 20
316 Norge Langesund 1666 Inn Samlet 165 På forsiden står dette: "Tollbok for (…)
317 Norge Langesund 1666 Ut Samlet 17 På forsiden står dette: "Tollbok for (…)
318 Norge Langesund 1669 Inn Samlet 225
319 Norge Langesund 1669 Ut Samlet 15
320 Norge Langesund 1670 Inn Samlet 252
321 Norge Langesund 1670 Ut Samlet 75
322 Norge Langesund 1671 Inn Samlet 277
323 Norge Langesund 1671 Ut Samlet 13
324 Norge Langesund 1672 Inn Innenriks 124
325 Norge Langesund 1672 Inn Utenriks 80
326 Norge Langesund 1672 Ut Samlet 74
327 Norge Langesund 1685 Inn Innenriks 145 Fra mai-desember
328 Norge Langesund 1685 Inn Utenriks 110 Fra mai-desember
329 Norge Langesund 1685 Ut Innenriks 53
330 Norge Langesund 1685 Ut Utenriks 167
331 Norge Langesund 1688 Inn Innenriks 157 Fra og med 30. April
332 Norge Langesund 1688 Inn Utenriks 72 Fra og med 30. April
333 Norge Langesund 1688 Ut Innenriks 69 To lister her: (…)
334 Norge Langesund 1688 Ut Samlet 225
335 Norge Langesund 1694 Inn Samlet 229
336 Norge Langesund 1694 Ut Innenriks 42 "Wahre som herfra Uforhandlet er udført"
337 Norge Langesund 1694 Ut Utenriks 31 "Wahre som herfra ved forhandling er (…)
338 Norge Langesund 1694 Ut Samlet 170 Trelast
339 Norge Langesund 1695 Inn Samlet 162
340 Norge Langesund 1695 Ut Innenriks 37 "Wahre som herfra U-forhandlet er Udf(…)
341 Norge Langesund 1695 Ut Utenriks 25 "Wahre ved forhandling Udført" (…)
342 Norge Langesund 1695 Ut Samlet 131 Trelast
343 Norge Langesund 1699 Inn Samlet 137
344 Norge Langesund 1699 Ut Innenriks 14 "Wahre som herfra U-forhandlet er Udf(…)
345 Norge Langesund 1699 Ut Utenriks 28 "Vahre her Indtagen og Ved forhandlin(…)
346 Norge Langesund 1699 Ut Samlet 117 Trelast
347 Norge Langesund 1731 Inn Samlet 90 Arkivverket
348 Norge Langesund 1731 Ut Samlet 88 Arkivverket
349 Norge Langesund 1733 Inn Samlet 292 Arkivverket
350 Norge Langesund 1733 Ut Samlet 150 Arkivverket
351 Norge Langesund 1751 Inn Samlet 521
352 Norge Langesund 1751 Ut Samlet 118
353 Norge Langesund 1754 Inn Samlet 510 Fotografert
354 Norge Langesund 1754 Ut Samlet 112 Fotografert
355 Norge Langesund 1756 Inn Samlet 524 Arkivverket
356 Norge Langesund 1756 Ut Samlet 79 Arkivverket Har gått ut i fra at det er bjelker f(…)
357 Norge Langesund 1762 Inn Samlet 432 Digitalarkivet
358 Norge Langesund 1762 Ut Samlet 61 Digitalarkivet
359 Norge Langesund 1765 Inn Samlet 353
360 Norge Langesund 1765 Ut Samlet 61
361 Norge Langesund 1769 Inn Samlet 823
362 Norge Langesund 1769 Ut Samlet 64
363 Norge Langesund 1771 Inn Samlet 711
364 Norge Langesund 1771 Ut Samlet 63
365 Norge Langesund 1774 Inn Innenriks 310 Fotografert
366 Norge Langesund 1774 Inn Utenriks 213 Fotografert
367 Norge Langesund 1774 Ut Samlet 62 Fotografert
368 Norge Langesund 1775 Inn Samlet 483
369 Norge Langesund 1775 Ut Samlet 69
370 Norge Langesund 1779 Inn Samlet 196
371 Norge Langesund 1779 Ut Samlet 84
372 Norge Langesund 1786 Inn Innenriks 327 Arkivverket
373 Norge Langesund 1786 Inn Utenriks 159 Arkivverket
374 Norge Langesund 1786 Ut Samlet 85 Arkivverket Trelastutførselen står i siste del se(…)
375 Norge Langesund 1795 Inn Samlet 331
376 Norge Langesund 1795 Ut Samlet 82
377 Norge Larvik og Sandefjord 1754 Inn Samlet 399 Fotografert
378 Norge Larvik og Sandefjord 1754 Ut Samlet 139 Fotografert
379 Norge Larvik og Sandefjord 1756 Inn Samlet 531 Arkivverket
380 Norge Larvik og Sandefjord 1756 Ut Innenriks 81 Arkivverket
381 Norge Larvik og Sandefjord 1762 Inn Samlet 438 Arkivverket
382 Norge Larvik og Sandefjord 1762 Ut Samlet 102 Arkivverket
383 Norge Larvik og Sandefjord 1774 Inn Utenriks 216 Fotografert
384 Norge Larvik og Sandefjord 1774 Ut Innenriks 63 Fotografert
385 Norge Larvik og Sandefjord 1774 Ut Utenriks 7 Fotografert
386 Norge Larvik og Sandefjord 1786 Inn Innenriks 275 Arkivverket
387 Norge Larvik og Sandefjord 1786 Inn Utenriks 37 Arkivverket
388 Norge Larvik og Sandefjord 1786 Ut Innenriks 156 Arkivverket
389 Norge Larvik og Sandefjord 1786 Ut Utenriks 7 Arkivverket
390 Norge Mandal 1686 Inn Samlet 144 Fotografert Usikkert om dette er tollbok for 1685(…)
391 Norge Mandal 1686 Ut Samlet 142 Fotografert Usikkert om dette er varelister fra 1(…)
392 Norge Mandal 1724 Inn Samlet 27 Fotografert
393 Norge Mandal 1724 Ut Samlet 38 Fotografert
394 Norge Mandal 1731 Inn Samlet 25 Fotografert
395 Norge Mandal 1731 Ut Samlet 34 Fotografert
396 Norge Mandal 1756 Ut Samlet 60 Arkivverket
397 Norge Mandal 1762 Inn Samlet 213 Digitalarkivet
398 Norge Mandal 1762 Ut Samlet 39 Digitalarkivet
399 Norge Mandal 1774 Inn Samlet 80 Fotografert
400 Norge Mandal 1774 Ut Utenriks Spesifiseringsliste 7 Fotografert
401 Norge Mandal 1774 Ut Samlet 23 Fotografert
402 Norge Mandal 1786 Inn Innenriks 78 Arkivverket
403 Norge Mandal 1786 Inn Utenriks 21 Arkivverket
404 Norge Mandal 1786 Ut Innenriks 31 Arkivverket
405 Norge Mandal 1786 Ut Utenriks 7 Arkivverket
406 Norge Molde 1731 Inn Samlet 58 Arkivverket
407 Norge Molde 1731 Ut Samlet 43 Arkivverket
408 Norge Molde 1733 Inn Samlet 97 Arkivverket
409 Norge Molde 1733 Ut Samlet 34 Arkivverket
410 Norge Molde 1749 Inn Samlet 303 Fotografert
411 Norge Molde 1749 Ut Samlet 105 Fotografert
412 Norge Molde 1754 Inn Samlet 269 Fotografert
413 Norge Molde 1754 Ut Samlet 93 Fotografert
414 Norge Molde 1756 Inn Samlet 195 Arkivverket
415 Norge Molde 1756 Ut Samlet 36 Arkivverket
416 Norge Molde 1762 Inn Samlet 174 Digitalarkivet
417 Norge Molde 1762 Ut Samlet 44 Digitalarkivet
418 Norge Molde 1774 Inn Samlet 175 Fotografert
419 Norge Molde 1774 Ut Samlet 18 Fotografert
420 Norge Molde 1786 Inn Samlet 164 Arkivverket
421 Norge Molde 1786 Ut Samlet 65 Arkivverket
422 Norge Molde 1794 Inn Samlet 125 Arkivverket
423 Norge Molde 1794 Ut Samlet 28 Arkivverket
424 Norge Moss 1731 Inn Samlet 46 Arkivverket
425 Norge Moss 1731 Ut Samlet 46 Arkivverket
426 Norge Moss 1733 Inn Samlet 181 Arkivverket
427 Norge Moss 1733 Ut Samlet 43 Arkivverket
428 Norge Moss 1754 Ut Samlet 88 Link til originalkilde kommer
429 Norge Moss 1756 Inn Samlet 339 Arkivverket
430 Norge Moss 1756 Ut Samlet 64 Arkivverket
431 Norge Moss 1762 Inn Utenriks 180 Arkivverket
432 Norge Moss 1762 Ut Samlet 52 Digitalarkivet
433 Norge Moss, Son og Krokstad 1774 Inn Utenriks 143 Fotografert
434 Norge Moss, Son og Krokstad 1774 Ut Samlet 63 Fotografert
435 Norge Moss, Son og Krokstad 1786 Ut Samlet 186 Arkivverket
436 Norge Moss og Krokstad 1686 Inn Samlet 5 Fotografert
437 Norge Moss og Krokstad 1686 Ut Samlet 28 Fotografert
438 Norge Norge 1835 Inn Utenriks 673 SSB
439 Norge Norge 1835 Ut Utenriks 148 SSB
440 Norge Risør 1686 Samlet Samlet 219 Fotografert
441 Norge Risør 1731 Inn Samlet 57 Arkivverket
442 Norge Risør 1731 Ut Samlet 91 Arkivverket
443 Norge Risør 1733 Inn Samlet 68 Arkivverket
444 Norge Risør 1733 Ut Samlet 84 Arkivverket
445 Norge Risør 1743 Inn Samlet 40 Fotografert
446 Norge Risør 1743 Ut Samlet 66 Fotografert
447 Norge Risør 1749 Inn Samlet 142 Fotografert
448 Norge Risør 1749 Ut Samlet 124 Fotografert
449 Norge Risør 1754 Inn Samlet 190 Fotografert
450 Norge Risør 1754 Ut Samlet 103 Fotografert
451 Norge Risør 1756 Inn Samlet 304 Arkivverket
452 Norge Risør 1756 Ut Samlet 77 Arkivverket ( 1 2 )
453 Norge Risør 1762 Inn Samlet 192 Digitalarkivet
454 Norge Risør 1762 Ut Samlet 70 Digitalarkivet ( 1 2 )
455 Norge Risør 1774 Inn Samlet 184
456 Norge Risør 1774 Ut Samlet 64 Fotografert
457 Norge Risør 1786 Inn Samlet 148 Arkivverket
458 Norge Risør 1786 Ut Samlet 99 Arkivverket
459 Norge Risør 1788 Inn Samlet 172 Digitalarkivet
460 Norge Risør 1788 Ut Samlet 124 Digitalarkivet
461 Norge Risør 1790 Inn Samlet 160 Digitalarkivet
462 Norge Risør 1790 Ut Samlet 121 Digitalarkivet
463 Norge Risør 1792 Inn Samlet 176 Digitalarkivet
464 Norge Risør 1792 Ut Samlet 112 Digitalarkivet
465 Norge Risør 1794 Inn Samlet 250 Arkivverket
466 Norge Risør 1794 Ut Samlet 84 Arkivverket
467 Norge Romsdal (Molde) 1686 Inn Samlet 100 Fotografert
468 Norge Romsdal (Molde) 1686 Ut Samlet 44 Fotografert
469 Norge Sand 1686 Inn Samlet 56 Fotografert I denne listen er innførte og utførte(…)
470 Norge Sand 1731 Ut Samlet 22 Digitalarkivet
471 Norge Sand 1754 Samlet Samlet 176 Fotografert Ikke spesifisert hva som er innført o(…)
472 Norge Sand 1774 Inn Innenriks 32 Fotografert
473 Norge Sand 1774 Inn Utenriks 3 Fotografert
474 Norge Sand 1774 Ut Samlet 29 Fotografert
475 Norge Sand 1786 Inn Samlet 25 Arkivverket
476 Norge Sand 1786 Ut Samlet 30 Arkivverket Trelastutførsel
477 Norge Sand 1794 Ut Samlet 25 Arkivverket Trelastutførsel.
478 Norge Son 1731 Inn Samlet 41 Arkivverket
479 Norge Son 1731 Ut Samlet 36 Arkivverket
480 Norge Son 1733 Inn Samlet 64 Arkivverket
481 Norge Son 1733 Ut Samlet 52 Arkivverket
482 Norge Son 1754 Ut Samlet 72 Link til originalkilde kommer
483 Norge Son 1756 Inn Innenriks 86 Arkivverket
484 Norge Son 1756 Ut Samlet 20 Arkivverket
485 Norge Son 1762 Ut Samlet 24 Digitalarkivet
486 Norge Stavanger 1686 Inn Samlet 120 Fotografert
487 Norge Stavanger 1686 Ut Samlet 63 Fotografert
488 Norge Stavanger 1731 Inn Samlet 103 Arkivverket
489 Norge Stavanger 1731 Ut Samlet 57 Arkivverket
490 Norge Stavanger 1733 Inn Samlet 154 Arkivverket
491 Norge Stavanger 1733 Ut Samlet 72 Arkivverket
492 Norge Stavanger 1754 Inn Samlet 404 Fotografert
493 Norge Stavanger 1754 Ut Samlet 173 Fotografert
494 Norge Stavanger 1756 Inn Innenriks 272 Arkivverket
495 Norge Stavanger 1756 Inn Utenriks 213 Arkivverket
496 Norge Stavanger 1756 Ut Innenriks 170 Arkivverket
497 Norge Stavanger 1756 Ut Utenriks 42 Arkivverket
498 Norge Stavanger 1762 Inn Samlet 318 Digitalarkivet
499 Norge Stavanger 1762 Ut Samlet 104 Digitalarkivet
500 Norge Stavanger 1774 Inn Samlet 201 Fotografert
501 Norge Stavanger 1774 Ut Innenriks 86 Fotografert
502 Norge Stavanger 1774 Ut Utenriks 28 Fotografert
503 Norge Stavanger 1786 Inn Samlet 284 Arkivverket
504 Norge Stavanger 1786 Ut Samlet 147 Arkivverket
505 Norge Stavanger 1794 Inn Samlet 498 Arkivverket
506 Norge Stavanger 1794 Ut Samlet 210 Arkivverket
507 Norge Sunnhordaland 1686 Inn Samlet 46 Fotografert
508 Norge Sunnhordaland 1686 Ut Samlet 42 Fotografert
509 Norge Sunnhordaland 1731 Inn Samlet 48 Arkivverket
510 Norge Sunnhordaland 1731 Ut Samlet 65 Arkivverket
511 Norge Sunnhordaland 1733 Inn Samlet 45 Arkivverket
512 Norge Sunnhordaland 1733 Ut Samlet 62 Arkivverket
513 Norge Tromsø 1796 Inn Samlet 16 Fotografert
514 Norge Tromsø 1796 Ut Samlet 13 Fotografert
515 Norge Tromsø 1797 Inn Samlet 93 Fotografert
516 Norge Tromsø 1797 Ut Samlet 5 Fotografert
517 Norge Tromsø 1798 Inn Samlet 7 Fotografert Ingen flere Varer fra Fremmede Steder(…)
518 Norge Tromsø 1798 Ut Samlet Fotografert Ingen flere Varer fra Fremmede Steder(…)
519 Norge Tromsø 1800 Inn Samlet 8 Fotografert
520 Norge Tromsø 1800 Ut Samlet 3 Fotografert
521 Norge Tromsø 1801 Inn Samlet 19 Fotografert
522 Norge Tromsø 1801 Ut Samlet 2 Fotografert
523 Norge Tromsø 1802 Inn Samlet 3 Fotografert
524 Norge Tromsø 1802 Ut Samlet 2 Fotografert
525 Norge Tromsø 1803 Inn Samlet 18 Fotografert
526 Norge Tromsø 1803 Ut Samlet 8 Fotografert
527 Norge Tromsø 1804 Inn Samlet 21 Fotografert
528 Norge Tromsø 1804 Ut Samlet Fotografert Intet utgående dette år.
529 Norge Tromsø 1805 Inn Samlet 23 Fotografert
530 Norge Tromsø 1805 Ut Samlet 1 Fotografert
531 Norge Tromsø 1806 Inn Samlet 16 Fotografert
532 Norge Tromsø 1807 Inn Samlet 34 Fotografert
533 Norge Tromsø 1807 Ut Samlet 5 Fotografert
534 Norge Tromsø 1808 Inn Samlet 20 Fotografert Fra indenrigske steder: Intet
535 Norge Tromsø 1808 Ut Samlet 4 Fotografert Ingen innelands handel i 1808
536 Norge Tromsø 1809 Inn Samlet 10 Fotografert Ingen innenlands handel i 1809
537 Norge Tromsø 1809 Ut Samlet 1 Fotografert Ingen innenlands handel dette år
538 Norge Trondheim 1685 Inn Samlet 265 Fotografert
539 Norge Trondheim 1685 Ut Samlet 44 Fotografert
540 Norge Trondheim 1686 Inn Samlet 286 Fotografert
541 Norge Trondheim 1686 Ut Samlet 50 Fotografert
542 Norge Trondheim 1724 Inn Samlet 296 Fotografert
543 Norge Trondheim 1724 Ut Samlet 99 Fotografert
544 Norge Trondheim 1725 Inn Samlet 288 Fotografert
545 Norge Trondheim 1725 Ut Samlet 102 Fotografert
546 Norge Trondheim 1726 Inn Samlet 295 Fotografert
547 Norge Trondheim 1726 Ut Samlet 125 Fotografert
548 Norge Trondheim 1727 Inn Samlet 225 Fotografert
549 Norge Trondheim 1727 Ut Samlet 110 Fotografert
550 Norge Trondheim 1731 Inn Samlet 280 Digitalarkivet
551 Norge Trondheim 1731 Ut Samlet 100 Digitalarkivet Kobber utskipet fra Trondheim 1731. T(…)
552 Norge Trondheim 1733 Inn Samlet 337 Digitalarkivet
553 Norge Trondheim 1733 Ut Samlet 92 Digitalarkivet Kobber utskipet fra Trondheim 1733. T(…)
554 Norge Trondheim 1740 Inn Samlet 312 Fotografert
555 Norge Trondheim 1740 Ut Samlet 54 Fotografert
556 Norge Trondheim 1742 Inn Samlet 284 Fotografert
557 Norge Trondheim 1742 Ut Samlet 82 Fotografert
558 Norge Trondheim 1743 Inn Samlet 214 Fotografert
559 Norge Trondheim 1743 Ut Samlet 81 Fotografert Trelast mangler
560 Norge Trondheim 1744 Inn Samlet 300 Fotografert
561 Norge Trondheim 1744 Ut Samlet 66 Fotografert
562 Norge Trondheim 1745 Inn Samlet 369 Fotografert
563 Norge Trondheim 1745 Ut Samlet 102 Fotografert
564 Norge Trondheim 1746 Inn Samlet 385 Fotografert
565 Norge Trondheim 1746 Ut Samlet 100 Fotografert
566 Norge Trondheim 1749 Inn Samlet 705 Fotografert
567 Norge Trondheim 1749 Ut Samlet 190 Fotografert
568 Norge Trondheim 1754 Inn Samlet 674 Fotografert
569 Norge Trondheim 1754 Ut Samlet 197 Fotografert
570 Norge Trondheim 1756 Inn Samlet 691 Arkivverket
571 Norge Trondheim 1756 Ut Samlet 124 Arkivverket Kobber utskipet fra Trondheim 1756. R(…)
572 Norge Trondheim 1758 Inn Samlet 628 Digitalarkivet
573 Norge Trondheim 1758 Ut Samlet 106 Digitalarkivet
574 Norge Trondheim 1762 Inn Samlet 601 Digitalarkivet
575 Norge Trondheim 1762 Ut Samlet 126 Digitalarkivet
576 Norge Trondheim 1770 Inn Samlet 702 Fotografert
577 Norge Trondheim 1770 Ut Samlet 170 Fotografert
578 Norge Trondheim 1774 Inn Samlet 662 Fotografert ( 1 2 )
579 Norge Trondheim 1774 Ut Samlet 157 Fotografert ( 1 2 )
580 Norge Trondheim 1786 Inn Utenriks Spesifiseringsliste 373 Arkivverket
581 Norge Trondheim 1786 Inn Samlet 363 Arkivverket
582 Norge Trondheim 1786 Ut Utenriks Spesifiseringsliste 44 Arkivverket Kobber (…)
583 Norge Trondheim 1786 Ut Samlet 102 Digitalarkivet Kobber: (…)
584 Norge Trondheim 1788 Inn Utenriks Spesifiseringsliste 369 Arkivverket
585 Norge Trondheim 1788 Inn Samlet 482 Digitalarkivet
586 Norge Trondheim 1788 Ut Utenriks Spesifiseringsliste 55 Arkivverket Kobber (…)
587 Norge Trondheim 1788 Ut Samlet 99 Digitalarkivet Kobber: (…)
588 Norge Trondheim 1790 Inn Utenriks Spesifiseringsliste 363 Arkivverket
589 Norge Trondheim 1790 Inn Samlet 515 Digitalarkivet
590 Norge Trondheim 1790 Ut Utenriks Spesifiseringsliste 46 Arkivverket Kobber (…)
591 Norge Trondheim 1790 Ut Samlet 81 Digitalarkivet Kobber: (…)
592 Norge Trondheim 1792 Inn Utenriks Spesifiseringsliste 352 Arkivverket
593 Norge Trondheim 1792 Inn Samlet 411 Digitalarkivet
594 Norge Trondheim 1792 Ut Utenriks Spesifiseringsliste 38 Arkivverket Kobber (…)
595 Norge Trondheim 1792 Ut Samlet 74 Digitalarkivet Kobber: (…)
596 Norge Trondheim 1794 Inn Utenriks Spesifiseringsliste 466 Arkivverket
597 Norge Trondheim 1794 Inn Samlet 478 Arkivverket
598 Norge Trondheim 1794 Ut Utenriks Spesifiseringsliste 49 Arkivverket
599 Norge Trondheim 1801 Inn Innenriks 25 Fotografert avventer korrektur
600 Norge Trondheim 1801 Inn Utenriks 78 Fotografert avventer korrektur
601 Norge Trondheim 1801 Ut Utenriks 10 Fotografert Under arbeid, avventer korrektur
602 Norge Tønsberg 1686 Inn Samlet 129 Fotografert
603 Norge Tønsberg 1686 Ut Samlet 67 Fotografert
604 Norge Tønsberg 1731 Inn Samlet 50 Arkivverket I denne listen er det ikke spesifiser(…)
605 Norge Tønsberg 1731 Ut Samlet 31 Arkivverket I denne listen er det ikke spesifiser(…)
606 Norge Tønsberg 1733 Inn Samlet 174 Arkivverket
607 Norge Tønsberg 1733 Ut Samlet 64 Arkivverket
608 Norge Tønsberg 1754 Inn Samlet 573 Fotografert
609 Norge Tønsberg 1754 Ut Samlet 211 Fotografert
610 Norge Tønsberg 1756 Inn Samlet 438 Arkivverket I denne listen er det ikke spesifiser(…)
611 Norge Tønsberg 1756 Ut Samlet 229 Arkivverket ( 1 2 ) I denne listen er det ikke spesifiser(…)
612 Norge Tønsberg 1762 Inn Samlet 322 Arkivverket Ikke spesifisert hvor varene kommer fra
613 Norge Tønsberg 1762 Ut Samlet 16 Digitalarkivet Ikke oppgitt hvor varene skal.
614 Norge Tønsberg 1774 Inn Samlet 239 Fotografert
615 Norge Tønsberg 1774 Ut Samlet 26 Fotografert
616 Norge Tønsberg 1786 Inn Samlet 231 Arkivverket
617 Norge Tønsberg 1786 Ut Samlet 117 Arkivverket, Fotografert
618 Norge Tønsberg 1788 Inn Samlet 180 Arkivverket
619 Norge Tønsberg 1788 Ut Samlet 72 Arkivverket
620 Norge Tønsberg 1790 Inn Samlet 222 Arkivverket
621 Norge Tønsberg 1790 Ut Samlet 59 Arkivverket
622 Norge Tønsberg 1792 Ut Samlet 38 Arkivverket
623 Norge Tønsberg 1794 Inn Samlet 184 Arkivverket
624 Norge Tønsberg 1794 Ut Samlet 57 Arkivverket
625 Norge Vardø 1789 Inn Samlet 111 Arkivverket OBS! Her kan det være dobbeltføringer(…)
626 Norge Vardø 1789 Ut Samlet 16 Arkivverket I denne listen er det ikke oppgitt en(…)
627 Norge Vardø 1790 Inn Samlet 117 Fotografert
628 Norge Vardø 1790 Ut Samlet 51 Fotografert
629 Norge Vardø 1791 Inn Samlet 72 Arkivverket
630 Norge Vardø 1791 Ut Samlet 28 Arkivverket
631 Norge Vardø 1792 Inn Samlet 80 Arkivverket
632 Norge Vardø 1792 Ut Samlet 38 Arkivverket
633 Norge Vardø 1793 Inn Samlet 95 Arkivverket
634 Norge Vardø 1793 Ut Samlet 19 Arkivverket
635 Norge Vardø 1794 Inn Samlet 79 Fotografert ( 1 2 )
636 Norge Vardø 1794 Ut Samlet 27 Fotografert ( 1 2 )
637 Norge Vardø 1795 Inn Samlet 51 Fotografert
638 Norge Vardø 1795 Ut Samlet 24 Fotografert
639 Norge Vardø 1796 Inn Samlet 72 Fotografert
640 Norge Vardø 1796 Ut Samlet 47 Fotografert
641 Norge Vardø 1797 Inn Samlet 71 Fotografert
642 Norge Vardø 1797 Ut Samlet 47 Fotografert
643 Norge Vardø 1798 Inn Samlet 89 Fotografert
644 Norge Vardø 1798 Ut Samlet 24 Fotografert
645 Norge Vardø 1799 Inn Samlet 84 Fotografert
646 Norge Vardø 1799 Ut Samlet 23 Fotografert Bemerkelsesverdig at det ikke er oppf(…)
647 Norge Vardø 1800 Inn Samlet 111 Fotografert
648 Norge Vardø 1800 Ut Samlet 28 Fotografert
649 Norge Vardø 1801 Inn Samlet 135 Fotografert
650 Norge Vardø 1801 Ut Samlet 20 Fotografert
651 Norge Vardø 1802 Inn Samlet 137 Fotografert
652 Norge Vardø 1802 Ut Samlet 41 Fotografert
653 Norge Vardø 1803 Inn Samlet 113 Fotografert
654 Norge Vardø 1803 Ut Samlet 50 Fotografert
655 Norge Vardø 1804 Inn Samlet 126 Fotografert
656 Norge Vardø 1804 Ut Samlet 32 Fotografert
657 Norge Vardø 1805 Inn Samlet 126 Fotografert
658 Norge Vardø 1805 Ut Samlet 37 Fotografert
659 Norge Vardø 1806 Inn Samlet 281 Fotografert
660 Norge Vardø 1806 Ut Samlet 60 Fotografert
661 Norge Vardø 1807 Inn Samlet 285 Fotografert
662 Norge Vardø 1807 Ut Samlet 108 Fotografert
663 Norge Vardø 1808 Inn Samlet 110 Fotografert 1 Tchetwert = 1 1/2 tønne (iflg. UDDR(…)
664 Norge Vardø 1808 Ut Samlet 66 Fotografert 1 Tchetwert = 1 1/2 tønne (iflg. UDDR(…)
665 Norge Vardø 1809 Inn Samlet 39 Fotografert
666 Norge Vardø 1809 Ut Samlet 9 Fotografert
667 Norge Vardø 1810 Inn Samlet 37 Fotografert
668 Norge Vardø 1810 Ut Samlet 35 Fotografert